HHNK werkt aan heldere visie op watererfgoed

Home > Actueel > Nieuws > HHNK werkt aan heldere visie op watererfgoed

HHNK werkt aan heldere visie op watererfgoed

RSS
Dit item is verlopen op 19-06-2017.

Begin maart ontvingen hoogheemraad Jan Kramer en leden van ons algemeen bestuur dertig erfgoedorganisaties op het Noorderpolderhuis in Schermerhorn om te praten over ons gezamenlijke watererfgoed. Tijdens een speciaal diner waren maatschappelijke belangen, historische waarden, veiligheid en functie, maar ook kosten onderwerp van gesprek.

Het is noodzakelijk het gesprek met elkaar te voeren. Via de democratische weg van het gekozen waterschapsbestuur en door goed te luisteren naar inwoners, organisaties en stichtingen die zich vaak belangeloos inzetten voor behoud en bescherming van cultuurhistorie. De inbreng van de erfgoedorganisaties beperkt zich niet tot deze avond, het is de uitdrukkelijke wens van het bestuur om de kennis, expertise en liefde voor het watererfgoed van de erfgoedorganisaties nu en in de toekomst in te zetten bij de plannen en werkzaamheden van het hoogheemraadschap.

Watererfgoed

Het hoogheemraadschap heeft door de lange en rijke geschiedenis een veelheid aan cultureel watererfgoed. Het gaat het om allerlei soorten; materieel en immaterieel, roerend en onroerend, landschappelijke elementen of objecten. Dit erfgoed bestaat uit waterwerken die ons land nog steeds beschermen en noodzakelijk zijn om hier te leven met water. De zorg voor veiligheid in ons dichtbevolkte land, het waterbeheer, bewonersbelangen en cultuurhistorie leiden regelmatig tot stevige gesprekken. Denk aan de discussie over de Markermeerdijken: is het een monument waar we vanaf moeten blijven, of is het een waterkering anno 2017 die mensen van Hoorn tot Amsterdam-Noord beschermt tegen het water? Beiden zijn waar.

Visie op watererfgoed

Op dit moment werken we aan een heldere visie op het watererfgoed. Tijdens een diner begin maart op het Noorderpolderhuis is de inbreng van 30 erfgoedorganisaties uit het hele gebied gevraagd. Naar verwachting wordt de visie na de zomer ter besluitvorming aangeboden aan het algemeen bestuur.