HHNK opent innovatieloket

Home > Actueel > Nieuws > HHNK opent innovatieloket

HHNK opent innovatieloket

RSS
Dit item is verlopen op 08-02-2017.

Op 31 mei opende HHNK officieel het innovatieloket tijdens de businessbijeenkomst 'HHNK vraagt erom'. Vertegenwoordigers van ruim 60 bedrijven waren hierbij aanwezig.

Wij zijn continu op zoek naar slimme, doelmatige en duurzame manieren om ons beheergebied leefbaar te houden voor alle gebruikers en doen dit samen met kennisinstituten, bedrijfsleven, overheden en belanghebbenden. Zo hebben we op 31 mei tijdens de businessmeeting 'HHNK vraagt erom' het bedrijfsleven uitgenodigd om ongevraagd innovatieve voorstellen aan te dragen op het gebied van energie, duurzaamheid, beheer en sociale innovatie. Het achterliggende idee is dat samenwerken met marktpartijen en het benutten van elkaars kennis tot succesvolle innovatie leidt. In deze samenwerking staan transparantie, geheimhouding en gelijkwaardigheid centraal.

Samenwerking

We hanteren bij deze samenwerking een persoonlijke benadering. Initiatiefnemers hebben een direct aanspreekpunt, worden snel geholpen en er zijn duidelijke afspraken over go-no go momenten. De beoordelingswijze van deze voorstellen en de daarbij geldende spelregels zijn beschreven in de handleiding 'Eigen Initiatief'. Bedrijven die ongevraagd een innovatief voorstel willen indienen, kunnen terecht bij het innovatieloket@hhnk.nl of persoonlijk contact zoeken met innovatiemanager Stephan Langeweg.