HHNK eerste waterschap met CO2-certificaat

Home > Actueel > Nieuws > HHNK eerste waterschap met CO2-certificaat

HHNK eerste waterschap met CO2-certificaat

RSS

Vandaag ontving HHNK als eerste waterschap in Nederland het certificaat voor de CO2-prestatieladder. Met dit instrument krijgt HHNK structureel inzicht in het energieverbruik en de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot.

De ambitie van HHNK is om in 2025 geen CO2 meer uit te stoten; een stevige doelstelling voor een organisatie die in Noord-Holland qua energieverbruik alleen Tata Steel, Schiphol en Google voor zich heeft.

Emissieneutraal in 2025

In 2018 heeft HHNK 65.419 ton CO2 uitgestoten. Deze emissie wordt vooral veroorzaakt door de elektriciteit en het aardgas dat voor het zuiveren van afvalwater en het op het juiste peil houden van de waterstand wordt gebruikt.

Verdeling CO2-uitstoot van HHNK (in totaal 65.419 ton)

Maatregelen

De eerste stappen in de reductie van CO2 is de aanleg van zonnepanelen op werven en zuiveringsterreinen en overstappen op energiezuinige technologie in het zuiveringsproces. Dat betekent een reductie van bijna 23% CO2 in 2022. Om volledig emissieneutraal te worden zijn nog meer maatregelen nodig. Zo zijn er plannen om zuiveringsslib te drogen met restwarmte van de HVC in plaats van met warmte door aardgasverbranding. Dit zal de CO2-uitstoot met 30% verlagen. Tot slot wil HHNK het elektriciteitsverbruik verder vergroenen door eigen windmolens of door inkoop van Nederlandse groene stroom.

Duurzaam aanbesteden

De CO2-prestatieladder is niet nieuw voor HHNK. Bij aanbestedingen verlangt de waterbeheerder al langer dat opdrachtnemers zich gecertificeerd hebben voor een bepaald niveau op deze ladder. Marktpartijen laten daarmee zien voor een duurzame bedrijfsvoering te staan en halen daar een voordeel mee bij aanbestedingen. Door nu zelf het certificaat te halen kan HHNK beter de eigen duurzaamheidsambities monitoren en aan vermindering van broeikasgasemissies werken. De CO2-prestatieladder kent vijf niveaus, HHNK is in eerste instantie gecertificeerd voor niveau drie.

CO2-stokje naar Alkmaar

In 2017 ontving HHNK letterlijk het stokje van de CO2-prestatieladder uit handen van de staatssecretaris Dijksma van het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ruim twee jaar later verleende Sjaak Lemmens, auditor van certificatiebureau NCK, het felbegeerde CO2PL-certificaat aan HHNK (foto boven). Voor bestuurder Ruud Maarschall van het waterschap een mooi moment dit stokje over te dragen aan programmamanager Duurzaam Alkmaar Peter van den Dries die dit instrument gaat inzetten in het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.