Hoogheemraadschap voorbereid op stormachtig weekend

Home > Actueel > Nieuws > Hoogheemraadschap voorbereid op stormachtig weekend

Hoogheemraadschap voorbereid op stormachtig weekend

RSS
Dit item is verlopen op 03-10-2018.

De herfst is amper begonnen en Nederland maakt zich al op voor de eerste storm. Volgens het KNMI staat er vrijdagochtend aan de noordwestkust mogelijk enige tijd een west-zuidwesterstorm. Op zondag wordt een stevige oostenwind verwacht. We houden de waterkeringen daarom extra in de gaten.

Verwachte stormschade

De aanlandige westenwind van vrijdag kan het water extra opstuwen met een verhoogde waterstand aan de kant van de Noordzee. Bij de oostenwind later in het weekend is een verhoogde waterstand op het IJsselmeer en Markermeer de voorspelling. Op basis van de verwachte waterstanden en windkracht maken we een inschatting van hoe hevig de duinen en dijken het te verduren krijgen tijdens de storm. Momenteel ziet het ernaar uit dat de storm beperkte schade aan de waterkeringen kan veroorzaken. Wel letten we extra op de bomen op dijken. Door de droogteperiode is het mogelijk dat de bomen verzwakt zijn en eerder kunnen omwaaien. Mocht de storm toch meer schade aanrichten dan verwacht, dan staan medewerkers van het hoogheemraadschap paraat om snel actie te ondernemen.

Najaarsinspectie

Zoals elk jaar inspecteren we in het najaar de primaire waterkering. De dijken en duinen in het gebied moeten namelijk in goede conditie zijn om storm en hoog water te kunnen keren. De gebiedsbeheerders en onderhoudsmedewerkers controleren lopend in duo's circa 268 kilometer aan dijken en duinen. Gewapend met een prikstok en tablet of smartphone registreren zij zorgvuldig de schades en afwijkingen van de keringen. Daarbij letten ze onder andere op schade aan de dijkbekleding, natte plekken, scheuren en verzakkingen. Zo brengen we de onderhoudstoestand van de keringen systematisch in kaart om de noodzakelijke herstelwerkzaamheden uit te voeren. En is Hollands Noorderkwartier voorbereid op het stormseizoen.