Digitale dienstverlening HHNK scoort maximaal

Home > Actueel > Nieuws > Digitale dienstverlening HHNK scoort maximaal

Digitale dienstverlening HHNK scoort maximaal

RSS
Dit item is verlopen op 04-05-2016.

Het hoogheemraadschap heeft de hoogste digitale volwassenheid van alle Nederlandse provincies, gemeenten en waterschappen. Deze conclusie trekt het onderzoek 'Meting aanbod digitale dienstverlening 2015' van accountantskantoor Deloitte.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de hoogste digitale volwassenheid en staat nu op nu op 100%, een toename van 13% ten opzichte van 2014. Dat wil zeggen dat alle producten die specifiek bij de waterschappen zijn onderzocht, door burgers en bedrijven in dat waterschap digitaal veilig en zeer gemakkelijk gebruikt kunnen worden.

Waterschappen scoren hoog

Het hoogheemraadschap is verheugd over deze erkenning en voelt zich gestimuleerd om door te gaan op de ingeslagen weg. Sowieso doen waterschappen het goed. De grootste stijger onder de waterschappen is De Stichtse Rijnlanden. Dit waterschap ging van 79% in 2014 naar 98% in 2015 en is nu het op één na meest digitaal volwassen waterschap. De waterschappen hebben de hoogste score in deze meting en behalen een gemiddeld percentage van 77% ten opzichte van 73% in 2014.

Lichte toename digitale volwassenheid

De digitale volwassenheid van de meest gebruikte producten voor burgers en ondernemers is bij alle lagere overheden in 2015 licht toegenomen. Deloitte deed dit onderzoek in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken. Een product is 100% digitaal volwassen wanneer het digitaal veilig en zeer gemakkelijk is in gebruik. Een product is onvolwassen (0% volwassen) als bijvoorbeeld een aanvraag alleen schriftelijk bij de balie kan worden ingediend. Voor alle medeoverheden samen bedraagt de stijging van de digitale volwassenheid in 2015 gemiddeld 5% en komt het uit op 62%.

Hoogste stijging bij kleinere gemeente

Voor gemeenten tezamen is de totaalscore 56% digitale volwassenheid. Dat is een stijging van 4% ten opzichte van 2014. Over het algemeen scoren gemeenten met meer inwoners hoger dan kleinere gemeenten, maar de grootste stijging zit juist bij de kleinere gemeenten. Voor de provincies is de totaalscore 54%, een stijging van 6% ten opzichte van 2014.