Hoogheemraadschap staat er financieel gezond voor

Home > Actueel > Nieuws > Hoogheemraadschap staat er financieel gezond voor

Hoogheemraadschap staat er financieel gezond voor

RSS
Dit item is verlopen op 29-06-2016.

Het jaar 2015 is een goed jaar geweest voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. We hebben een gezonde financiële basis en sluiten 2015 positief af. De belangrijkste prestatie die we het afgelopen jaar hebben verricht is de afronding van het project Kust op Kracht. De Hondsbossche Duinen zijn hier het resultaat van.

De meeste doelen zijn in 2015 gehaald, zoals de aanbouw van het boezemgemaal Cees Mantel bij Schardam, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het oplossen van vismigratieknelpunten en de opening van de vernieuwde rioolwaterzuivering in Den Helder. Een aantal innovaties van het hoogheemraadschap zijn gewaardeerd met een landelijke prijs, zoals het lesprogramma 'Hoogwater op het schoolplein' en een project over de sterkte van de veenbodem onder dijken. Hoogheemraad Jan Kramer: "Het is fijn dat we waardering krijgen voor ons werk. We voelen ons gestimuleerd om door te gaan op de ingeslagen, innovatieve weg. Tegelijkertijd letten we erop dat we werken tegen zo laag mogelijke kosten."

Wilt u alle prestaties eens teruglezen? Dan kunt u terecht op de pagina Begroting en jaarverslag.