Bescherming Infiltratiegebied Kieftenvlak

Home > Actueel > Nieuws > Bescherming Infiltratiegebied Kieftenvlak

Bescherming Infiltratiegebied Kieftenvlak

RSS
Dit item is verlopen op 12-05-2016.

Gisteren hebben PWN en HHNK een bijzonder samenwerkingsproject opgeleverd dat het zoetwaterinfiltratiegebied van PWN beter beschermt tegen het zoute zeewater. Daarbij is sprake van drie vliegen in één klap: we stellen het drinkwater veilig door de natuur en de duinen te versterken en we leren over het 'zandige systeem'.

PWN-directeur Joke Cuperus en hoogheemraad Kees Stam verrichtten de officiële opleverings-handeling door een drone te laten opstijgen. De komende tijd monitoren we intensief hoe de duinen zich ontwikkelen na onze ingrepen.

Infiltratiegebied

Het Kieftenvlak (gemeente Heemskerk) is de plek waar PWN voorgezuiverd water uit zijn fabriek in Andijk de duinen inpompt. Het duinzand zorgt er vervolgens voor dat bacteriën en virussen uit het water gehaald worden. Na 30 dagen wordt het water weer opgepompt en aan de Noord-Hollanders geleverd. Bij een duindoorbraak zou zout zeewater in het zoetwaterinfiltratiegebied terecht kunnen komen, waardoor de drinkwatervoorziening van 2 miljoen Noord- Hollanders in gevaar zou kunnen komen. Daarom onderzochten PWN en HHNK in 2014 hoe het infiltratiegebied beter tegen het zoute water uit de zee beschermd kon worden. De oplossing werd gevonden in 'dynamisch kustbeheer': we gaan de natuur een handje helpen door de wind vrij spel te geven!

Nieuw duin, nieuwe waterleiding

Aan de noordwestzijde van het infiltratiegebied hebben we een nieuw kunstmatig duin aangelegd van maar liefst 15.000 m3 zand. Dit zand is in de omgeving gewonnen door van heel robuuste duinen een laag af te schrapen. Hierdoor kwam er zand vrij voor de aanleg van het nieuwe duin. Ook hebben we op het buitenste duin direct aan het strand kleine groeven gemaakt waardoor het zand van het strand kan aanwaaien. Dit proces heet 'building with nature'. De waterleidingen op de plek van het nieuwe duin zijn vervangen door zwaardere exemplaren die de druk van de nieuwe waterkering aankunnen en die nauwelijks onderhoudsgevoelig zijn.

Natuur en duin samen versterken

Ook de kwetsbare natuur in het gebied profiteert mee. Stuivend zand is namelijk ook de motor van ons duinsysteem. Door stuivend kalkhoudend zand neemt het effect van de verzuring af en nemen de bloemrijke graslanden in kwaliteit toe. Dit heeft een positief effect op het insectenleven en insecten zijn het voedsel voor vogels zoals de tapuit (een vogelsoort die in de duinen leeft en waarvan de populatie momenteel afneemt). Stuivend zand heeft ook een positief effect op de groei van helm. Helm is belangrijk om duinzand vast te houden.

Kennisontwikkeling

Door dit gezamenlijke, innovatieve project van PWN en HHNK leren we beter begrijpen hoe het zandige systeem in elkaar zit en kunnen we de opgedane kennis toepassen om ook op andere kustlocaties de natuur en de duinen tegelijkertijd te versterken.Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Holland.