Gemeenteraad en bestuur hoogheemraadschap akkoord: Wegbeheer van waterschap in 2019 naar gemeente Alkmaar

Home > Actueel > Nieuws > Gemeenteraad en bestuur hoogheemraadschap akkoord: Wegbeheer van waterschap in 2019 naar gemeente Alkmaar

Gemeenteraad en bestuur hoogheemraadschap akkoord: Wegbeheer van waterschap in 2019 naar gemeente Alkmaar

RSS
Dit item is verlopen op 25-05-2018.

De gemeenteraad van Alkmaar en het bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn respectievelijk 15 en 21 februari akkoord gegaan met de overdracht van de wegen buiten de bebouwde kom van het waterschap naar de gemeente Alkmaar.

De overdracht vindt plaats op 1 januari 2019. De gemeente neemt het beheer en onderhoud over van het waterschap van in totaal 128 kilometer weg, inclusief de bermen, bomen, wegsloten, verkeersborden, lantaarnpalen, bruggen en duikers. Daarom is Alkmaar vanaf 2019 ook het aanspreekpunt voor inwoners met vragen en opmerkingen over deze wegen.

Duidelijke verdeling van taken

Met het wegbeheer in één hand kan Alkmaar straks beter inspelen op veranderende verkeersstromen. Door de overname beheert en onderhoudt Alkmaar naast de wegen binnen de bebouwde kom ook wegen buiten de bebouwde kom en in het landelijk gebied van Schermer en Graft de Rijp. Het waterschap richt zich steeds meer op alleen de watertaken: veilige dijken, schoon en gezond water en voorkomen van watertekort en wateroverlast. Zo heeft het waterschap het beheer van het water in Alkmaar eerder van de gemeente overgenomen.

Gemeenteraad en bestuur waterschap unaniem voor wegenoverdracht aan Alkmaar

Ook de bestuurders zien de voordelen van een duidelijke verdeling tussen beide overheden: water van het waterschap, wegen van de gemeente. Op 15 maart 2018 is de ondertekening van de overeenkomst door wethouder Nagengast en hoogheemraad Rob Veenman, die zich beiden bijzonder voor de wegenoverdracht hebben ingespannen.