Het hoe en waarom van de waterschapsbelastingen

Home > Actueel > Nieuws > Het hoe en waarom van de waterschapsbelastingen

Het hoe en waarom van de waterschapsbelastingen

RSS
Dit item is verlopen op 19-07-2016.

In deze periode valt bij veel mensen de belastingaanslag voor de waterschapsbelasting op de mat. Waarom betalen we deze belasting? En hoe hoog is deze? De Unie van Waterschappen geeft uitleg in het boekje 'Waterschapsbelastingen 2016 - Het hoe en waarom'.

Waarom betalen we waterschapsbelasting?

Waterschappen heffen belastingen om Nederland droog, veilig en leefbaar te houden. Ze zorgen er met hun investeringen voor dat er wordt ingespeeld op ontwikkelingen als zeespiegelstijging, droogte, regenwateroverlast, bodemdaling en verzilting. Waterschappen financieren hun taken vrijwel volledig uit eigen belastingheffing.

De waterschappen gebruiken het belastinggeld voor het beheer van bijna 18.000 kilometer waterkeringen, 225.000 kilometer sloten, rivieren en andere watergangen en 7.500 kilometer wegen. Bovendien zuiveren de waterschappen jaarlijks zo’n 2 miljard kubieke meter afvalwater. Dit is vergelijkbaar met de inhoud van 800.000 Olympische zwembaden.

Lastenontwikkeling

De Unie van Waterschappen inventariseert elk jaar de tarieven van de waterschappen. In het boekje 'Waterschapsbelastingen 2016 - Het hoe en waarom´ is te lezen dat de belasting voor een gezin van 4 personen en een koopwoning van 200.000 euro in 2016 is gestegen met gemiddeld 4 euro. Met 1,5% is dat een half procent boven de inflatie.

Gemiddeld betaalt een gezin dit jaar 315 euro aan waterschapsbelasting. Door samenwerking, efficiencyverbetering en innovaties houden de waterschappen de rekening zo laag mogelijk.

Meer informatie

Meer informatie over de besteding van waterschapsbelasting is te vinden op www.waterschapsspiegel.nl/belastingen.