Expositie toont verleden, heden en toekomst van onze dijken

Home > Actueel > Nieuws > Expositie toont verleden, heden en toekomst van onze dijken

Expositie toont verleden, heden en toekomst van onze dijken

RSS
Dit item is verlopen op 01-09-2019.

Dinsdag 21 mei onthulde Michiel Bartels (archeoloog gemeente Hoorn) een spectaculaire archeologische vondst in de expositie 'Dijken in Zicht', te zien in ons hoofdkantoor. De vondst kwam aan het licht tijdens de versterking van de Havendijk in Den Oever. Ook twee andere dijkversterkingsprojecten van HHNK staan in de expositie centraal: de Waddenzeedijk en de Prins Hendrikzanddijk op Texel. Oude dijken, met een rijke geschiedenis en nog steeds in functie. Op innovatieve wijze maken we ze weer toekomstbestendig.

De expositie is voor iedereen vrij toegankelijk en toont de versterkingen van vroeger en nu, en voor welke uitdagingen we in de toekomst staan. Werkzaamheden aan de dijk bieden archeologen een unieke kans om een kijkje te nemen in de geschiedenis van de dijk. Al eeuwenlang beschermen dijken de Noord-Hollanders tegen het water. Dijken die door onze verre voorvaderen werden aangelegd, zijn nog steeds in functie. Onder invloed van wind, water, regen, erosie en bodembewegingen kunnen dijken slijten. Regelmatig onderhoud en af en toe een stevige versterking maken ze toekomstbestendig. Dat deden we toen, dat doen we nu en dat zullen we blijven doen.

'Dijken' is een werkwoord

Binnen ons beheergebied zijn al verschillende versterkingsprojecten met succes uitgevoerd: de Hondsbossche Duinen, de Wieringermeerdijk en de Balgzanddijk. Bij de Markermeerdijken zijn voorbereidende werkzaamheden gestart. Daarnaast staan er nog andere projecten op stapel. Bijvoorbeeld de versterking van de dijk tussen Den Oever en Den Helder, dijkversterking langs het Noordzeekanaal, en de aanpassing van een aantal sluizen in Schardam, Enkhuizen en Den Helder.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Al deze dijkversterkingen worden uitgevoerd in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Ook in de rest van Nederland wordt er door waterschappen gewerkt aan de waterveiligheid. De komende dertig jaar versterken de waterschappen en Rijkswaterstaat binnen het HWBP gezamenlijk 1.100 km dijken: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.

Expositie

De expositie is tot 1 september te zien in de hal van ons kantoor (Stationsplein 136 in Heerhugowaard), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur, gratis entree. Het bezoek is te combineren met een bezoek aan de museale ruimte 'Waterschat', waar bezoekers via een audiotour prachtige verhalen kunnen horen over de geschiedenis van het waterschap.