HHNK aandeelhouder van AquaMinerals

Home > Actueel > Nieuws > HHNK aandeelhouder van AquaMinerals

HHNK aandeelhouder van AquaMinerals

RSS

HHNK is aandeelhouder geworden van AquaMinerals, voorheen de Reststoffenunie. Hiermee verzekeren we ons van de diensten van AquaMinerals om grondstoffen uit afvalwater te verwaarden.  

Het aandeelhouderschap is nodig om de diensten van AqM zeker te stellen. Deze 'grondstoffenmakelaar' mag namelijk niet meer dan 20% van de materialen die zij vermarkten voor niet-aandeelhouders verzorgen. Op dit moment brengt AquaMinerals jaarlijks 200.000 ton aan grondstoffen naar de markt, denk onder meer aan kalk uit drinkwater wat we terugvinden in de lijmlaag van Dessotapijt. Gezien de circulaire ambities van de waterschappen zal die 20% snel worden gevuld en ontstaat het risico dat HHNK zijn grondstoffen niet meer optimaal kan afzetten. Door aandeelhouder te worden, wordt dit risico vermeden.

Weinig marktkennis

AqM ondersteunt waterschappen met kennis van marktontwikkeling en businessdevelopment met betrekking tot afvalstoffen/grondstoffen. Deze kennis hebben waterschappen nauwelijks in huis. Denk aan contractvormen, wet-en regelgeving en productverantwoordelijkheid. AquaMinerals heeft in de drinkwatersector jarenlange ervaring opgebouwd en heeft haar kennis en ervaring de laatste jaren ook toegepast bij de waterschappen naar aanleiding van de toenemende energie- en grondstoffenterugwinning.

Toetreden aan de picknicktafel

Wij zijn het derde waterschap, na Aa en Maas en Amstel, Gooi en Vecht, dat aandeelhouder is geworden. Andere waterschappen zijn hier nog over in gesprek. Om een en ander te bekrachtigen, tekende hoogheemraad Marjan Leijen (links) op 4 december de toetredingsovereenkomst met Olaf van der Kolk, directeur van AqM. Noor Ney, afdelingshoofd Waterketen, deed hetzelfde aangaande de leveringsovereenkomst. Zij deden dit in een toepasselijke setting. Namelijk aan een picknicktafel gemaakt van teruggewonnen cellulose uit afvalwater en tegen de achtergrond van een berg struviet (magnesiumfostaat) dat AqM in de markt brengt als bestanddeel voor kunstmest.