Hoge waterstanden verwacht

Home > Actueel > Nieuws > Hoge waterstanden verwacht

Hoge waterstanden verwacht

RSS
Dit item is verlopen op 09-03-2017.

De noordwesterstorm die morgenmiddag en –avond over het westen van ons land raast, zal gepaard gaan met hogere waterstanden. Noordwestenwind, springtij en vloed zullen morgenavond bij Den Helder een waterstand van 2,18 boven NAP geven

De storm wordt veroorzaakt door een koudefront. Tijdens de storm (kracht 7, oplopend tot 9) verwachten meteorologen windstoten van boven de 100 km/u. In de nacht neemt de storm af, maar blijft in het kustgebied nog steeds onstuimig. Dit weekend volgen sneeuw en vorst.

Noordzeekust

De noordwesterstorm stuwt het Noordzeewater naar onze kust en zal zorgen voor verhoogde waterstanden. Bij Den Helder wordt rond 20.30 uur een waterstand van NAP + 2,18m. verwacht, bij Den Oever mogelijk NAP +2,60m. Dit komt meer malen per jaar voor en het hoogheemraadschap neemt maatregelen. Reden tot zorg is er niet.

Voorzorgsmaatregelen

Als voorzorgsmaatregel zal vrijdagmiddag rond 15.30 uur de coupure in Den Oever worden gesloten. Deze opening in de dijk zal de volle laag krijgen van de storm. De coupure wordt gesloten met deuren en schotbalken. Daarnaast zal het hoogheemraadschap de stuwen en gemalen op Texel sluiten, aangezien deze in rechtstreekse verbinding staan met de rijzende zee. Nabij de haven van Oudeschild zal een deel van de dijk worden afgedekt met GeoTextiel. De beschermlaag van deze dijk is beschadigd vanwege proefboringen.

Komende tijd

Het hoogheemraadschap staat in continu contact met het de Watermanagement Centrum Nederland (WMCN) in Lelystad. Indien de ontwikkelingen van het komende etmaal daarom vragen, treffen we passende maatregelen.