Nieuws

Home > Actueel > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Virus oorzaak vissterfte

  (03-06-2020)

  De afgelopen periode was er in polder Het Grootslag en De Krommenieër Woudpolder sprake van massale vissterfte. Na aanvankelijk de oorzaak gezocht te hebben in gebrek aan zuurstof, wezen steeds meer signalen richting een ziekte. De sterfte trof namelijk één specifieke vissoort: de giebel. Onderzoek door de Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) bevestigt dit vermoeden.

 • Maaien wegbermen voor verkeersveiligheid

  (13-05-2020)

  Deze week start het hoogheemraadschap met het maaien van wegbermen. Bij deze veiligheidsronde wordt er tot 1,5 meter vanaf de weg gemaaid en rondom verkeersborden.

 • Concept Regionale Energiestrategie gereed

  (24-04-2020)

  Gemeenten, waterschappen, de provincie en de netwerkbeheerders in de verschillende deelgebieden van Noord-Holland hebben vandaag het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) vrijgegeven voor verdere behandeling. Hollands Noorderkwartier participeert in twee RES-regio’s  te weten Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Het concept laat zien welke stappen in de regio kunnen worden genomen richting een fossielvrije toekomst.

 • Hoogheemraadschap draait (on)gewoon door

  (02-04-2020)

  Wat betekent het coronavirus voor het waterbeheer? Blijven de dijken wel op orde? Wordt het waterpeil nog beheerd? En blijven de rioolwaterzuiveringen draaien?

 • Hoogheemraadschap adviseert en controleert telers

  (23-03-2020)

  Van aardappelen tot witte kool, de meeste gewassen worden bespoten met gewasbeschermingsmiddelen. Bij het onjuist toepassen van deze middelen bestaat de kans dat deze in het oppervlaktewater terecht komen en de waterkwaliteit verstoren. Daarom adviseren en controleren we de komende maanden akkerbouwbedrijven en bloembollentelers op het gebruik ervan.

 • Probeer onze nieuwe website uit!

  (26-05-2020)

  Wij zijn bezig met het maken van een nieuwe website. Heeft u zin om een conceptversie uit te proberen?

 • Hoogheemraadschap opent sluizen en bruggen vanaf 13 mei

  (12-05-2020)

  We hebben besloten om de bediening van de eigen sluizen en bruggen open te stellen vanaf 13 mei. Dit besluit is afgestemd met de Veiligheidsregio’s Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord.

 • Versterking Markermeerdijken kan doorgaan

  (22-04-2020)

  De versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam kan doorgaan. De Raad van State oordeelde vandaag dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het projectplan voor de dijkversterking terecht goedkeurden. Ook de bezwaren tegen verschillende andere besluiten die de uitvoering van de dijkversterking mogelijk maken, zijn ongegrond verklaard.

 • Corona in rioolwater. Hoe zit het?

  (26-03-2020)

  Van mensen die besmet zijn met het coronavirus, kan het virus via uitwerpselen in het rioolwater terechtkomen. Onderzoek heeft dit inmiddels aangetoond. Graag beantwoorden we de voor de hand liggende vragen.

 • Maatregelen HHNK tegen het coronavirus

  (16-03-2020)

  Het hoogheemraadschap volgt de richtlijnen van het RIVM. We hebben maatregelen genomen om het coronavirus in te dammen en de 'kritische processen' te garanderen.

Archief