Droog, heel erg droog

Home > Actueel > Nieuws > Droog, heel erg droog

Droog, heel erg droog

RSS
Dit item is verlopen op 01-08-2018.

Het is al een tijd lang droog in ons gebied. Doordat het neerslagtekort is opgelopen tot boven de 175 mm in Waterland, zitten we inmiddels in de alertfase.

Tijdens deze alertfase pakken we de draaiboeken van de plank, bereiden we ons voor op een verdere verdroging en werken we mogelijke scenario's uit. We houden de dijken in ons beheergebied goed in de gaten, en letten we nu vooral op schade door droogte. Om het slotenstelsel in ons gebied te voorzien van voldoende water zijn er maatregelen genomen.

Aanvoer van water

Op verschillende punten laten wij water in uit het IJssel- en Markermeer. Het ingelaten water verspreidt zich via een geavanceerd stelsel van sloten, stuwen en gemalen door ons gebied. Zo zorgen we voor voldoende en schoon water in de sloten en vaarten. Het IJssel- en Markermeer zijn onze zoetwatervoorraden, waarvan we voorlopig water binnen laten. Via de grote rivieren stroomt water vanuit met name Duitsland deze meren in. De aanvoer daarvan is voorlopig nog voldoende, maar wordt op landelijk niveau in de gaten gehouden.

Via de grotere vaarten, zoals kanalen, kunnen we het water op peil houden. In de sloten wordt het al lastiger. Dit komt doordat het water lastig aan te voeren is door plantengroei, zoals riet. De maaiwerkzaamheden zijn nog niet afgerond.
Achter de duinen, waar de gebieden afhankelijk zijn van kwelwater uit de duinen, is wel sprake van een lager waterpeil. Dit gebeurt elk jaar. Door deze ervaring is er daarom momenteel nog geen sprake van schade.

Agrariërs en kwelwater

Voldoende water in de sloot is belangrijk voor onder andere agrariërs, om hun land te kunnen beregenen. Op dit moment is er nog geen onttrekkings en beregeningsverbod van kracht maar vragen wij iedereen om spaarzaam te zijn met het water. Naast water voor de agrariërs is voldoende water in de sloten belangrijk om zout (kwel)water te onderdrukken. Bij te weinig water treedt er anders verzilting op in veel gebieden.

Meest gestelde vragen en antwoorden over de droogte vindt u hier