Begroting 2016 vastgesteld

Home > Actueel > Nieuws > Begroting 2016 vastgesteld

Begroting 2016 vastgesteld

RSS
Dit item is verlopen op 01-02-2016.

De belastingopbrengst van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat in 2016 met slechts 2% omhoog. Het hoogheemraadschap bezuinigt bijvoorbeeld € 1,8 miljoen op personeelskosten. "Deze begroting is sober, robuust én ambitieus", aldus portefeuillehouder Jan Kramer. Woensdagavond 18 november stemde het algemeen bestuur unaniem in met de begroting voor 2016.

Ons beheergebied blijft met deze begroting bewoonbaar en werkbaar voor burgers, bedrijven, natuurbeheerders en agrariërs, tegen zo laag mogelijke kosten. De gemiddelde belastingopbrengst in 2016 stijgt met 2% ten opzichte van 2015. In het Meerjarenplan 2016-2019 was nog sprake van een jaarlijkse stijging van 3%. Deze kleinere stijging kwam onder meer tot stand door nog scherper op de eigen uitgaven te letten.

Klimaat

Leven onder zeeniveau heeft zijn prijs. Iedereen kon afgelopen zomer eens te meer merken dat het klimaat verandert. Wekenlang gebrek aan neerslag met droge dijken als gevolg. Afgewisseld met een aantal clusterbuien en een paar stevige zomerstormen. Dit laat zien dat het waterschapswerk nooit klaar is. We investeren ook in 2016 in stevige dijken, structurele verbetering van boezemkades en een toekomstbestendig watersysteem en we starten met onderzoeken naar ondergrondse opslag van regenwater en efficiënt gebruik van zoet water.

Beperking lastenstijging

Onder het huidige kabinet verschuiven steeds meer taken naar lokale overheden. Dat raakt ons direct, omdat het hoogheemraadschap extra taken op zich moet nemen. En indirect doordat gemeenten eveneens extra taken krijgen en keuzes moeten maken. Weliswaar zijn de eerste tekenen van economisch herstel zichtbaar, maar dit is nog broos. Ondanks de extra taken beperken we de lastenstijging voor inwoners en bedrijven. Het voltallige bestuur heeft ingestemd met een evenwichtige, ambitieuze begroting voor 2016, met oog voor innovatie en een toekomst- en waterbestendig Hollands Noorderkwartier.

Begroting 2016