Hoogheemraadschap draait (on)gewoon door

Home > Actueel > Nieuws > Hoogheemraadschap draait (on)gewoon door

Hoogheemraadschap draait (on)gewoon door

RSS

Wat betekent het coronavirus voor het waterbeheer? Blijven de dijken wel op orde? Wordt het waterpeil nog beheerd? En blijven de rioolwaterzuiveringen draaien?

Het antwoord op al deze vragen is 'ja'. Alles wat je van het hoogheemraadschap mag verwachten, gaat gewoon door. We blijven dijken onderhouden, het waterpeil beheren en afvalwater zuiveren. Zo houden we Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal en op Texel droog en veilig. Het hoogheemraadschap kan niet stoppen met zijn werk. Het beheren van de dijken, het zuiveren van het afvalwater en het op peil houden van alle sloten gaat dag en nacht door.

Uitzonderlijk

Net als voor iedereen, is deze tijd ook voor het hoogheemraadschap uitzonderlijk. Kantoormedewerkers werken thuis en doen hun werk via telefoon en computer. Daarnaast zijn er medewerkers die voor hun werk buiten aan de slag zijn: operateurs op de waterzuiveringen, gebiedsbeheerders, onderhoudsploegen. Iedereen doet zijn of haar werk, zij het in aangepaste vorm. Dus niet in groepjes, anderhalve meter afstand, contacten met elkaar en met bewoners zo beperkt en kort mogelijk.

Goed voorbereid

Als hoogheemraadschap zijn wij een zogenaamde 'vitale' organisatie, wat betekent dat we cruciaal zijn voor het leefbaar houden van ons gebeid. Dat betekent ook dat we goed voorbereid zijn op calamiteiten en crises. Zoals corona. We hebben maatregelen genomen om ons werk veilig te kunnen blijven doen en leveren onze bijdrage om het coronavirus niet verder te verspreiden. Mocht onze bedrijfsvoering in de knel dreigen te raken, dan hebben we draaiboeken klaar liggen. Daarnaast is er 24/7 een crisisteam actief, zodat we snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Bereikbaar

De maatregelen die we sinds half maart hebben genomen zijn in ieder geval tot en met 20 mei van kracht. We blijven onze belangrijkste taken dus doen en zijn gewoon bereikbaar, telefonisch, per mail of via sociale media.