Nieuws

Home > Actueel > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Nieuwe lesmodule 'Wateroverlast op het schoolplein'

  (05-04-2019)

  Dinsdag 27 maart lanceerde dijkgraaf Luc Kohsiek de nieuwe lesmodule 'Wateroverlast op het schoolplein'. De dijkgraaf lanceerde de lesmodule tijdens een bijeenkomst voor aardrijkskundedocenten van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskunde Genootschap (KNAG).

 • Klimaatbus toert langs Noord-Hollandse scholen

  (03-04-2019)

  HHNK, het Zuiderzeemuseum, De Helderse Vallei en Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH) bundelen hun krachten om kinderen klimaatbewuster te maken. Van 25 maart tot 27 mei toert een omgebouwde elektrische SRV-bus langs basisscholen en buitenschoolse opvanglocaties(BSO's) in de kop van Noord-Holland.

 • Visie op Waterveiligheid vastgesteld

  (15-03-2019)

  Ons Algemeen Bestuur heeft op 27 februari de nieuwe Visie op Waterveiligheid vastgesteld. Deze visie is gebaseerd op samenwerking, en het benutten van kansen, met de omgeving. Het hoogheemraadschap ziet zich, in het kader van de Omgevingswet, als omgevingspartner om met andere overheden en belangenpartijen een veilige leefomgeving te waarborgen.

 • Recordaantal leerlingen krijgt les over water en klimaat

  (05-03-2019)

  In 2018 volgden ruim 26.000 leerlingen een HHNK-educatieprogramma. in 2017 waren dat er nog zo'n 6.000 minder. Deze stijging komt door samenwerkingen zoals met het Zuiderzeemuseum, de Helderse Vallei en Kaap Skil, en nieuwe lesprogramma's zoals het Waterheldenavontuur.

 • Expositie campagneposters voor de Waterschapsverkiezingen

  (20-02-2019)

  De zestien 6-VWO-leerlingen van het Han Fortmann (Trinitas College) uit Heerhugowaard ontwierpen campagneposters voor de Waterschapsverkiezingen als examenopdracht voor het vak Tekenen. Tot 15 mei zijn de posters te zien in een expositie in ons kantoor aan het Stationsplein 136 in Heerhugowaard.

 • Bestuursvergaderingen voortaan via internet live te volgen

  (07-02-2019)

  Vanaf 13 februari kan iedereen de commissie- en bestuursvergaderingen van het hoogheemraadschap live online volgen. Op die datum vergaderen de commissies Bestuur, Middelen & Waterketen en Water & Wegen voor het eerst onder het toeziend oog van webcamera's. De live-videoregistratie blijft bewaard en kan ook op een later moment worden teruggekeken.

 • Voorjaarsinspectie dijken en duinen van start

  (30-01-2019)

  In januari zijn onze gebiedsbeheerders gestart met de jaarlijkse voorjaarsinspectie. Van alle primaire en regionale waterkeringen, inclusief de inliggende waterkerende kunstwerken, brengen we vóór 1 mei de onderhoudstoestand in kaart.

 • Zuivering Zaandam-Oost wordt energiefabriek

  (18-01-2019)

  De rioolwaterzuivering (rwzi) Zaandam-Oost wordt een energiefabriek. De slibvergistingscapaciteit breiden we uit, waardoor de rwzi meer biogas produceert. Ook plaatsen we zonnepanelen. Hiermee levert de zuivering bijna net zoveel energie als deze verbruikt en is zo op weg naar een energiefabriek.

 • Hoogheemraadschap draagt zijn wegen over aan Alkmaar

  (10-01-2019)

  Donderdag 10 januari vierden Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Alkmaar de overdracht van 128 kilometer (polder)wegen van HHNK aan de gemeente.

 • BING-onderzoek pleit HHNK vrij

  (13-12-2018)

  Begin dit jaar is er bij HHNK een melding van een vermoeden van een misstand binnengekomen. De melding bevatte onder meer het vermoeden dat door leidinggevenden oneigenlijke druk zou zijn uitgeoefend op een medewerker. Ook vermoedde de melder een verstrekkende relatie tussen medewerkers van HHNK en het Onderzoeksbureau CML. Uit onderzoek van het onafhankelijke bureau BING blijkt helder en duidelijk dat alle gemelde vermoedens ongegrond zijn.

Archief