Nieuws

Home > Actueel > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Hoogheemraadschap draait (on)gewoon door

  (02-04-2020)

  Wat betekent het coronavirus voor het waterbeheer? Blijven de dijken wel op orde? Wordt het waterpeil nog beheerd? En blijven de rioolwaterzuiveringen draaien?

 • Hoogheemraadschap adviseert en controleert telers

  (23-03-2020)

  Van aardappelen tot witte kool, de meeste gewassen worden bespoten met gewasbeschermingsmiddelen. Bij het onjuist toepassen van deze middelen bestaat de kans dat deze in het oppervlaktewater terecht komen en de waterkwaliteit verstoren. Daarom adviseren en controleren we de komende maanden akkerbouwbedrijven en bloembollentelers op het gebruik ervan.

 • HHNK en PWN bouwen nieuwe demonstratie-installatie

  (02-03-2020)

  HHNK en drinkwaterbedrijf PWN zoeken samen actief naar oplossingen voor de verwijdering van microverontreinigingen, zoals medicijnresten, uit gezuiverd afvalwater. Na de eerste succesvolle praktijkproeven gaan de waterbeheerders opschalen en tekenen een vernieuwd samenwerkingscontract. Daarnaast tekent HHNK een contract voor de voorbereiding van de bouw van een demonstratie-installatie en een proevenloods op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Wervershoof.

 • Phishingmail over waterschapsbelasting

  (25-02-2020)

  LET OP: Uit naam van Incassobureau Cannock worden er frauduleuze mails verstuurd over het betalen van uw gemeente- en waterschapsbelasting, omdat anders beslag wordt gelegd. Het gaat hier om phishing: Cannock heeft deze mails niet verstuurd, hun naam wordt misbruikt.

 • Voorjaarsinspectie van start

  (03-02-2020)

  De Voorjaarsinspectie van onze dijken en duinen is weer begonnen. Onze gebiedsbeheerders lopen in tweetallen alle waterkeringen af om te checken of er schade is.

 • Corona in rioolwater. Hoe zit het?

  (26-03-2020)

  Van mensen die besmet zijn met het coronavirus, kan het virus via uitwerpselen in het rioolwater terechtkomen. Onderzoek heeft dit inmiddels aangetoond. Graag beantwoorden we de voor de hand liggende vragen.

 • Maatregelen HHNK tegen het coronavirus

  (16-03-2020)

  Het hoogheemraadschap volgt de richtlijnen van het RIVM. We hebben maatregelen genomen om het coronavirus in te dammen en de 'kritische processen' te garanderen.

 • HHNK eerste waterschap met CO2-certificaat

  (26-02-2020)

  Vandaag ontving HHNK als eerste waterschap in Nederland het certificaat voor de CO2-prestatieladder. Met dit instrument krijgt HHNK structureel inzicht in het energieverbruik en de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot.

 • Expositie leerlingen Han Fortmann bij hoogheemraadschap

  (14-02-2020)

  De expositie 'Noorderpolderhuis, glanzende polderparel' in ons kantoor in Heerhugowaard toont kunstwerken die zijn gemaakt door leerlingen van het Han Fortmann College.

 • Veehouderijcontroles van start

  (31-01-2020)

  Op het erf van veehouderijen blijven vaak onbedoeld resten achter van mest en veevoer. Bij een forse regenbui kunnen deze stoffen in de sloot spoelen, wat de waterkwaliteit verstoort. In februari en maart bezoeken onze toezichthouders ruim 400 veehouderijen in Noord-Holland.

Archief