Dijkversterking Prins Hendrikzanddijk voorlopig gegund aan Jan de Nul NV

Home > Actueel > Nieuws > Dijkversterking Prins Hendrikzanddijk voorlopig gegund aan Jan de Nul NV

Dijkversterking Prins Hendrikzanddijk voorlopig gegund aan Jan de Nul NV

RSS
Dit item is verlopen op 20-09-2017.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft voor het project Prins Hendrikzanddijk Texel het voornemen te gunnen aan aannemer Jan de Nul NV. De inschrijvingen zijn, naast prijs, op kwaliteit beoordeeld

Texel krijgt er 200 hectare bij: de ruim 3 kilometer lange dijk wordt vanaf 2018 versterkt met zand en verandert daarmee van rechte dijk in een dynamisch, uniek overgangsgebied aan de Waddenzeekant met duinen, kwelder en strand. Het project slaat twee vliegen in één klap: toekomstbestendige waterkering en het verbeteren van de natuurwaarden in de Waddenzee. Zodat Texelaars ook in de toekomst kunnen wonen, werken en recreëren op het eiland. Een oplossing die aansluit bij de wensen van de gemeente en diverse belangenorganisaties op Texel en die past bij het eiland met al haar vogels en bijzondere natuur. Een flexibele oplossing die mee kan groeien met toekomstige klimaatveranderingen.

Samen werken aan een veiliger Nederland

De Prins Hendrikzanddijk is onderdeel van de grootste dijkversterkingsoperatie ooit waarbij de waterschappen en Rijkswaterstaat tot 2028 meer dan 1.100 kilometer aan dijken en bijna 500 sluizen en gemalen aanpakken. Kosten: 7,9 miljard euro. Dit vraagt een enorme inspanning van overheden, markt en kennisinstellingen. Samenwerken over organisatiegrenzen heen is noodzakelijk om de dijken in Nederland weer op orde te brengen.