BING-onderzoek pleit HHNK vrij

Home > Actueel > Nieuws > BING-onderzoek pleit HHNK vrij

BING-onderzoek pleit HHNK vrij

RSS
Dit item is verlopen op 02-05-2019.

Begin dit jaar is er bij HHNK een melding van een vermoeden van een misstand binnengekomen. De melding bevatte onder meer het vermoeden dat door leidinggevenden oneigenlijke druk zou zijn uitgeoefend op een medewerker. Ook vermoedde de melder een verstrekkende relatie tussen medewerkers van HHNK en het Onderzoeksbureau CML. Uit onderzoek van het onafhankelijke bureau BING blijkt helder en duidelijk dat alle gemelde vermoedens ongegrond zijn.

BING staat voor Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. HHNK heeft dit bureau ingeschakeld om onafhankelijk en zorgvuldig onderzoek te doen nadat een medewerker van HHNK een melding had gemaakt. Wij namen de melding zeer serieus, omdat integriteit hoog in ons vaandel staat. Kort samengevat komt de conclusie erop neer dat HHNK zorgvuldig en correct heeft gehandeld in deze kwestie en niets te verwijten valt. De onderzoekers hebben vastgesteld dat de vermoedens uit de melding niet op redelijke gronden zijn gebaseerd. Van een integriteitsschending c.q. misstand is niets gebleken.

Rondom deze melding is HHNK een aantal keren negatief in het nieuws gekomen. Wij hebben er toen voor gekozen om terughoudend te zijn naar de media. Lopende de diverse onderzoeken vonden we het niet gepast om vooruitlopend op conclusies naar buiten te treden. Keerzijde van deze keuze was dat er mogelijk een eenzijdig beeld in de media ontstond. Desalniettemin blijven we achter onze keuze tot terughoudendheid staan, omdat dit in onze ogen in het belang van alle betrokkenen was.

Na de berichtgeving in de media zijn ook vragen gerezen over de reken- en rapportagemethodes over de waterkwaliteit in Nederland. Eerder dit jaar heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat al aan de Tweede Kamer laten weten dat er geen sprake is van fouten bij Onderzoeksbureau CML (Universiteit Leiden) waar het gaat om de reken- en rapportagemethodes over de waterkwaliteit. De methodes kloppen.

HHNK sluit hiermee het dossier.