Is uw sloot ook schoon? De najaarsschouw is begonnen

Home > Actueel > Nieuws > Is uw sloot ook schoon? De najaarsschouw is begonnen

Is uw sloot ook schoon? De najaarsschouw is begonnen

RSS
Dit item is verlopen op 08-02-2017.

Maandag 17 oktober was de start van de najaarsschouw. Onze schouwmeesters controleren de sloten in het gebied. Er wordt gekeken of de sloten voldoende schoon zijn.

Voor een goed waterbeheer is het van belang dat sloten, hoe klein ook, goed worden onderhouden. Tijdens de schouw controleren we de sloten op de doorstroming van water. In natte perioden moet het overtollige water naar de gemalen kunnen stromen om het water weg te pompen en in droge tijden moet water juist worden aangevoerd.

We leven onder zeeniveau. Aan- en afvoer van water is essentieel in dit kwetsbare gebied, zeker met de klimaatverandering. Steeds vaker komen clusterbuien voor, waarbij een grote hoeveelheid water valt in korte tijd. Om deze hoeveelheid water af te voeren moeten de sloten voldoende schoon zijn.

Kaartje ter herinnering

In het gebied zijn zo'n zevenduizend bedrijven en particulieren die de schoonmaakklus van 'hun' sloten en vaarten nog wel eens willen vergeten. Dit jaar hebben we ze een kaartje gestuurd ter herinnering, waarop staat waarom het belangrijk is om een goed onderhouden sloot te hebben. Met deze actie zijn er hopelijk minder 'overtreders'. Het relatief mooie weer schept ook gunstige verwachtingen. Uit het verleden blijkt dat onderhoudsplichtigen voor sloten met mooi weer eerder hun sloot schoonmaken.

Wanneer is een sloot schoon?

Een sloot is goed onderhouden als het riet en waterplaten de aan- en afvoer van de sloot niet belemmeren en de walkanten in goede staat zijn. Ook moet de sloot vrij zijn van grofvuil, afval en drijfvuil. Een schone sloot heeft goed onderhouden beschoeiingen en kunstwerken (duikers, bruggen en dammen). Bomen, planten en takken mogen de doorstroming  van de sloot niet belemmeren. Ze mogen niet in de weg hangen voor het onderhouden van de sloot.

Meer informatie

Voor meer informatie over de onderhoudsrichtlijnen voor een schone sloot, kan je terecht op www.hhnk.nl/schouw.  Tijdens kantooruren is het schouwteam bereikbaar via telefoonnummer 072 - 582 8282.