Nieuws

Home > Actueel > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Maaien wegbermen met oog voor veiligheid én natuur

  (16-05-2018)

  Vanaf circa 15 mei tot 1 oktober maaien we in drie maairondes de bermen langs ca. 1.400 km wegen, fietspaden en wegsloten. Het maaien gebeurt voor de verkeersveiligheid; voor vrij zicht voor de verkeersdeelnemers. Waar het verantwoord is voor de verkeersveiligheid, houden we de bermen bloemrijk.

 • Eerste zonnepark voor HHNK

  (08-05-2018)

  Op 8 mei is het eerste zonnepaneel gelegd op het terrein van onze rioolwaterzuivering Geestmerambacht. Dit is een eerste stap van het hoogheemraadschap op weg naar klimaatneutraliteit in 2025.

 • Voorjaarscontrole booteigenaren op gebruik van antifouling

  (22-03-2018)

  Aan het begin van het vaarseizoen, eind maart/begin april, controleren we particuliere booteigenaren op het juiste gebruik van antifouling zodat er minder schadelijke stoffen zoals zink en koper in het oppervlaktewater terechtkomen. Zware metalen in het water zijn giftig voor planten en dieren. We werken samen met andere overheden, belangenverenigingen en producenten aan een bewuster gebruik van antifouling.

 • Voorjaarsinspectie waterkeringen in volle gang

  (14-03-2018)

  Onze gebiedsbeheerders zijn in januari gestart met de jaarlijkse voorjaarsinspectie. Van alle primaire en regionale waterkeringen, inclusief de inliggende waterkerende kunstwerken zoals gemalen en sluizen, wordt vóór 1 mei de onderhoudstoestand in kaart gebracht.

 • Hoogheemraadschap stelt Waterinnovatiefonds in

  (07-03-2018)

  Met het tekenen van de overeenkomst tussen HHNK en het Nationaal Groenfonds richten HHNK-hoogheemraad Jan Kramer en Pieter Baars strategisch adviseur van Nationaal Groenfonds het Waterinnovatiefonds op. Met dit Waterinnovatiefonds willen beide partijen innovatieve projecten in de watersector stimuleren.

 • Bemoedigend resultaat reputatieonderzoek

  (05-03-2018)

  De resultaten van een vorig jaar uitgevoerd reputatieonderzoek zijn alleszins bemoedigend; onze omgeving geeft ons gemiddeld een 7,4.

 • Partijen Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust ondertekenen convenant

  (23-02-2018)

  De 26 in het Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust verenigde partijen hebben vandaag een convenant ondertekend als vervolgstap in de uitwerking van het Toekomstperspectief Kust. Daarnaast is in een samenwerkingsagenda afgesproken hoe zij het Toekomstperspectief samen verder uitwerken.

 • Gemeenteraad en bestuur hoogheemraadschap akkoord: Wegbeheer van waterschap in 2019 naar gemeente Alkmaar

  (22-02-2018)

  De gemeenteraad van Alkmaar en het bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn respectievelijk 15 en 21 februari akkoord gegaan met de overdracht van de wegen buiten de bebouwde kom van het waterschap naar de gemeente Alkmaar.

 • 'Bezem door de middelenkast' in Noord-Holland

  (06-02-2018)

  Afgelopen december is de actie 'Bezem door de middelenkast' gestart waarbij we samenwerken met diverse gemeenten en Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Agrariërs krijgen de kans om kosteloos en anoniem gewasbeschermingsmiddelen in te leveren die niet meer zijn toegelaten.

 • Hoogheemraadschap doet meer voor minder geld

  (16-11-2017)

  Gisteren heeft ons bestuur de begroting voor 2018 vastgesteld. Voor de meeste huishoudens valt de belastingaanslag voor 2018 gelijk of lager uit. Dit komt door een verlaging van de zuiveringsheffing. Echter, door veranderingen in ons klimaat stijgen de kosten voor ons watersysteembeheer. Aangezien landbouwgrond hieraan relatief veel bijdraagt, stijgt de belastingaanslag voor agrarische bedrijven wel. Gemiddeld genomen stijgen de belastingopbrengsten in 2018 met 1%.

Archief