HHNK draagt wegen Alkmaar over aan gemeente

Home > Actueel > Nieuws > HHNK draagt wegen Alkmaar over aan gemeente

HHNK draagt wegen Alkmaar over aan gemeente

RSS
Dit item is verlopen op 05-03-2018.

De colleges van de gemeente Alkmaar en het hoogheemraadschap bereikten overeenstemming over de overdracht van de wegen buiten de bebouwde kom. Deze wegen zijn tot op heden in beheer en eigendom bij het hoogheemraadschap, maar zullen vanaf 1 januari 2019 worden overgedragen aan Alkmaar.

In totaal gaat het om 128 kilometer aan wegen, bermen, bomen, wegsloten, verkeersborden, lantaarnpalen, bruggen en duikers. De gemeenteraad van Alkmaar en het CHI nemen in februari een definitief besluit.

Dat het wegenbeheer op dit moment nog wordt uitgevoerd door het hoogheemraadschap is een historisch gegroeide taak. HHNK was altijd al beheerder van polderwegen. Met de overdracht ontstaat er ruimte voor de wens van het bestuur om zich te focussen op zijn kerntaken: veilige dijken, schoon en gezond water, en voorkomen van watertekort en -overlast. Met het wegenbeheer in één hand kan Alkmaar straks adequater inspelen op veranderende verkeersstromen.

Duidelijke verdeling: water van het hoogheemraadschap, wegen van de gemeente

Het beheer van het stedelijk water heeft Alkmaar al eerder aan ons overgedragen. Als vervolg hierop gaan de wegen nu van ons over naar de gemeente Alkmaar. Inwoners zullen niet veel merken van de wegenoverdracht: de gemeente streeft gelijkblijvende lasten na. Wel is er voor inwoners vanaf 2019 één duidelijk aanspreekpunt voor wegen en één voor water. 

Bestuurders tevreden met de overdracht

Volgens Wethouder Jan Nagengast schept volledige zeggenschap over de wegen vooral duidelijkheid. "Met de verantwoordelijkheid in één hand kunnen we effectievere verkeersbesluiten nemen, die passen bij een uniform verkeersbeleid. Ook is het voor inwoners van Alkmaar duidelijk waar wensen en klachten over de wegen thuishoren." Hoogheemraad Rob Veenman toont zich eveneens tevreden over de samenwerking: "Beide overheden nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Alkmaar is het enige aanspreekpunt voor de wegen en kan het verkeersbeleid volledig zelf bepalen. Het hoogheemraadschap kan zich voortaan nog beter richten op zijn watertaken."

Kennis en kunde delen

Alkmaar heeft al ervaring als wegbeheerder van wegen binnen de bebouwde kom. Door de overname beheert en onderhoudt Alkmaar straks ook wegen buiten de bebouwde kom en in het landelijk gebied van Schermer en Graft-De Rijp. Het hoogheemraadschap begint al in 2018 met de overdracht van gebiedskennis, informatie en gegevens, zodat Alkmaar op 1 januari 2019 precies weet wat ze heeft als ze het totale wegbeheer in handen krijgt.