Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ondertekent intentieverklaring klimaatadaptatie

Home > Actueel > Nieuws > Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ondertekent intentieverklaring klimaatadaptatie

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ondertekent intentieverklaring klimaatadaptatie

RSS
Dit item is verlopen op 16-11-2017.

De zeespiegel stijgt, het gaat harder regenen en perioden met droogte nemen toe. Dat geeft vroeg of laat problemen. Hoe kunnen we hiermee omgaan? De vier Noordkopgemeenten, Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK) en drinkwaterbedrijf PWN ondertekenden op 5 juli de Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie en geven daarmee aan gezamenlijk naar oplossingen te willen zoeken.   

Klimaatverandering: we ontkomen er niet aan en de gevolgen zijn al voelbaar. Nederlandse overheden en bedrijven, waaronder PWN, gaan daarom samen bouwen aan een stedelijk gebied dat bestand is tegen hitte, droogte en wateroverlast. Op 5 juli ondertekende Ruud Maarschall van HHNK daarvoor de Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie. De zes partijen maken concrete afspraken om de Noordkop klimaatbestendig te maken. Deze partijen willen hiermee onderstrepen dat de overheden in de Noordkop de aanpak van de grote watervraagstukken in het stedelijk gebied serieus nemen en bereid zijn gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.   

Intentieverklaring

De landelijke Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie werd op 9 oktober 2014 opgesteld door onder meer het Ministerie van infrastructuur en Milieu en de provincies. De verklaring is inmiddels door ruim 100 partijen ondertekend. Deze marktpartijen, die met elkaar ongeveer 10.000 organisaties vertegenwoordigen, gaan voor de periode 2015 tot 2020 een inspanningsverplichting aan en spreken de bereidheid uit om samen te werken en uitvoeringsafspraken rondom dit thema te maken. Partijen kunnen daarnaast een extra bijdrage leveren door eigen regionale of lokale intentieverklaringen te sluiten waarin zij hun samenwerking bestendigen door concrete afspraken te maken over een specifiek project of programma.

Meer informatie over de Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie en een download van de intentieverklaring vindt u op: https://ruimtelijkeadaptatie.nl/overheden/sra/intentieverklaring/