Jaarrekening online

Home > Actueel > Nieuws > Jaarrekening online

Jaarrekening online

RSS
Dit item is verlopen op 26-11-2015.

De jaarrekening 2014 staat online. In een oogopslag ziet u wat wij in 2014 hebben gedaan met uw belastinggeld. De opbouw bestaat uit vijf effecten: Waterveiligheid, Voldoende water, Schoon (zoet) water, Veilige (vaar-)wegen en Besturing van de organisatie.

Op woensdagavond 17/6 heeft het algemeen bestuur de jaarrekening vastgesteld.

In de Begroting 2014 hebben we aangegeven dat ons takenpakket omvangrijk en kostbaar is. We dragen meer kosten zelf omdat het Rijk kosten doorschuift naar decentrale overheden. Om lastenstijging te beperken ligt de nadruk steeds meer op kostenbeheersing, bezuiniging op organisatiekosten en de zorg voor een gezonde financiële toekomst.

In 2014 is € 15,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot, terwijl de doelstellingen grotendeels behaald zijn. Het positieve resultaat is vooral te danken aan het voortvarend sturen op de personeelskosten en nog efficiënter werken. Meer informatie kunt u nalezen in de Jaarrekening op pagina 3.

Jaarrekening 2014