Nieuws

Home > Actueel > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Geslaagde open dag rwzi Geestmerambacht

  (04-07-2019)

  Zaterdag 22 juni openden wij de poorten van onze rwzi in Warmenhuizen. Deze dag stonden zo'n 50 medewerkers van het hoogheemraadschap klaar om er voor jong en oud een leuk en boeiend bezoek van te maken.

 • Expositie toont verleden, heden en toekomst van onze dijken

  (03-06-2019)

  Dinsdag 21 mei onthulde Michiel Bartels (archeoloog gemeente Hoorn) een spectaculaire archeologische vondst in de expositie 'Dijken in Zicht', te zien in ons hoofdkantoor. De vondst kwam aan het licht tijdens de versterking van de Havendijk in Den Oever. Ook twee andere dijkversterkingsprojecten van HHNK staan in de expositie centraal: de Waddenzeedijk en de Prins Hendrikzanddijk op Texel. Oude dijken, met een rijke geschiedenis en nog steeds in functie. Op innovatieve wijze maken we ze weer toekomstbestendig.

 • Landbouwportaal NH weer opengesteld

  (29-05-2019)

  Per 1 juni heropenen we de subsidiemogelijkheid voor agrariërs in Noord-Holland die op hun bedrijf de bodem- en waterkwaliteit willen verbeteren. Agrariërs kunnen hun subsidieaanvraag doen via het Landbouwportaal Noord-Holland.

 • Consortium onderzoekt effect ‘bellenscherm’ op microplastics in gezuiverd afvalwater

  (06-05-2019)

  Een onderzoeksconsortium bestaande uit drinkwaterbedrijf PWN, HHNK, The Great Bubble Barrier en wateronderzoeksinstituut KWR start op 1 juni met een onderzoek dat het doorstromen van microplastics van gezuiverd afvalwater naar het oppervlaktewater moet tegengaan.

 • Maaien met nog meer aandacht voor biodiversiteit

  (16-05-2019)

  Vanaf 2019 voeren we een nieuw beleid voor het maaien van wegbermen, dijken en gazons. Waar mogelijk houden we nog meer rekening met het behoud van biodiversiteit. De veranderingen van het beleid komen voort uit de nieuwe 'Gedragscode wet natuurbescherming voor waterschappen'.

 • Terugblik op 2018: extra inzet door droge zomer

  (13-05-2019)

  Afgelopen jaar was extreem droog. Het neerslagtekort in de zomer liep op naar recordhoogte. Dit vroeg om extra inzet van het hoogheemraadschap voor het inlaten van voldoende zoet water vanuit het IJssel- en Markermeer. Ruim 200 medewerkers zijn betrokken geweest bij het beperken van de gevolgen van het neerslagtekort en echt kritische situaties hebben zich niet voorgedaan.

 • Waterinnovatiefonds ondertekent eerste financiering

  (09-05-2019)

  Gisteren hebben het Nationaal Groenfonds en Nieuwe Generatie Constructiematerialen (NGCM) getekend voor de eerste financiering vanuit het Waterinnovatiefonds van het hoogheemraadschap. NGCM krijgt de financiering voor de verdere uitrol van hun milieuvriendelijke en circulaire coating voor betonconstructies.

 • Vernieuwing én continuïteit in nieuw dagelijks bestuur

  (09-05-2019)

  Gisteravond benoemde ons algemeen bestuur het nieuwe dagelijks bestuur. Rob Veenman en Klazien Hartog (Groen, Water & Land), Marjan Leijen (PvdA), Ruud Maarschall (Water Natuurlijk) en Siem Jan Schenk (Geborgde zetels) zijn de hoogheemraden voor de komende vier jaar. Met twee nieuwe hoogheemraden (Hartog en Leijen) naast drie terugkerende, krijgen vernieuwing én continuïteit bij het hoogheemraadschap vorm.

 • Intentieovereenkomst wegenoverdracht gemeente Schagen

  (08-05-2019)

  De gemeente Schagen en het hoogheemraadschap voeren een verkenning uit die moet leiden tot overdracht van het eigendom, beheer en onderhoud van de wegen buiten de bebouwde kom in de gemeente Schagen. Hiertoe ondertekenden wethouder Hans Heddes en hoogheemraad Rob Veenman op 8 mei een intentieovereenkomst.

Archief