Hoogheemraadschap draagt zijn wegen over aan Alkmaar

Home > Actueel > Nieuws > Hoogheemraadschap draagt zijn wegen over aan Alkmaar

Hoogheemraadschap draagt zijn wegen over aan Alkmaar

RSS
Dit item is verlopen op 06-05-2019.

Donderdag 10 januari vierden Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Alkmaar de overdracht van 128 kilometer (polder)wegen van HHNK aan de gemeente.

De overdracht behelst daarnaast ook alle lantaarnpalen, bebording, bruggen en bermen. Wethouder Marcel van Zon (links op de foto) en hoogheemraad Rob Veenman vervingen symbolisch de eerste HHNK-sticker op een lichtmast bij de Molendijk/hoek Westeinde Schermerhorn door een storingssticker van de gemeente Alkmaar. Zo is voor bewoners en weggebruikers direct zichtbaar dat zij nu voor vragen over de openbare ruimte zowel binnen als buiten de bebouwde kom terecht kunnen bij de gemeente.

Mooie samenwerking gemeente en hoogheemraadschap

Tot voor kort beheerde het hoogheemraadschap de polderwegen in de gemeente Alkmaar. De gemeente wilde voor haar inwoners graag één duidelijk aanspreekpunt voor wegen en één voor water; bij het hoogheemraadschap leeft de wens om zich te focussen op zijn kerntaak: het waterbeheer. Dit resulteerde in een mooi samenwerkingstraject tussen de twee overheden, waarbij de wegen sinds 1 januari naar de gemeente zijn gegaan en het stedelijke water naar het hoogheemraadschap.

Wethouder Marcel van Zon is blij met deze duidelijkheid: “Het is nu voor iedereen duidelijk wie de beheerder is van wegen en water. Ook voor burgers is het nu duidelijk waar ze met hun wensen en klachten over de wegen terecht kunnen.”

Eén duidelijk aanspreekpunt voor verkeersdeelnemers

Alkmaar heeft haar wegenareaal per 1 januari met 33% uitgebreid. In totaal heeft Alkmaar 128 kilometer polderwegen van HHNK overgenomen, plus bermen, bomen, wegsloten, verkeersborden, lantaarnpalen, bruggen en duikers. Inwoners hebben met het gemeentenummer 14 072 nu één duidelijk aanspreekpunt voor vragen over de openbare ruimte. Stadswerk072, beheerder van de openbare ruimte in de gemeente Alkmaar, heeft ook het beheer van dit nieuwe gebied op zich genomen.

Waterschap focus op water kerntaken

Als gevolg van de wegenoverdracht kan het hoogheemraadschap zich focussen op zijn kerntaken: veilige dijken en duinen, schoon en gezond water en het voorkomen van watertekort en –overlast. Daarbij hoort voortaan ook het beheer en onderhoud van het stedelijke water in de gemeente Alkmaar.  

Hoogheemraad Rob Veenman vindt dat de samenwerking plezierig en professioneel is verlopen: "Met ons gezamenlijke plan van aanpak in de hand om de wegenoverdracht duidelijk en duurzaam te regelen werkten diverse gemengde werkgroepen voortvarend aan de daadwerkelijke overdracht. Vanaf nu is voor de inwoners duidelijk dat het beheer en onderhoud van de wegen een taak van de gemeente is en richt het hoogheemraadschap zich op dat waar wij goed in zijn: waterbeheer".