Emissiescan helpt fruittelers hun erf schoner te houden

Home > Actueel > Nieuws > Emissiescan helpt fruittelers hun erf schoner te houden

Emissiescan helpt fruittelers hun erf schoner te houden

RSS
Dit item is verlopen op 01-08-2017.

In juni en juli controleren we of fruittelers de juiste maatregelen treffen om te voorkomen dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen het oppervlaktewater vervuilen. Steekproefsgewijs krijgen de 140 fruittelers in Hollands Noorderkwartier bezoek van het hoogheemraadschap.

Voor de waterkwaliteit in Noord-Holland is het van belang dat fruittelers meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen juist toepassen zodat ze niet in de sloot terecht komen. De meeste fruittelers zijn zich hiervan bewust.  

Erfafspoeling voorkomen in de fruitteelt

Fruittelers worden gecontroleerd op bedrijfsactiviteiten waarbij het meeste risico ontstaat op erfafspoeling. Vandaar dat de toezichthouders van het hoogheemraadschap telers onder andere kritisch bevragen op: het vullen van de gewasbeschermingsmiddelenspuit, de inwendige en uitwendige reiniging daarvan, het stallen van de spuit en de erfinrichting. Ook over het reinigen en opslaan van fruit, het sorteren van fruit en de kans op emissie worden vragen gesteld. In de boomgaard wordt gekeken of het zogenoemde 'vanggewas' (de heg die voorkomt dat gewasbeschermingsmiddelen zich verspreiden) voldoet.

Tips voor een betere waterkwaliteit

Het voorkomen van erfafspoeling (emissie) is essentieel voor een goede waterkwaliteit in de omliggende sloten. Naast de onwenselijkheid van erfemissie voor het milieu, hebben telers baat bij het voorkomen van afspoeling zodat ze een effectief gewasbeschermingsmiddelenpakket kunnen behouden voor de teelt.  

Op de website www.erfemissiescan.nl kunnen fruittelers zelf zien hoe ze erfafspoeling kunnen voorkomen. De zelfscan geeft de fruittelers inzicht in de activiteiten die emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater kunnen veroorzaken. Daarnaast geeft de scan informatie over wetgeving op het gebied van erfemissie en ideeën voor maatregelen die telers kunnen nemen om emissies vanaf het erf te voorkomen. De erfemissiescan is ontwikkeld door LTO Nederland, de Unie van Waterschappen, Agrodis en Nefyto. Een goede waterkwaliteit is voor iedereen belangrijk.