Hoogheemraadschap doet meer voor minder geld

Home > Actueel > Nieuws > Hoogheemraadschap doet meer voor minder geld

Hoogheemraadschap doet meer voor minder geld

RSS
Dit item is verlopen op 22-05-2018.

Gisteren heeft ons bestuur de begroting voor 2018 vastgesteld. Voor de meeste huishoudens valt de belastingaanslag voor 2018 gelijk of lager uit. Dit komt door een verlaging van de zuiveringsheffing. Echter, door veranderingen in ons klimaat stijgen de kosten voor ons watersysteembeheer. Aangezien landbouwgrond hieraan relatief veel bijdraagt, stijgt de belastingaanslag voor agrarische bedrijven wel. Gemiddeld genomen stijgen de belastingopbrengsten in 2018 met 1%.

Er komt veel op ons af

Het hoogheemraadschap heeft te maken met veel ambities en nieuwe ontwikkelingen. "Er komt veel op ons af. Doordat we efficiënter en innovatiever werken, kunnen we meer doen met minder geld", aldus portefeuillehouder Jan Kramer. Vorig jaar was het nog mogelijk om de belastingopbrengsten gelijk te houden, nu hebben we het weten te beperken tot 1% stijging. Wij hebben te maken met de gevolgen van de klimaatverandering; waarbij we overlast voor inwoners zoveel willen voorkomen. Aangezien de intensiteit van buien veel sneller toeneemt dan verwacht, brengen we de gevolgen hiervan in kaart met modellen en passen we ons beleid hierop aan. Ook worden er extra maatregelen genomen in het kader van klimaat en energie, waarbij we vol inzetten op innovaties om het energieverbruik omlaag te brengen. Bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Veiligheid, innovatie en waterbewustzijn

In 2018 investeren we verder in stevige dijken en een structurele verbetering van de boezemkades. We lossen vismigratieknelpunten op en leggen natuurvriendelijke oevers aan. Pilots die zuinig gebruik van water stimuleren zetten we voort en we gaan aan de slag met de verziltingsproblematiek.

Voor het vergroten van het waterbewustzijn maken we onder andere gebruik van educatieprogramma's, en we maken concrete plannen voor ons watererfgoed.

De volledige begroting is beschikbaar via www.hhnk.nl/begroting.