Dijken liggen er goed bij

Home > Actueel > Nieuws > Dijken liggen er goed bij

Dijken liggen er goed bij

RSS
Dit item is verlopen op 24-09-2018.

De afgelopen anderhalve week inspecteerden ruim veertig inspecteurs van HHNK ongeveer 500 kilometer aan dijken. De algemene conclusie is dat de dijken er goed bij liggen, naar omstandigheden.

Naar omstandigheden, want die zijn niet goed. Droogte, hitte – de dijken liggen te bakken in de zon. Klei droogt uit in de zon, met scheuren als gevolg.

Heet

Dat constateerden de inspecteurs ook aan den lijve ( Filmverslag van inspectie ). Inspecteren is een warme klus: de zon stond te branden, de temperaturen liepen op tot boven de 30 graden. Pittige omstandigheden dus, en tegelijk nuttig werk. Zeker als je kunt concluderen dat naar omstandigheden de dijken in het Noorderkwartier er goed bij liggen. Hier en daar zelfs beter, dankzij de verbeteringen de afgelopen jaren.

500 kilometer

Drie weken geleden inspecteerde HHNK al 59 kilometer veendijken met een kap van klei erover. Deze venige dijken in de regio's Waterland en Zaanstreek hebben de neiging om sneller uit te drogen dan kleidijken. Na een eerste inspectie half juli, zijn deze dijken zojuist opnieuw geïnspecteerd. Daarnaast is er nog ruim 440 kilometer aan dijken geïnspecteerd. Dit waren dijken met zandige bestanddelen en zogenaamde junior-dijken: dijken die de afgelopen jaren werden versterkt binnen het programma Verbetering Boezemkades. Ook inspecteerden we een aantal regionale keringen die afgekeurd zijn en binnenkort versterkt gaan worden.

Scheuren

Over het algemeen kunnen we concluderen dat de dijken er naar omstandigheden goed bij liggen. Natuurlijk zijn er scheuren, vernattingen en vervormingen geconstateerd. Dat is niet vreemd, nadat het bijna 10 weken niet geregend heeft. Dan barst klei open. Een aantal locaties houden we in de gaten, maar heeft nu geen maatregelen nodig.

De dijksloten geven over het algemeen geen problemen; dijkslootpeilen kunnen naar behoefte worden opgezet. Dijksloten zijn onmisbaar voor de waterhuishouding in de dijk.

Schapen

Op sommige dijken geldt nu een beweidingsstop voor schapen. De grasmat is hier zo ernstig verdroogd, dat beweiding met schapen niet mogelijk is en zelfs schade aan de kering oplevert. Pachters hebben hun schapen naar elders verplaatst.