Nieuws

Home > Actueel > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Kantoor gesloten op 30 en 31 mei

  Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 31 mei (brugdag) is ons centrale kantoor aan het Stationsplein in Heerhugowaard gesloten.

 • Historisch gemaal Leemans geopend op Open Gemalen Dag

  Op zaterdag 11 mei opent gemaal Leemans aan de dijk in Den Oever zijn deuren voor publiek op de Nationale Molen en Gemalen Dag.

 • Klimaatbus toert langs Noord-Hollandse scholen

  HHNK, het Zuiderzeemuseum, De Helderse Vallei en Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH) bundelen hun krachten om kinderen klimaatbewuster te maken. Van 25 maart tot 27 mei toert een omgebouwde elektrische SRV-bus langs basisscholen en buitenschoolse opvanglocaties(BSO's) in de kop van Noord-Holland.

 • Visie op Waterveiligheid vastgesteld

  Ons Algemeen Bestuur heeft op 27 februari de nieuwe Visie op Waterveiligheid vastgesteld. Deze visie is gebaseerd op samenwerking, en het benutten van kansen, met de omgeving. Het hoogheemraadschap ziet zich, in het kader van de Omgevingswet, als omgevingspartner om met andere overheden en belangenpartijen een veilige leefomgeving te waarborgen.

 • Recordaantal leerlingen krijgt les over water en klimaat

  In 2018 volgden ruim 26.000 leerlingen een HHNK-educatieprogramma. in 2017 waren dat er nog zo'n 6.000 minder. Deze stijging komt door samenwerkingen zoals met het Zuiderzeemuseum, de Helderse Vallei en Kaap Skil, en nieuwe lesprogramma's zoals het Waterheldenavontuur.

 • Expositie campagneposters voor de Waterschapsverkiezingen

  De zestien 6-VWO-leerlingen van het Han Fortmann (Trinitas College) uit Heerhugowaard ontwierpen campagneposters voor de Waterschapsverkiezingen als examenopdracht voor het vak Tekenen. Tot 15 mei zijn de posters te zien in een expositie in ons kantoor aan het Stationsplein 136 in Heerhugowaard.

 • Stem, en spreek je uit voor water

  Op woensdag 20 maart mag iedereen van 18 jaar en ouder stemmen voor een nieuw waterschapsbestuur. De 21 waterschappen zorgen voor droge voeten, schoon en voldoende water. En hoe ze dat doen, daar heb jij invloed op. Breng daarom op 20 maart jouw stem uit voor een nieuw waterschapsbestuur.

 • Bestuursvergaderingen voortaan via internet live te volgen

  Vanaf 13 februari kan iedereen de commissie- en bestuursvergaderingen van het hoogheemraadschap live online volgen. Op die datum vergaderen de commissies Bestuur, Middelen & Waterketen en Water & Wegen voor het eerst onder het toeziend oog van webcamera's. De live-videoregistratie blijft bewaard en kan ook op een later moment worden teruggekeken.

 • Voorjaarsinspectie dijken en duinen van start

  In januari zijn onze gebiedsbeheerders gestart met de jaarlijkse voorjaarsinspectie. Van alle primaire en regionale waterkeringen, inclusief de inliggende waterkerende kunstwerken, brengen we vóór 1 mei de onderhoudstoestand in kaart.

 • Zuivering Zaandam-Oost wordt energiefabriek

  De rioolwaterzuivering (rwzi) Zaandam-Oost wordt een energiefabriek. De slibvergistingscapaciteit breiden we uit, waardoor de rwzi meer biogas produceert. Ook plaatsen we zonnepanelen. Hiermee levert de zuivering bijna net zoveel energie als deze verbruikt en is zo op weg naar een energiefabriek.

 • Hoogheemraadschap draagt zijn wegen over aan Alkmaar

  Donderdag 10 januari vierden Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Alkmaar de overdracht van 128 kilometer (polder)wegen van HHNK aan de gemeente.

 • Gefaseerde overname stedelijk water Beemster

  Wethouder Aagje Zeeman (gemeente Beemster) en hoogheemraad Rob Veenman (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) ondertekenden dinsdag 18 december de overeenkomst Overname Stedelijk Water Beemster.

 • Update persleidingbreuk ter hoogte van Akersloot

  UPDATE: De persleiding langs de A9 bij Akersloot is vannacht gerepareerd.

 • BING-onderzoek pleit HHNK vrij

  Begin dit jaar is er bij HHNK een melding van een vermoeden van een misstand binnengekomen. De melding bevatte onder meer het vermoeden dat door leidinggevenden oneigenlijke druk zou zijn uitgeoefend op een medewerker. Ook vermoedde de melder een verstrekkende relatie tussen medewerkers van HHNK en het Onderzoeksbureau CML. Uit onderzoek van het onafhankelijke bureau BING blijkt helder en duidelijk dat alle gemelde vermoedens ongegrond zijn.

 • Nieuw bestuursakkoord Hollands Noorderkwartier

  De gemeenten, het hoogheemraadschap en het drinkwaterbedrijf in Hollands Noorderkwartier hebben de afgelopen jaren intensief samengewerkt bij het invullen van de waterketentaken: het verwerken van overtollig regenwater, het aanpakken van grondwaterproblemen, het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater en het leveren van drinkwater. Mede daardoor is een verwachte kostenstijging fors teruggedrongen, de kwaliteit van het beheer verhoogd en de personele kwetsbaarheid verlaagd. Het samenwerkingsverband wil die verbeteringen vasthouden en versterken en kwam daarvoor op 7 december bij elkaar om ambitieuze afspraken vast te leggen in een nieuw bestuursakkoord.

 • Waterinnovatieprijs 2018 voor New Hart

  Donderdag 29 november zijn tijdens de Waterinnovatiedag de winnaars van de Waterinnovatieprijzen 2018 bekendgemaakt. Het project 'New Hart voor de rwzi' van HHNK en PWN heeft de Waterinnovatieprijs 2018 gewonnen in de categorie Schoon water, een geweldige bekroning voor een goed idee.

 • Lichte stijging waterschapsbelasting in 2019

  Het bestuur van het hoogheemraadschap heeft 14 november de begroting voor 2019 vastgesteld. In 2019 betalen de meeste huishoudens en agrariërs iets meer waterschapsbelasting dan in 2018.

 • Dijkversterking Den Helder – Den Oever

  De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport te onderbouwen wat de veiligheidsproblemen zijn op de verschillende onderdelen van het dijktraject, en wat daarvan de oorzaken zijn. Dan wordt duidelijk of ingrijpende aanpassingen nodig zijn.

 • Tentoonstelling Waterpret! - De spetterende blik van amateurfotografen

  Water speelt een hoofdrol in de expositie 'Waterpret!'. Deze tentoonstelling bestaat uit foto's van de fotowerkgroep Foto Noord-Holland Noord en is tot 30 november te zien in de hal van ons kantoor in Heerhugowaard.

 • EXPO Dijk in Uitvoering geopend

  Wat komt er kijken bij een dijkversterking? Waarom is het nodig? Welke belangen spelen een rol? Hoe bouw je een dijk op slappe grond? Wat betekent het werk voor de natuur? En wie werken er aan de dijk? Op deze en nog veel meer vragen geeft de EXPO Dijk in Uitvoering antwoord.

 • Klei maakt polderwegen gevaarlijk glad

  Na werkzaamheden op akkers en velden nemen landbouwvoertuigen met hun profielbanden klei mee de weg op. Zeker in de oogsttijd is het landbouwverkeer intensiever en de kans op klei op de weg groter. Dit kan gevaarlijke situaties voor het verkeer opleveren, juist bij vochtig weer.

 • Expositie Waterschat

  Het hoogheemraadschap bezit vanuit zijn eeuwenoude verleden veel watererfgoed. De poldermolens, oude gemalen en dijken springen natuurlijk direct in het oog. Maar we bezitten ook een grote collectie objecten uit het waterschapsverleden: van prachtige landkaarten en fraai gegraveerde glazen tot molenmakersgereedschap. Deze schatten uit het waterverleden van Noord-Holland laten we zien in de permanente expositie Waterschat.

 • Is uw sloot al schoon?

  Vanaf maandag 15 oktober controleren zo'n honderd schouwmeesters of de sloten in ons gebied voldoende schoon zijn. Een schone sloot is nodig om het water tijdens het storm- en regenseizoen snel af te kunnen voeren naar gemalen. De sloten moeten vrij zijn van (water)planten en afval die de doorstroming van het water kunnen belemmeren. De najaarsschouw is elk jaar vanaf de derde maandag in oktober.

 • Hoogheemraadschap voorbereid op stormachtig weekend

  De herfst is amper begonnen en Nederland maakt zich al op voor de eerste storm. Volgens het KNMI staat er vrijdagochtend aan de noordwestkust mogelijk enige tijd een west-zuidwesterstorm. Op zondag wordt een stevige oostenwind verwacht. We houden de waterkeringen daarom extra in de gaten.

 • Update droogte - afgeschaald naar alarmfase 0

  Na de lange droogteperiode deze zomer, is er de afgelopen tijd met regelmaat weer regen gevallen. De sloten zijn op peil, het gras op de dijken herstelt zich voorzichtig, weilanden krijgen weer kleur. Het land, de dijken en de sloten lijken weer in de juiste conditie te komen. Om die reden heeft het hoogheemraadschap besloten om de alarmsituatie in de crisisbeheersing af te schalen naar de normale beheersituatie. De dijken zijn nog steeds aan de droge kant en ook de verzilting blijft een aandachtspunt, dus daar blijven we extra aandacht aan geven.

 • Het regent, het regent…

  Het heeft lang geduurd, maar eindelijk valt er in het werkgebied van HHNK weer wat regen. Vorig weekend nog wat aarzelend, maar afgelopen zaterdag en zondag viel er tussen de 25 en 40 mm regen. Tot aanstaande donderdag verwachten we nog tussen de 10 en 20 mm. De droogte is er niet mee voorbij. Daar is meer voor nodig. Een goede slootdoorstroming en verspreiding van het regenwater bijvoorbeeld.

 • 40mm regen maakt nog geen einde aan de droogte

  Het afgelopen weekend, 24-26 augustus, viel er in ons beheergebied Hollands Noorderkwartier tussen de 25 en 40 mm regen. Heel fijn voor het droge land en de warme sloten die snakken naar vers water. Is de droogteperiode nu voorbij?

 • Molentimmerbaas Kuijper en zijn vrouw komen na 175 jaar weer thuis

  Langs de Molendijk tussen Schermerhorn en Ursem ligt een glanzende polderparel: het Noorderpolderhuis. Tijdens Open Monumentendag op zondag 9 september staan de deuren open. Dan zijn in het polderhuis de portretten te zien van Jacob Kuijper en zijn echtgenote Neeltje Vader.

 • Watertekort blijft, HHNK beperkt Wilhelminasluis

  De soms hevige regenbuien van afgelopen week hebben de droogtesituatie in Nederland niet structureel verbeterd. Plaatselijk is er een tijdelijke verlichting, maar over het algemeen zijn de effecten van watertekort nog in heel het land voelbaar. Aldus het landelijke Managementteam Watertekorten vorige week.

 • Plannen Markermeerdijken naar algemeen bestuur

  Op dinsdag 14 augustus besprak het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap het Projectplan Waterwet en de Nota van beantwoording zienswijzen voor de Versterking Markermeerdijken. Het bestuur concludeerde dat de plannen voor de versterking van ruim 33 kilometer Markermeerdijken ter besluitvorming aan het algemeen bestuur kunnen worden aangeboden. Het algemeen bestuur besluit naar verwachting woensdag 19 september over de plannen.

 • Code Oranje: harde windstoten

  De meteorologen voorspellen niet veel goeds voor vanavond en vannacht: zware windstoten, klappen met regen. Inmiddels is Code Oranje afgekondigd voor het westen van het land en het IJsselmeergebied. HHNK houdt rekening met een zomerstorm.

 • Dijken liggen er goed bij

  De afgelopen anderhalve week inspecteerden ruim veertig inspecteurs van HHNK ongeveer 500 kilometer aan dijken. De algemene conclusie is dat de dijken er goed bij liggen, naar omstandigheden.

 • Beweidingsverbod Waddenzeedijken

  Met ingang van 2 augustus geldt een beweidingsverbod voor de Waddenzeedijken met grasbekleding. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd.

 • Code oranje – even respijt voor het Noorderkwartier

  Vandaag heeft het landelijke Managementteam Watertekorten tijdens een persconferentie de stand van zaken rondom de droogte toegelicht. Belangrijkste nieuws: voor heel Nederland geldt nu Code oranje, in het IJssel- en Markermeer is nog voldoende water aanwezig en de drinkwatervoorziening is niet in gevaar.

 • Doe mee aan de zomerse fotowedstrijd

  Tot en met 16 september organiseren we de fotowedstrijd 'Water. Geniet ervan!' We roepen je op om mooie foto's te maken van genieten in/op/aan het Noord-Hollandse water.

 • Tekort loopt op – Waterpeil daalt – Nieuwe dijkinspecties

  Vanwege de aanhoudende droogte nemen we extra maatregelen. Vorige week riep de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling op tot spaarzaamheid met zoet water, nu de IJssel- en Markermeerpeilen sterk dalen. Daaraan geeft HHNK gehoor. Daarnaast is het neerslagtekort nu zo ver opgelopen dat we  vanaf maandag 30 juli 500 kilometer aan dijken gaan inspecteren.

 • HHNK realiseert 5 zonneweides

  Om in 2025 energieneutraal te zijn, zet HHNK in op duurzame energie zoals zonne-energie. Op korte termijn realiseert HHNK vijf zonneweides op de terreinen van de rioolwaterzuiveringen van Beverwijk, Wieringen, Wieringermeer, Stolpen en Everstekoog. Dit is goed voor ongeveer 6% van de behoefte aan duurzame energie.

 • Pas op blauwalg

  Het aanhoudende warme en droge weer is heerlijk voor veel mensen, maar leidt ook tot problemen met de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het water warmt op en vanwege de droogte kan het water niet makkelijk worden ververst. In een aantal gevallen kan dat gevaarlijk worden vanwege blauwalgen en botulisme.

 • Bestrijding Japanse duizendknoop op dijken

  Op meerdere plekken in ons gebied wordt sinds kort de Japanse duizendknoop waargenomen. Deze zogenaamde invasieve exoot vormt een bedreiging voor onze dijken.

 • Droogte houdt aan

  De droogte in Nederland houdt aan. Ook in het Noorderkwartier loopt het neerslagtekort op. Inmiddels is er een tekort van meer dan 225 mm. In ons draaiboek Droogte Waterkeringen is dit een normoverschrijding. Dat betekent dat HHNK de komende dagen maatregelen gaat nemen.

 • Verbetering verkeersveiligheid in Het Grootslag

  In polder Het Grootslag (West-Friesland) zijn de afgelopen jaren ernstige verkeersongelukken gebeurd. Als wegbeheerder in deze polder willen we graag het aantal ongelukken terugdringen.

 • Droog, heel erg droog

  Het is al een tijd lang droog in ons gebied. Doordat het neerslagtekort is opgelopen tot boven de 175 mm in Waterland, zitten we inmiddels in de alertfase.

 • Creatieve jutters gezocht in Petten!

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt voor schoon water in onze sloten en vaarten. Daarbij komen we steeds meer afval tegen en dat is jammer. Daarom organiseren we op woensdag 25 juli een workshop over jutten op het strand voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Want ook op het strand ligt heel veel zwerfafval maar wist je dat je hiervan hele mooie kunstwerken kunt maken?

 • Bloembollentelers Noord-Holland verminderen erfafspoeling met bijna 70%

  Dertig bollenteeltbedrijven uit Noord-Holland zijn de afgelopen twee jaar in het project ‘Schoon erf, schone sloot’ aan de slag gegaan om afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf te verminderen. De ondernemers zijn zich nog bewuster geworden van erfafspoeling en hebben structurele maatregelen genomen om dit te verminderen. Met als resultaat dat de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf naar de sloot met bijna 70% is afgenomen. Hiermee dragen de bollenteeltbedrijven bij aan verbetering van de waterkwaliteit. Adviesbureau CLM heeft samen met brancheorganisatie KAVB en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het project uitgevoerd.

 • Maaien van waterplanten van start

  Donderdag 15 juni starten we met het maaien van de waterplanten uit 5.700 km sloten. Dat doen we om wateroverlast te voorkomen. Door te maaien kan het water beter doorstromen en via gemalen uiteindelijk in zee terechtkomen. Zo houden we Noord-Holland droog. Daarbij houden we ook rekening met de natuur.

 • Expositie Watererfgoed Uitgelicht

  Het hoogheemraadschap bezit vanuit zijn eeuwenoude verleden veel watererfgoed: molens, gemalen, dijken en sluizen. Al die monumenten zijn onderdeel van het Noord-Hollandse DNA en maken het waterverhaal zichtbaar en tastbaar. Deze tentoonstelling zet acht objecten centraal met foto's, maquettes en voorwerpen. Van de windmoter Hercules tot gemaal Lely.

 • Open dag zuivering Wervershoof 16 juni

  Nieuwsgierig waar het rioolwater van uw huis heen gaat? En hoe wij al dat vieze water weer schoon maken? Hoe we nuttige producten maken van uw afvalwater? Ontdek dit alles zaterdag 16 juni tussen 10.00 en 16.00 uur bij onze rioolwaterzuivering in Wervershoof.

 • Bestuurders gezocht

  Wij Nederlanders hebben allemaal iets met water. We leven ermee, erin én eronder. De waterschappen maken dit mogelijk.

 • Landbouwportaal Noord-Holland geopend

  Gisteren openden Pieter Kruiswijk (Waterschap Amstel Gooi en Vecht), Sjaak Hoogendoorn (Water, Land & Dijken), Kees Stoop (LTO Noord), Siem Jan Schenk (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en Ad Stavenuiter (Provincie Noord-Holland) met één druk op de knop het Landbouwportaal Noord-Holland. Het portaal www.landbouwportaalnoordholland.nl biedt agrariërs toegang tot informatie en subsidies om hun bedrijven, en daarmee de bodem en het watersysteem in Noord-Holland, gezonder en veerkrachtiger te maken.

 • Uniek waterheldenavontuur in de klas

  We hebben een primeur op educatiegebied: het Waterheldenavontuur voor het vergroten van waterbewustzijn. Een interactieve les voor groep 6, 7 en 8, waarbij leerlingen strijden om de beste waterheld te worden. Ze werken in teams met een spannende spelkoffer voorzien van een vr-bril, knoppen en lichtjes.

 • Eerste maaironde groene dijken van start

  Vanaf 1 juni zijn de maaiers weer aan het werk om de begroeiing op de dijken in conditie te houden. Tot half juli maaien we zo'n 1.350 kilometer. Een gezonde en gevarieerde groene dijkbekleding beschermt de dijk en houdt de grond met de wortels stevig bij elkaar. Ook valt na het maaien beter te zien waar kale plekken of andere beschadigingen aan de dijk hersteld moeten worden.

 • Jaarstukken vastgesteld

  Ons algemeen bestuur heeft zich over de jaarstukken (de jaarcijfers en de verrichtingen) gebogen. We sluiten de boeken conform de begroting.

 • Maaien wegbermen met oog voor veiligheid én natuur

  Vanaf circa 15 mei tot 1 oktober maaien we in drie maairondes de bermen langs ca. 1.400 km wegen, fietspaden en wegsloten. Het maaien gebeurt voor de verkeersveiligheid; voor vrij zicht voor de verkeersdeelnemers. Waar het verantwoord is voor de verkeersveiligheid, houden we de bermen bloemrijk.

 • Eerste zonnepark voor HHNK

  Op 8 mei is het eerste zonnepaneel gelegd op het terrein van onze rioolwaterzuivering Geestmerambacht. Dit is een eerste stap van het hoogheemraadschap op weg naar klimaatneutraliteit in 2025.

 • Voorjaarscontrole booteigenaren op gebruik van antifouling

  Aan het begin van het vaarseizoen, eind maart/begin april, controleren we particuliere booteigenaren op het juiste gebruik van antifouling zodat er minder schadelijke stoffen zoals zink en koper in het oppervlaktewater terechtkomen. Zware metalen in het water zijn giftig voor planten en dieren. We werken samen met andere overheden, belangenverenigingen en producenten aan een bewuster gebruik van antifouling.

 • Voorjaarsinspectie waterkeringen in volle gang

  Onze gebiedsbeheerders zijn in januari gestart met de jaarlijkse voorjaarsinspectie. Van alle primaire en regionale waterkeringen, inclusief de inliggende waterkerende kunstwerken zoals gemalen en sluizen, wordt vóór 1 mei de onderhoudstoestand in kaart gebracht.

 • Spoedonderhoud telefooncentrale

  In verband met spoedonderhoud aan de telefooncentrale bestaat de kans dat het hoogheemraadschap vandaag tussen 17:00 en 19:00 uur een korte onderbreking heeft in de telefonische bereikbaarheid.

  Voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met ons calamiteitennummer 0800-1430.

 • Hoogheemraadschap stelt Waterinnovatiefonds in

  Met het tekenen van de overeenkomst tussen HHNK en het Nationaal Groenfonds richten HHNK-hoogheemraad Jan Kramer en Pieter Baars strategisch adviseur van Nationaal Groenfonds het Waterinnovatiefonds op. Met dit Waterinnovatiefonds willen beide partijen innovatieve projecten in de watersector stimuleren.

 • Bemoedigend resultaat reputatieonderzoek

  De resultaten van een vorig jaar uitgevoerd reputatieonderzoek zijn alleszins bemoedigend; onze omgeving geeft ons gemiddeld een 7,4.

 • Partijen Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust ondertekenen convenant

  De 26 in het Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust verenigde partijen hebben vandaag een convenant ondertekend als vervolgstap in de uitwerking van het Toekomstperspectief Kust. Daarnaast is in een samenwerkingsagenda afgesproken hoe zij het Toekomstperspectief samen verder uitwerken.

 • IJs en Gemalen

  Nu het vriest begint de schaatskoorts op te lopen en daar werken we natuurlijk graag aan mee. Daar waar het kan passen we de bemaling aan om de ijsvorming te bevorderen. Dat geldt voor zowel de boezem als voor de polders. De gebiedsbeheerders bekijken in overleg met de omgeving wat de mogelijkheden zijn.

 • Gemeenteraad en bestuur hoogheemraadschap akkoord: Wegbeheer van waterschap in 2019 naar gemeente Alkmaar

  De gemeenteraad van Alkmaar en het bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn respectievelijk 15 en 21 februari akkoord gegaan met de overdracht van de wegen buiten de bebouwde kom van het waterschap naar de gemeente Alkmaar.

 • 'Bezem door de middelenkast' in Noord-Holland

  Afgelopen december is de actie 'Bezem door de middelenkast' gestart waarbij we samenwerken met diverse gemeenten en Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Agrariërs krijgen de kans om kosteloos en anoniem gewasbeschermingsmiddelen in te leveren die niet meer zijn toegelaten.

 • HHNK draagt wegen Alkmaar over aan gemeente

  De colleges van de gemeente Alkmaar en het hoogheemraadschap bereikten overeenstemming over de overdracht van de wegen buiten de bebouwde kom. Deze wegen zijn tot op heden in beheer en eigendom bij het hoogheemraadschap, maar zullen vanaf 1 januari 2019 worden overgedragen aan Alkmaar.

 • Rumoerige eerste week

  Het was onstuimig weer, deze eerste week van het nieuwe jaar. De storm op dinsdagavond trok aan tot een zware westerstorm woensdag. Nadat de storm afnam tot harde westenwind, trok het stijgende peil van het IJsselmeer de aandacht.

 • Hoogheemraadschap doet meer voor minder geld

  Gisteren heeft ons bestuur de begroting voor 2018 vastgesteld. Voor de meeste huishoudens valt de belastingaanslag voor 2018 gelijk of lager uit. Dit komt door een verlaging van de zuiveringsheffing. Echter, door veranderingen in ons klimaat stijgen de kosten voor ons watersysteembeheer. Aangezien landbouwgrond hieraan relatief veel bijdraagt, stijgt de belastingaanslag voor agrarische bedrijven wel. Gemiddeld genomen stijgen de belastingopbrengsten in 2018 met 1%.

 • Watererfgoed vertelt ons waterverhaal

  In september stelde ons algemeen bestuur de visie op ons watererfgoed vast. Drie leidende principes helpen ons om op een goede wijze met ons watererfgoed om te gaan.

 • HHNK besteedt uitvoering gladheidsbestrijding uit aan Rijkswaterstaat

  Vanaf het strooiseizoen 2017-2018 besteedt het hoogheemraadschap de uitvoering van de gladheidsbestrijding uit aan Rijkswaterstaat.

 • Duikersluis Burghorn wint HSSN-prijs

  Op 26 oktober (Nationale Sluizendag 2017) is de restauratie van de duikersluis in de Oudedijk bij Burghorn (gemeente Schagen) beloond met een HSSN-prijs.

 • Landelijke actiedag handhaving glastuinbouw

  Op woensdag 11 oktober controleerden 14 van de 23 de waterschappen samen met omgevingsdiensten in heel Nederland de zogenoemde nullozers in de glastuinbouw. Nullozers zijn glastuinbouwbedrijven die  aangeven geen enkele lozing meer te hebben van afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen.

 • Klei maakt wegen gevaarlijk glad

  Na werkzaamheden op akkers en velden nemen landbouwvoertuigen met hun profielbanden klei mee de weg op. Zeker in de oogsttijd is het landbouwverkeer intensiever en de kans op klei op de weg groter. Dit kan gevaarlijke situaties voor het verkeer opleveren, juist in combinatie met mist en regen.

 • Is uw sloot al schoon?

  Vanaf maandag 16 oktober controleren de schouwmeesters de sloten in ons gebied. Zij kijken of de sloten voldoende schoon zijn.

 • Aan de slag met het eerste Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

  Het klimaat verandert. De urgentie voor een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland is hoog. Nederland wordt steeds vaker getroffen door clusterbuien die leiden tot grootschalige wateroverlast situaties. De intensiteit van deze buien is veel sneller toegenomen dan eerder werd gedacht. Ook Noord-Holland blijft daarbij niet gespaard

 • Open dag zuivering Beemster 30 september

  Nieuwsgierig waar het rioolwater van uw huis heen gaat? En hoe wij al dat vieze water weer schoon maken? Hoe we nuttige producten maken van uw afvalwater? Ontdek dit alles zaterdag 30 september tussen 10.00 en 16.00 uur bij onze rioolwaterzuivering in de Beemster.

 • Genomen maatregelen tijdens hevige regenval

  Deze dagen zijn onze beheerders 24/7 bezig om de vele regenval de baas te kunnen.

 • Netwerkbijeenkomst Samen Slimmer

  Woensdag 27 september wordt in het AFAS stadion de Netwerkbijeenkomst Samen Slimmer gehouden. Evenals vorig jaar organiseren we deze bijeenkomst samen met PWN, Bouwend Nederland en de provincie Noord Holland. De bijeenkomst is bedoeld voor alle partijen in Noord-Holland die betrokken zijn bij bouw- en infrastructuren én de waterketen in de openbare ruimte.

 • Dijkversterking Prins Hendrikzanddijk voorlopig gegund aan Jan de Nul NV

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft voor het project Prins Hendrikzanddijk Texel het voornemen te gunnen aan aannemer Jan de Nul NV. De inschrijvingen zijn, naast prijs, op kwaliteit beoordeeld

 • Najaarscontrole bloembollentelers in september van start

  Voor schoon en gezond oppervlaktewater controleren onze handhavers vanaf half september tot december het erf van circa 150 bloembollentelers op de juiste omgang met gewasbeschermingsmiddelen.

 • Tien gemeenten ondertekenen intentieovereenkomst wegenoverdracht

  Tien gemeenten ondertekenden op 10 juli de intentieovereenkomst voor de overdracht van wegen van HHNK naar de gemeenten.

 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ondertekent intentieverklaring klimaatadaptatie

 • Celluloseterugwinning op zuivering Geestermerambacht

  Op 29 juni wordt op de rioolwaterzuivering Geestmerambacht de eerste productiefaciliteit van cellulose uit rioolwater op demonstratieschaal geopend.

 • Reputatieonderzoek stakeholders en inwoners

  In de periode 19 juni tot en met 7 juli doet bureau SAMR in opdracht van ons onderzoek onder inwoners en stakeholders naar hun tevredenheid over onze dienstverlening en de samenwerking met het hoogheemraadschap.

 • Emissiescan helpt fruittelers hun erf schoner te houden

  In juni en juli controleren we of fruittelers de juiste maatregelen treffen om te voorkomen dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen het oppervlaktewater vervuilen. Steekproefsgewijs krijgen de 140 fruittelers in Hollands Noorderkwartier bezoek van het hoogheemraadschap.

 • Battle of the Beach op 23 juni bij Petten

  Vrijdag 23 juni binden honderden kinderen de strijd aan met de zee – en met elkaar. Welk team bouwt een zandkasteel dat het langst stand houdt tegen de opkomende vloed? Deze Battle of the Beach wordt langs de hele Noordzeekust gehouden.

 • Gemaal C. Mantel officieel geopend

  Onder grote belangstelling is het gemaal C. Mantel officieel geopend. Het draagt de naam van de afgezwaaide hoogheemraad Cees Mantel. Dat is niet zonder reden. Mantel heeft zich altijd hard gemaakt voor een beter waterbeheer in het Noorderkwartier. Vandaag is dat gelukt.

 • Eerste maaironde groene dijken van start

  Vanaf 1 juni zijn de maaiers weer aan het werk om de begroeiing op de dijken in conditie te houden. Tot half juli maaien we zo'n 1.350 kilometer.

 • 'Ons werk is nooit af'

  Hoogheemraad Jan Kramer zit woensdag 24 mei van 11.30 tot 12.30 uur klaar om via Facebook uw vragen te beantwoorden over ons Jaarverslag 2016.

 • Start eerste maaironde wegbermen

  Vanaf circa 15 mei tot 1 oktober maaien we in drie maairondes de bermen langs ca.1.400 km wegen, fietspaden en wegsloten. Het maaien gebeurt voor de verkeersveiligheid; voor vrij zicht voor de verkeersdeelnemers. Waar het verantwoord is voor de verkeersveiligheid, houden we de bermen bloemrijk.

 • Inspectie bomen beheergebied HHNK

  Vanaf 1 mei tot 15 juni inspecteren we samen met adviesbureau Alles over Groenbeheer de bomen in onze plantsoenen, houtwallen en kleine bossen.

 • Post HHNK sociaal verantwoord bezorgd

  Vanaf 1 mei wordt alle post van het hoogheemraadschap bezorgd door Noorderkwartier N.V. Onlangs tekenden Ton Hugens, directielid HHNK, en Jan van Hooff, directeur Noorderkwartier, de overeenkomst.

 • Vogelgriep: maatregelen niet langer nodig

  Het gevaar van besmetting met vogelgriep is zo ver geweken dat staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken de ophokplicht vorige week heeft ingetrokken. De vogelgriep duurde bijna een half jaar. Landelijk zijn  727.000 vogels geruimd, grotendeels pluimvee.

 • Prijs Cultuurfonds Noord-Holland voor ‘Kust op Kracht’

  De Culturele Prijs Noord-Holland is gewonnen door kustversterkingsproject Kust op Kracht. Johan Remkes, commissaris van de Koning en ook voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, reikte de prijs 19 april uit. 

 • Tegenslag bij het opknappen Blôte Bienepad en Pannepad

  We werken aan het onderhoud van de recreatieve fietspaden het Blôte Bienepad en het Pannepad in de gemeenten Opmeer en Medemblik. Vanwege het landelijke aanzien gebruiken we een kleischelpenmengsel. De kwaliteit van het mengsel blijkt in de toepassing tegen te vallen.

 • Projectplan dijkverbetering Schermer naar bestuur

  De Schermerdijk moet versterkt worden. Uit onderzoek blijkt dat de dijk instabiel is. Bij hoogwater en zeer natte omstandigheden kan de dijk onderuit schuiven naar de polder. De remedie is technisch uitermate simpel: voeg een laag grond aan de binnenzijde van de dijk toe als tegengewicht. Dit is een remedie die in de Schermer al eeuwen wordt toegepast. Dat moet tegenwoordig natuurlijk wel zorgvuldig gebeuren, want we hebben het over een deels monumentale dijk in een prachtig 17e-eeuws landschap.

 • Tien nieuwe vispassages geven vis ruim baan

  In de komende jaren realiseren we, met bijdrage van Rijkswaterstaat, tien nieuwe vispassages langs het Noordzeekanaal, het Marker- en IJsselmeer en op Texel. De passages zijn nodig om knelpunten op te lossen in de routes van vissoorten die tussen zoet en zout migreren, zoals de paling en de driedoornige stekelbaars.

 • Waterschappen energieneutraal in 2025

  HHNK is met de andere 21 waterschappen hard op weg om de klimaatambities in 2020 te halen. De waterschappen laten zien dat zij een koploper en belangrijke partner zijn in de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Dit blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen 2016.

 • HHNK werkt aan heldere visie op watererfgoed

  Begin maart ontvingen hoogheemraad Jan Kramer en leden van ons algemeen bestuur dertig erfgoedorganisaties op het Noorderpolderhuis in Schermerhorn om te praten over ons gezamenlijke watererfgoed. Tijdens een speciaal diner waren maatschappelijke belangen, historische waarden, veiligheid en functie, maar ook kosten onderwerp van gesprek.

 • Win een voortuin make-over via Facebook

  De komende weken maak je kans op een gratis make-over van je voortuin. Stuur een foto in van je niet-watervriendelijke tuin, bijvoorbeeld een tuin vol met tegels. Wie weet ben jij straks de gelukkige winnaar van een mooie, groene en watervriendelijke voortuin!

 • Zee, Zand en Wuivend Helmgras

  Zee, zand en beweging spelen een hoofdrol in de tentoonstelling 'Zee, Zand en Wuivend Helmgras'. Te zien vanaf 17 maart tot 15 juni in de hal van ons kantoor in Heerhugowaard.

 • Voorjaarsinspectie waterkeringen gestart

  Onze gebiedsbeheerders inspecteren op dit moment de waterkeringen in ons gebied. We doen dit nu we bijna aan het eind van het stormseizoen zijn, maar voordat het gras op de dijk te lang is om de dijk goed visueel te kunnen inspecteren. Deze voorjaarsinspectie duurt tot 1 mei 2017.

 • Het Waterprogramma: eenvoudig beter!

  Het Waterprogramma is genomineerd voor de Eenvoudig Beter Trofee. De minister van Infrastructuur en Milieu reikt de prijs op 12 april 2017 uit aan een project dat veel waardering verdient voor de manier waarop men nu al in de geest van de Omgevingswet werkt. Het stemmen is begonnen, help jij het Waterprogramma/HHNK om de trofee binnen te halen? Breng dan nu jouw stem uit! 

 • Februari-storm richt beperkt schade aan

  De storm van donderdag 23 februari, waarvoor code Oranje was afgegeven door het KNMI, bracht in ons beheergebied gelukkig weinig schade met zich mee.

 • Zandschilderen in Informatiecentrum Kust in Petten

  Op de woensdag- en vrijdagmiddagen in de voorjaarsvakantie is het extra leuk bij Informatiecentrum Kust, Zand tegen Zee in Petten. Want naast het doen van een leuke speurtocht, kunnen kinderen deze middag mooie zandtekeningen maken.

 • Waterbeheer met Oer-Hollands erfgoed

  Op dit moment werken we samen met zo'n dertig erfgoedorganisaties aan een heldere visie op het watererfgoed. We hebben het over maatschappelijke belangen, historische waarden en kosten.

 • Vogelgriepvirus waart nog altijd rond

  De vogelgriep waart nog altijd rond. Op het terrein van de rwzi Beemster zijn dode watervogels aangetroffen die besmet waren met het H5N8-virus. Medio november stelde de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) het virus vast bij dode watervogels rond de Gouwzee. Ook landelijk stelt de NVWA vaker vogelgriep vast. Raak de vogels niet aan en meld de vindplaats bij gemeente of hoogheemraadschap. 

 • Hoge waterstanden verwacht

  De noordwesterstorm die morgenmiddag en –avond over het westen van ons land raast, zal gepaard gaan met hogere waterstanden. Noordwestenwind, springtij en vloed zullen morgenavond bij Den Helder een waterstand van 2,18 boven NAP geven

 • Mountainbikeclubs en HHNK maken afspraken

  Op woensdag 21 december hebben Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en MTB Noord-Holland, samenwerkende verenigingen, KNWU district N-H, NL Tourfietsunie plus mountainbikeclubs van Tuitjenhorn, Winkel en Ursem met elkaar van mening gewisseld over toertochten op groene Noord-Hollandse dijken. Gezamenlijk onderzoeken we wat voor toekomstige MTB-tochten over de Noord-Hollandse dijken wél en niet mogelijk is.

 • Centraal kantoor 15 december vanaf 15.00 uur gesloten

 • Onderhoud langs de kust in volle gang

  Onze gebiedsbeheerders aan de kust inspecteren elk najaar, voordat het stormseizoen begint, de waterkeringen. Ze controleren de duinen op afslag en aangroei en doen dit om de waterveiligheid voor ons gebied te borgen en om onderhoudswerkzaamheden in te plannen. Het herstel is inmiddels in volle gang.

 • Watersymposium 2016: We halen de toekomst naar binnen!

  Op donderdag 17 november was het gebouw van het hoogheemraadschap gevuld met 'de toekomst'. Leerlingen van het Jan Arentz, PCC uit Alkmaar, het Clusius College uit Hoorn, jongeren van de Helderse Vallei uit Den Helder en een aantal studenten kwamen tijdens dit watersymposium hun ideeën over waterbeheer delen met bestuurders uit Noord-Holland.

 • Aanslag waterschapsbelasting huishoudens daalt

  Voor de meeste huishoudens in ons beheergebied valt de belastingaanslag voor 2017 lager uit. Meerpersoonshuishoudens zonder eigen huis profiteren het meest van de daling. Over het algemeen daalt hun aanslag met 1,7%, circa 5 euro.

 • Zandsproeien en Chinese wolhandkrab kweken hebben de toekomst

  Tijdens de uitreiking van de Waterinnovatieprijs 2016 op donderdagmiddag 17 november vielen we dubbel in de prijzen. De proeftuin Achteroever Wieringermeer won de prijs in de categorie Voldoende water. Het project Zandsproeien bij dijkverbetering Nauernasche Vaart werd beloond met de Publieksprijs.

 • Dode watervogels in gemeente Waterland

  In Waterland zijn dode wilde watervogels ontdekt die H5N8-griep hebben. Het betreft futen en kuifeenden die zijn gevonden in de buurt van Monnickendam. Raak de vogels niet aan en meld de vindplaats bij de Gemeente Waterland.

 • Crisisoefening Waterwolf op Marken

  Op woensdag 2 en donderdag 3 november 2016 vindt er een grootschalige crisisoefening plaats op Marken. Om goed voorbereid te zijn op een eventuele overstroming oefenen de crisispartners, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Defensie en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland samen met de bewoners dit najaar op Marken.

 • Is uw sloot ook schoon? De najaarsschouw is begonnen

  Maandag 17 oktober was de start van de najaarsschouw. Onze schouwmeesters controleren de sloten in het gebied. Er wordt gekeken of de sloten voldoende schoon zijn.

 • Herfstcontrole erfafspoeling bloembollentelers

  Voor schoon, gezond oppervlaktewater controleren we vanaf half oktober tot december het erf van bloembollentelers op de juist omgang met gewasbeschermingsmiddelen. We willen voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het oppervlaktewater terechtkomen.

 • Slechts 25% Noord-Hollanders voorbereid op overstroming

  Een kwart van de Noord-Hollanders weet hoe je je op een overstroming kan voorbereiden. Dit blijkt uit een onderzoek waarbij het waterbewustzijn ten aanzien van leven met water centraal staat. Hoewel de kans op een overstroming klein is, kunnen de gevolgen extreem groot zijn. We starten daarom deze week een voorlichtingscampagne.

 • Topstuk eenmalig te zien tijdens Open Monumentendag

  We tonen tijdens de landelijke Open Monumentendag een bijzonder kunstwerk uit de eigen collectie. Op zaterdag 10 september kan iedereen voor het eerst en eenmalig het schilderij 'David met het hoofd van Goliath' van de Italiaanse schilder Il Guercino bewonderen. De Engelse kunsthistoricus en renaissancekenner Nicholas Turner geeft twee lezingen.

 • Monitoren natuuroevers voor betere waterkwaliteit

  Sinds 2013 inventariseert een grote club enthousiaste vrijwilligers de biodiversiteit van natuurvriendelijke oevers. Dat doen ze voor Landschap Noord-Holland in opdracht van het hoogheemraadschap.

 • Hoofdkantoor HHNK geopend op zaterdag 10 september

  Tijdens de landelijke Open Monumentendag kan iedereen in de hal van het hoofdkantoor een klein maar fijn museum bezoeken met topstukken uit de verzameling waterschapserfgoed. Kent u bijvoorbeeld 'de maagd met de zes tenen' al?

 • Vissen hebben het moeilijk

  Door het aanhoudende warme weer en de weinige regen van afgelopen tijd staat het water in veel sloten laag. Daarnaast warmt het water op. Gevolg is dat er minder zuurstof in het water zit voor de vissen en andere waterdiertjes. Helaas leidt dat hier en daar tot vissterfte. Hier is niet zoveel aan te doen.

 • Opgepast: bloeiende blauwalgen

  Met de warmte stijgt ook de watertemperatuur. Ideaal voor de blauwalg. Vaak zichtbaar als een blauwgroene drab langs de waterkant. Deze drijflagen zitten vol blauwalgen. En die kunnen gevaarlijk zijn.

 • OBS De Piramide uit Edam wint wateranimatieprijs

  Leerlingen van groep 6/7 van de Piramide uit Edam zijn de grote winnaar van de Facebookwedstrijd wateranimaties. Het filmpje 'Sally en Nijntje blazen hun problemen op' sprong er uit wat vormgeving betreft, maar zeker ook het oplossingsgerichte verhaal over waterveiligheid is een eerste prijs waard.

 • Hollands Noorderkwartier en De Dommel onderzoeken innovatief zuiveren

  Waterschappen zoeken voortdurend naar manieren om de waterzuivering te optimaliseren. De kosten van schoon en gezond zijn immers aanzienlijk en er blijken diverse innovaties die het zuiveringsproces kunnen verbeteren. Een van die innovaties is de zogenaamde zuiverende kas. Via dit concept wordt het afvalwater gezuiverd tegen lagere kosten en met minder ruimtegebruik. Reden voor Waterschap De Dommel (WDD) en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) hier nader in te duiken.

 • Strijd tegen water kinderspel?

  Maandag 4 juli binden honderden kinderen de strijd aan met de zee – en met elkaar. Welk team bouwt een zandkasteel dat het langst stand houdt tegen de opkomende vloed? Deze Battle of the Beach wordt langs de hele Noordzeekust gehouden. Deze Battle laat kinderen zelf ervaren hoe belangrijk de strijd tegen het water is. In het Noorderkwartier ligt het strijdperk op het nieuwe strand bij Petten.

 • Vlindertrek krijgt impuls door sinusmaaien

  Op de Hondsbossche en Pettemer Zeewering zijn we gestart met een experimentele maaimethode die de ecologie een impuls geeft, het zogenaamde sinusmaaien. Wij zijn het eerste waterschap in Nederland dat deze maaimethode toepast.

 • Extra medewerkers en materieel paraat

  De regenval van afgelopen nacht en vanochtend heeft in ons werkgebied niet tot grote problemen geleid. Onze medewerkers hebben in de regio Zaanstreek/Waterland een aantal extra pompen geplaatst die de bestaande gemalen ondersteunen bij het wegpompen van het vele water. Ook onze rioolwaterzuiveringsinstallaties draaien op volle toeren om al het water dat via het riool wordt afgevoerd, te verwerken.

 • Van afvalwater naar Chanel no. 5

  De wereld van afvalwaterzuivering is volop in beweging! Zes partijen hebben elkaar gevonden in het innovatieve project Aquafarm. De samenwerkings-overeenkomst werd op 14 juni ondertekend in Houten en daarmee is het project officieel van start.

 • HHNK opent innovatieloket

  Op 31 mei opende HHNK officieel het innovatieloket tijdens de businessbijeenkomst 'HHNK vraagt erom'. Vertegenwoordigers van ruim 60 bedrijven waren hierbij aanwezig.

 • Nieuw: blog bestuur

  Heeft u ook gestemd tijdens de waterschapsverkiezingen van 2015? Het destijds door u gekozen algemeen bestuur van het hoogheemraadschap vergadert maandelijks over maatregelen voor veilige dijken en schoon en voldoende water en over de daaraan verbonden kosten. Iedereen is van harte welkom bij deze vergaderingen. Lees ook eens het nieuwe bestuursblog.

 • Hoogheemraadschap staat er financieel gezond voor

  Het jaar 2015 is een goed jaar geweest voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. We hebben een gezonde financiële basis en sluiten 2015 positief af. De belangrijkste prestatie die we het afgelopen jaar hebben verricht is de afronding van het project Kust op Kracht. De Hondsbossche Duinen zijn hier het resultaat van.

 • Informatiecentrum Kust op Tweede Pinksterdag open

  Heeft u het nieuwe strand tussen Camperduin en Petten al bezocht? U weet niet wat u ziet! Want de afgelopen jaren is de kust daar versterkt met 35 miljoen kuub zand. Op Tweede Pinksterdag is er van alles te beleven in en rond het Informatiecentrum Kust in Petten.

 • 4 juli is het tijd voor… The Battle of the Beach!

  Op maandag 4 juli organiseren we Battle of the Beach 2016 in de Hondsbossche Duinen in Petten. Battle of the Beach is een leuk en leerzaam evenement voor kinderen uit groep 6 en 7. Een evenement waar kinderen in groepsverband de strijd tegen het water aangaan door het sterkste zandkasteel te bouwen.

 • Rekenkameronderzoek communicatie met de omgeving

  De rekenkamercommissie van het hoogheemraadschap voert momenteel een onderzoek uit naar de mate waarin HHNK in zijn communicatie transparant, doeltreffend en efficiënt is. Hoe communiceren we, met wie, waarom kiezen we daarvoor en welke afspraken zijn er met het algemeen bestuur gemaakt? Met het onderzoek wil de rekenkamercommissie een bijdrage leveren aan de meningsvorming van het bestuur over dit onderwerp.

 • Uniek waterconcert op bijzondere locatie

  Op zondag 1 mei organiseren we een waterconcert in het Poldermuseum en voormalig gemaal in Heerhugowaard. Dit concert van Duo Leeghwater vormt de aftrap van de campagne 'Geef water de ruimte in je tuin'. Want door een water- en natuurvriendelijke inrichting van de tuin, kun je wateroverlast en -tekort helpen beperken.

 • Wie zoekt mee naar dotterbloem, bruine kikker en snoek?

  Voor het derde jaar gaan vrijwilligers plant- en diersoorten langs de oevers van de wateren in Noord-Holland monitoren. Voor 2016 is er ruimte voor nieuwe vrijwilligers om zich hierbij aan te sluiten.

 • Uitbreiding bedieningstijden Haukes- en Stontelersluis

  Tijdens het vaarseizoen, dat begint op 16 april en eindigt op 15 oktober 2016, verruimen we de bedieningstijden van de Haukessluis en de Stontelersluis. In deze periode bedienen we de sluizen 7 dagen per week van 10.00 tot 18.00 uur.

 • Wilhelmina opent buitenseizoen Zuiderzeemuseum

  Zaterdag vond in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen de officiële opening plaats van het themajaar Overspoeld. Koningin Wilhelmina opende de watersnoodstraat.

 • Informatiecentrum Kust op Tweede Paasdag open

  Op Tweede Paasdag is er van alles te beleven in en rond het Informatiecentrum Kust in Petten. Iedereen is op maandag 28 maart welkom voor een gratis bezoek aan de vernieuwde tentoonstelling over de kustversterking. Speciaal voor de kinderen zijn er deze dag tussen 10.00 en 16.00 uur leuke extra activiteiten.

 • Voorjaarscontrole booteigenaren op gebruik van antifouling

  Aan het begin van het vaarseizoen, eind maart/begin april, controleren we particuliere booteigenaren op het juiste gebruik van antifouling zodat er minder schadelijke stoffen zoals zink en koper in het oppervlaktewater terechtkomen.

 • Voorjaarsinspectie waterkeringen in volle gang

  Onze gebiedsbeheerders inspecteren op dit moment onze waterkeringen. Dus tegen het eind van het stormseizoen, maar voordat het gras op de dijk te lang is om de dijk goed visueel te kunnen inspecteren.

 • Het hoe en waarom van de waterschapsbelastingen

  In deze periode valt bij veel mensen de belastingaanslag voor de waterschapsbelasting op de mat. Waarom betalen we deze belasting? En hoe hoog is deze? De Unie van Waterschappen geeft uitleg in het boekje 'Waterschapsbelastingen 2016 - Het hoe en waarom'.

 • Ter inzage: nieuwe inkoopvoorwaarden waterschappen

  De waterschappen willen voor al hun leveranciers een integere en zakelijke inkoper en opdrachtgever zijn. Daar horen moderne inkoopvoorwaarden bij. De Unie van Waterschappen heeft een voorstel voor nieuwe inkoopvoorwaarden en nodigt betrokken brancheverenigingen uit hierop te reageren.

 • Digitale dienstverlening HHNK scoort maximaal

  Het hoogheemraadschap heeft de hoogste digitale volwassenheid van alle Nederlandse provincies, gemeenten en waterschappen. Deze conclusie trekt het onderzoek 'Meting aanbod digitale dienstverlening 2015' van accountantskantoor Deloitte.

 • Historische lezingen watersnoodramp 1916

  Op twee locaties in het in 1916 overstroomde deel van Noord-Holland houdt waterschapshistoricus Diederik Aten een lezing over de watersnoodramp. Het wordt een avond genieten van interessante historie geïllustreerd met tientallen foto's en kaarten.

 • Controle veehouderijen op mest- en veevoerafspoeling

  We controleren ook dit jaar tussen februari en april of veehouders maatregelen treffen om te voorkomen dat mest of veevoer het oppervlaktewater verontreinigen. Steekproefsgewijs worden de meer dan 1700 veeteeltbedrijven tussen het Noordzeekanaal en Texel bezocht.

 • Persleidingbreuk Landsmeer zorgt voor overlast

  UPDATE - 1 februari 2016

  De Persleidingbreuk is gerepareerd en de rioolpersleiding functioneert weer. Afvoer met vrachtwagens is niet meer nodig. Het vervuilde water uit de naastgelegen sloot wordt weggepompt uit het weiland naar rioolgemaal Weegbreesingel en de wind en regen helpen goed voor de verversing van de sloot.

  -------------

  De rioolpersleiding die van de oostzijde van Landsmeer naar de RWZI Zaandam loopt, is gebroken. Een koppelstuk in de leiding heeft het begeven ter hoogte van de Weegbreesingel/Lisstraat.

 • SBO de Piramide maakt superwateranimatie!

  Leerlingen van groep ‘De Nijlpaarden’ van SBO de Piramide uit Hoorn zijn de grote winnaar van de wedstrijd wateranimaties. Hun filmpje kreeg maar liefst 783 likes. Als beloning mogen ze gratis met de hele klas naar de film. De tweede en derde prijs gingen naar respectievelijk de Dynamis en het Kompas uit Hoorn.

 • "Het water kwam. En het water nam"

  Onder grote belangstelling onthulde minister Schultz van Haegen gistermiddag op Marken het herdenkingsmonument The Wave. Samen met genodigden en de inwoners van Marken herdacht zij de watersnood die in 1916 delen van de toenmalige zuiderzeekust en grote delen van Noord-Holland trof. Op Marken overleden in de stormnacht van 13 op 14 januari destijds zestien inwoners.

 • Waterwolf getemd

  Kil en drassig was het wel. Eigenlijk ook best wel weersomstandigheden die aansloten bij het thema 'Herdenking Watersnood 1916'. Een eeuw geleden kwamen grote delen van Waterland onder water te staan door dijkdoorbraken. Veroorzaakt door een verwoestende storm. Ter nagedachtenis werden langs het Markermeer zogenaamde waterwolven in brand gezet.

 • Bescherming Infiltratiegebied Kieftenvlak

  Gisteren hebben PWN en HHNK een bijzonder samenwerkingsproject opgeleverd dat het zoetwaterinfiltratiegebied van PWN beter beschermt tegen het zoute zeewater. Daarbij is sprake van drie vliegen in één klap: we stellen het drinkwater veilig door de natuur en de duinen te versterken en we leren over het 'zandige systeem'.

 • Stem nu op je favoriete wateranimatie!

  Honderden basisschoolleerlingen uit Hoorn en omgeving hebben de afgelopen maanden in Cinema Oostereiland een echte wateranimatie gemaakt. Er zijn vijf filmpjes genomineerd, waarop gestemd kan worden.

 • Geen doodgespoten taluds in Hollands Noorderkwartier

  In oktober 2015 controleerden we samen met onze handhavingspartners de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de milieupolitie Noord- Holland Noord vanuit de lucht op veldbespuitingen. Er werden tijdens de controle geen doodgespoten sloottaluds aangetroffen.

 • Noord-Holland herdenkt watersnoodramp 1916: 'Dit nooit weer'

  In de nacht van 13 op 14 januari 1916 trof een grote watersnood Noord-Holland. Om dit te herdenken vinden er tussen 13 en 17 januari verschillende activiteiten plaats. Zo onthult minister Melanie Schultz van Haegen een monument op Marken en worden zeventien waterwolven verbrand.

 • Documentaire Kust op Kracht op RTVNH

  RTVNH zendt in de kerstvakantie drie maal de documentaire 'Kust op Kracht' uit: 26 december om 17.10 uur, 1 januari om 17.10 uur en 2 januari om 21.00 uur.

 • Olie en vet. Niet in het toilet!

  Handdoeken en pyjama's, dat zijn toch wel de gekste dingen die uit het riool komen bij het oplossen van verstoppingen. Maar bak- of frituurvet in combinatie met schoonmaak- of babydoekjes, dat is helemaal een ramp. Als dat samenklontert draait het vast in de rioolbuizen en gemalen. En dat kost de burger jaarlijks een hoop geld.

 • Weer een stap naar een klimaatbestendig Noorderkwartier

  Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt. Regenbuien worden frequenter en vooral steviger. Droge periodes duren langer. Omdat de gevolgen hiervan van impact hebben op het hele Noorderkwartier, ontwikkelde HHNK samen met waterpartners het Waterprogramma 2016-2021. Op woensdag 16 december heeft het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dit Waterprogramma vastgesteld.

 • Slechts 20% Noord-Hollanders voorbereid op overstroming

  Maar 20% van de Noord-Hollanders weet wat hij moet doen bij een overstroming, zo blijkt uit onderzoek. Hoewel de kans op een overstroming klein is, zijn de gevolgen extreem groot. Het hoogheemraadschap start een voorlichtingscampagne om mensen hierover te informeren.

 • Begroting 2016 vastgesteld

  De belastingopbrengst van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat in 2016 met slechts 2% omhoog. Het hoogheemraadschap bezuinigt bijvoorbeeld € 1,8 miljoen op personeelskosten. "Deze begroting is sober, robuust én ambitieus", aldus portefeuillehouder Jan Kramer. Woensdagavond 18 november stemde het algemeen bestuur unaniem in met de begroting voor 2016.

 • Serieuze persleidingbreuk in Den Helder (update)

  Gisteren brak de persleiding langs de Scheepmakersweg in Den Helder. Tegen middernacht is de persleiding weer in gebruik genomen. Uiteindelijk is er circa 20 meter slechte leiding vervangen.

 • Onderhoud Zeesluis Edam, alternatieve vaarroute

  Tussen 16 november en 14 december gaat de monumentale Zeesluis Edam in onderhoud. Bepaalde onderdelen zijn in slechte staat of voldoen niet meer aan de huidige veiligheidseisen. Tijdens het onderhoud is de sluis gestremd en maken vaartuigen gebruik van een alternatieve vaarroute.

 • Najaarsschouw 19 oktober: zijn de sloten schoon genoeg?

  De najaarsschouw staat voor de deur. Vanaf maandag 19 oktober controleren 108 schouwmeesters het gebied of de sloten voldoende schoon zijn. Ook gaan ze na of duikers, bruggen en dammen schoon en in goede staat zijn.

 • Najaarstoezichtacties voor schoon en gezond water

  Voor schoon, gezond oppervlaktewater voeren we vanaf dit najaar weer diverse toezichtacties uit op agrarische ondernemers en particulieren. We doen dit in wisselende samenwerking met andere toezichthoudende instanties.

 • 'Schoon erf, schone sloot' genomineerd voor Innovatieprijs Handhaving en Toezicht

  Ons project 'Schoon erf, schone sloot' is genomineerd voor de Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2015. Wij hopen op 5 november niet alleen de vakjuryprijs te winnen, maar ook de publieksprijs. U voelt hem al, we willen graag dat u op ons stemt!

 • Klei maakt wegen spekglad

  Na werkzaamheden op akkers en velden nemen landbouwvoertuigen met hun profielbanden klei mee de weg op. Zeker in de oogsttijd is het landbouwverkeer intensiever en de kans op klei op de weg groter. Dit kan gevaarlijke situaties voor het verkeer opleveren, juist in combinatie met regen.

 • Meten is weten: verkeerstellingen op HHNK-wegen

  In de periode september tot en met november worden verkeerstellingen op een groot aantal van wegen van HHNK uitgevoerd.

 • Buitenexcursies op het nieuwste strand van Nederland

  Tot eind oktober organiseren we elke zondag buitenexcursies vanaf het Informatiecentrum Kust in Petten. Tijdens een sportieve wandeling door de nieuwe duinen vertelt de gids van alles over de kersverse kustversterking waardoor een nieuw strand en duinlandschap is ontstaan. De middagexcursie is een leuk uitje met kinderen.

 • Tussen polder, kaart en kitsch

  Tijdens de Open Monumentendag van zondag 13 september opent het Noorderpolderhuis bij Schermerhorn na jaren weer de deuren voor het publiek. Er is een kleine tentoonstelling te zien van oude kaarten van de Schermer, de Beemster en het oude land er tussen in, het voormalige Schermereiland.

 • 19 september: open dag Purmerdijk

  De werkzaamheden om de Purmerdijk te verbeteren zijn in volle gang. Op zaterdag 19 september  van 11:00 tot 15:00 uur organiseert HHNK een open dag op het werk en u bent van harte welkom.

 • Natter dan nat – wat doet HHNK?

  Er valt deze dagen veel regen. Dit etmaal misschien wel 40mm. Soms leidt dat tot overlast. Wat doet het hoogheemraadschap?

 • Lancering Ons Water in Noord-Holland

  Met een gezamenlijke druk op de knop lanceerden de gezamenlijke waterbestuurders op 2 september in het Zuiderzeemuseum de campagne Ons Water in Noord-Holland. Hiermee willen de waterorganisaties de Nederlanders waterbewust maken.

 • 20 september: Waterdag Bergen-Castricum-Heiloo

  We krijgen steeds hevigere regenbuien, wat kunnen we daartegen doen? Wat doet een gemaal eigenlijk? En hoe krijg je schoon water uit de kraan? Meer weten over water bij u in de buurt? Op zondag 20 september (10.00-16.00 uur) organiseren de gemeenten Bergen, Castricum, Heiloo en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier samen met waterpartners zoals PWN, IVN, Landschap Noord-Holland en Scouting Victorie de Waterdag. Er is van alles te zien en te beleven op drie locaties.

 • 26 september: open dag rioolwaterzuivering Den Helder

  Nieuwsgierig waar het rioolwater van uw huis heen gaat? En hoe al dat vieze water weer schoon wordt? En hoe we nuttige producten als biogas maken van afvalwater? Ontdek dit alles op zaterdag 26 september op de rioolwaterzuivering Den Helder. We openen de hekken eenmalig voor publiek en nodigen iedereen van harte uit om een kijkje te nemen.

 • Team Nederlandse waterexperts aangekomen in Myanmar

  Een Nederlands team zal de komende dagen de regering van Myanmar (Birma) adviseren op het gebied van waterbeheer en oplossingen aandragen om overstromingen in de toekomst beter te beheersen. HHNK'er Theo Reuzenaar maakt deel uit van het team.

 • Waakzaamheid voor zwaar weer

  De meteorologen houden rekening met zwaar weer vanmiddag. In de loop van de middag en avond zullen zware onweersbuien over met name het westen van Nederland trekken. Deze kunnen gepaard gaan met veel wind. Dat betekent dat onder meer bomen het zwaar te verduren krijgen.

 • Historische filmbeelden in Informatiecentrum Kust

  Het werk aan de versterking van de kust tussen Petten en Camperduin is klaar, maar er is nog steeds van alles te zien en beleven in Petten. Voor de liefhebbers van historie zijn er in het Informatiecentrum Kust middagen gepland waarop we historische filmbeelden langs de kust vertonen. Woensdag 26 augustus is de eerste. De toegang is gratis.

 • Neem deel aan de netwerkbijeenkomst 'Samen Slimmer' op 2 september

  Evenals vorig jaar organiseren we samen met drinkwaterbedrijf PWN, Bouwend Nederland en de Kamer van Koophandel op woensdag 2 september de netwerkbijeenkomst ‘Samen Slimmer'. Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle partijen in Noord-Holland die betrokken zijn bij bouw- en infrastructuren én de waterketen in de openbare ruimte.

 • Zomerstorm velt tientallen bomen

  Afgelopen zaterdag raasde de zwaarste zomerstorm ooit over Nederland. Voor Noord-Holland gold code Rood. Voor het hoogheemraadschap werd het een druk weekend. Ruim honderd telefoontjes kregen we te verwerken.

 • Dijken liggen er relatief goed bij

  De afgelopen twee weken inspecteerden medewerkers van het hoogheemraadschap twee maal 190 kilometer droogtegevoelige dijken. Inspecties wijzen uit dat de dijken in het Noorderkwartier naar omstandigheden in redelijk goede conditie zijn.

 • Dijken lijden onder de droogte

  Het is warm en vooral droog. In de sloten van het Noorderkwartier zit nog voldoende water, maar door het grote tekort aan neerslag liggen de dijken te bakken in de zon. Reden voor het hoogheemraadschap om uit voorzorg 190 kilometer dijk te gaan inspecteren.

 • Opgepast: bloeiende blauwalgen

  Met de warmte stijgt ook de watertemperatuur. Ideaal voor de blauwalg. Vaak zichtbaar als een blauwgroene drab langs de waterkant. Deze drijflagen zitten vol blauwalgen. En die kunnen gevaarlijk zijn.

 • Natuurlijk zwemmen? Check de zwemwater-app!

  Deze dagen is dan eindelijk de zomer uitgebroken, weertechnisch gezien. En hoe: De temperaturen lopen flink op. Dan is het lekker om een frisse duik te nemen. Het probleem is dat de zon ook voor blauwalg kan zorgen. Gelukkig is er de zwemwater-app.

 • De oudste dijk bij Winkel hervonden

  Onderin de Westfriesedijk bij Winkel zijn sporen gevonden van de oudste dijk op deze plek. Hij bestond uit veen- en kleiplaggen en lijkt nog te dateren uit de 12e eeuw of kort daarna.

 • Linda Verkaaik maakt het herdenkingsmonument

  Beeldend kunstenaar Linda Verkaaik (1956) gaat het herdenkingsmonument maken dat op 14 januari 2016 op Marken wordt onthuld. Het monument is een eerbetoon aan alle slachtoffers -en hun nazaten- van de Watersnoodramp van 1916. Zowel de selectiecommissie als de Marker bevolking kozen voor haar ontwerp van 'The Wave'.

 • Jaarrekening online

  De jaarrekening 2014 staat online. In een oogopslag ziet u wat wij in 2014 hebben gedaan met uw belastinggeld. De opbouw bestaat uit vijf effecten: Waterveiligheid, Voldoende water, Schoon (zoet) water, Veilige (vaar-)wegen en Besturing van de organisatie.

 • Zorg voor dijken nieuwe stijl

  Drie waterschappen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Rivierenland en Waterschap Groot Salland bundelen kennis, kracht en ervaringen om de zorg voor dijken verder te optimaliseren.  Daarvoor ondertekenden deze beheerders van waterkeringen het Zorgtaak-akkoord.

 • 'Gemaal C. Mantel' eerbetoon aan afzwaaiend hoogheemraad

  Onder grote belangstelling namen woensdagmiddag de hoogheemraden Cees Mantel, Hans van Os en Johan Wijnholds afscheid van HHNK. Voor hoogheemraad Cees Mantel was er een bijzondere verrassing: het in aanbouw zijnde gemaal nabij Schardam zal 'Gemaal C. Mantel' gaan heten.

 • Vanaf 1 juni zacht water in heel Noord-Holland

  Per 1 juni komt er overal in Noord-Holland zacht water uit de kraan. In het najaar starten de drinkwaterbedrijven en waterschappen een gezamenlijke publiekscampagne.

 • Pact van het IJsselmeergebied ondertekend

  Vrijdagmiddag 6 maart is in gemaal Wortman te Lelystad het Pact van het IJsselmeergebied ondertekend. Namens de waterschappen heeft de dijkgraaf van Wetterskip Fryslân, Paul van Erkelens dit samenwerkingshandvest ondertekend.

 • Wie zoekt mee naar zwanenbloem, groene kikker en snoek?

  Woon je in Noord-Holland en vind je het leuk om buiten bezig te zijn? Wil je meer leren over planten en dieren? Doe dan mee aan het onderzoek naar natuurvriendelijke oevers van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Landschap Noord-Holland.

 • Samen werken aan schoon water

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Vereniging agrarische natuur- en landschapsbeheer Water, Land & Dijken (WLD) en provincie Noord-Holland gaven op vrijdag 30 januari het startsein voor het project 'Samen werken aan schoon water'.

 • Hoogheemraadschap finalist Overheidsorganisatie van het Jaar

  Gisteravond vond in de Haagse Ridderzaal de verkiezing van de Overheidsorganisatie van het Jaar 2014 plaats. Drie van de vier finalisten kwamen uit de provincie Noord-Holland, waaronder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

 • Het kan glad worden

  Taferelen als in New York zullen we niet meemaken in Noord-Holland, maar het kan de komende dagen wel hier en daar glad worden op de wegen. Het hoogheemraadschap zorgt ervoor dat de wegen begaanbaar blijven.

 • Hoogheemraadschap blijft alert en handhaaft maatregelen

  Het waterpeil in het IJsselmeer daalt nog niet. Rijkswaterstaat heeft daarom Code Geel voor de IJsselmeerkust nog niet ingetrokken. 

 • Afvoerpijp in de dijk bij Andijk is verstopt

  Vanochtend is in diverse media en op social media het gerucht ontstaan dat de IJsselmeerdijk bij Andijk lek zou zijn. Dit is niet het geval.

 • 'De Waterwolf in Waterland'

  Vandaag, 99 jaar na de grote watersnood van 1916, verscheen het boek 'De Waterwolf in Waterland'. Dijkgraaf Luc Kohsiek reikte op Marken het eerste exemplaar uit aan burgemeester Luzette Wagenaar van Waterland. Dit gebied werd destijds zwaar getroffen.

 • Hoog water IJsselmeerkust West-Friesland

  Het waterpeil in het IJsselmeer stijgt al enkele dagen. Inmiddels wordt er donderdagmorgen een peil van +0,20 m. N.A.P. verwacht. Normaal gesproken staat dit peil op -0,40 m. N.A.P.

 • HHNK en Zuiderzeemuseum creëren watersnoodstraat

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt in 2016 partner van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Samen vragen de organisaties aandacht voor de overstroming van het Zuiderzeegebied in de nacht van 13 op 14 januari 1916, die dan 100 jaar geleden heeft plaatsgevonden.

 • Noord-Hollandse kust heeft storm goed doorstaan

  De noordwesterstorm die dit weekend over het westen van ons land raasde, heeft tot niet tot abnormale schade aan de Noord-Hollandse kust geleid. De storm zorgde hier en daar wel voor afslag van strand en duinen. De natuur herstelt dit vanzelf de komende weken.

 • Hoogwater op komst

  De noordwesterstorm die dit weekend over het westen van ons land zal razen, is voor ons geen reden tot zorg. De storm zal gepaard gaan met hogere waterstanden. Natuurlijk blijft HHNK waakzaam.

 • Internet vernieuwd

  Welkom op de vernieuwde website van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het uiterlijk en de toegankelijkheid van de website is per 1 januari 2015 aangepast naar de wensen van deze tijd.