Code oranje – even respijt voor het Noorderkwartier

Home > Actueel > Nieuws > Code oranje – even respijt voor het Noorderkwartier

Code oranje – even respijt voor het Noorderkwartier

RSS
Dit item is verlopen op 09-08-2018.

Vandaag heeft het landelijke Managementteam Watertekorten tijdens een persconferentie de stand van zaken rondom de droogte toegelicht. Belangrijkste nieuws: voor heel Nederland geldt nu Code oranje, in het IJssel- en Markermeer is nog voldoende water aanwezig en de drinkwatervoorziening is niet in gevaar.

Voor het Noorderkwartier is dit – naar omstandigheden – goed nieuws. Natuurlijk, het blijft aanhoudend droog en Noord-Nederland teert in op het water in IJssel- en Markermeer. Echter, de nieuwste prognoses laten zien dat Hollands Noorderkwartier op dit moment geen extra maatregelen hoeft te nemen.

30 centimeter beneden NAP

De landelijke overheid heeft bepaald dat het peil in de grote meren mag zakken tot 30 centimeter onder NAP. Bij gelijkblijvende omstandigheden (aanvoer via Rijn en IJssel, huidige temperatuur en verdamping) betekent dit dat er voor de eerste twee aanstaande weken nog geen extra maatregelen nodig zijn. Dat betekent dat het hoogheemraadschap nu geen beregeningsverbod uitvaardigt. Dat is goed nieuws voor met name agrariërs.

Code oranje

Tot vandaag gold voor delen van Nederland Code oranje: een feitelijk watertekort. Voor het Noorderkwartier gold tot nu toe Code geel: een dreigend watertekort. Vanaf vandaag geld ook hier Code oranje. Belangrijke mededeling tijdens de toelichting was de uitspraak: "De kraan staat aan. Maar zet hem ook uit." Er is voldoende water voor de drinkwatervoorziening, maar ga er spaarzaam mee om.

En nu?

Op dit moment blijven de huidige maatregelen in het Noorderkwartier van kracht. We inspecteren 500 kilometer aan dijken. Volgende week zijn de dijken die binnen het programma Verbetering Boezemkades de afgelopen jaren zijn verbeterd aan de beurt. Daarnaast blijft de Koopvaarderschutsluis onder een streng schutbeleid vallen en blijven de vispassages bij de Helsdeur en Oostoever dicht. Hiermee beperken we de zoutindringing. Helaas zal door de temperatuur de blauwalg blijven bloeien en zullen hier en daar vissterftes optreden. Daar is met de beperkte waterhoeveelheid niet veel aan te doen.