Nieuws

Home > Actueel > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Vogelgriep: maatregelen niet langer nodig

  (24-04-2017)

  Het gevaar van besmetting met vogelgriep is zo ver geweken dat staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken de ophokplicht vorige week heeft ingetrokken. De vogelgriep duurde bijna een half jaar. Landelijk zijn  727.000 vogels geruimd, grotendeels pluimvee.

 • Prijs Cultuurfonds Noord-Holland voor ‘Kust op Kracht’

  (21-04-2017)

  De Culturele Prijs Noord-Holland is gewonnen door kustversterkingsproject Kust op Kracht. Johan Remkes, commissaris van de Koning en ook voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, reikte de prijs 19 april uit. 

 • Tegenslag bij het opknappen Blôte Bienepad en Pannepad

  (21-04-2017)

  We werken aan het onderhoud van de recreatieve fietspaden het Blôte Bienepad en het Pannepad in de gemeenten Opmeer en Medemblik. Vanwege het landelijke aanzien gebruiken we een kleischelpenmengsel. De kwaliteit van het mengsel blijkt in de toepassing tegen te vallen.

 • Projectplan dijkverbetering Schermer naar bestuur

  (20-04-2017)

  De Schermerdijk moet versterkt worden. Uit onderzoek blijkt dat de dijk instabiel is. Bij hoogwater en zeer natte omstandigheden kan de dijk onderuit schuiven naar de polder. De remedie is technisch uitermate simpel: voeg een laag grond aan de binnenzijde van de dijk toe als tegengewicht. Dit is een remedie die in de Schermer al eeuwen wordt toegepast. Dat moet tegenwoordig natuurlijk wel zorgvuldig gebeuren, want we hebben het over een deels monumentale dijk in een prachtig 17e-eeuws landschap.

 • Tien nieuwe vispassages geven vis ruim baan

  (12-04-2017)

  In de komende jaren realiseren we, met bijdrage van Rijkswaterstaat, tien nieuwe vispassages langs het Noordzeekanaal, het Marker- en IJsselmeer en op Texel. De passages zijn nodig om knelpunten op te lossen in de routes van vissoorten die tussen zoet en zout migreren, zoals de paling en de driedoornige stekelbaars.

 • Waterschappen energieneutraal in 2025

  (29-03-2017)

  HHNK is met de andere 21 waterschappen hard op weg om de klimaatambities in 2020 te halen. De waterschappen laten zien dat zij een koploper en belangrijke partner zijn in de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Dit blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen 2016.

 • HHNK werkt aan heldere visie op watererfgoed

  (24-03-2017)

  Begin maart ontvingen hoogheemraad Jan Kramer en leden van ons algemeen bestuur dertig erfgoedorganisaties op het Noorderpolderhuis in Schermerhorn om te praten over ons gezamenlijke watererfgoed. Tijdens een speciaal diner waren maatschappelijke belangen, historische waarden, veiligheid en functie, maar ook kosten onderwerp van gesprek.

 • Zee, Zand en Wuivend Helmgras

  (17-03-2017)

  Zee, zand en beweging spelen een hoofdrol in de tentoonstelling 'Zee, Zand en Wuivend Helmgras'. Te zien vanaf 17 maart tot 15 juni in de hal van ons kantoor in Heerhugowaard.

 • Voorjaarsinspectie waterkeringen gestart

  (09-03-2017)

  Onze gebiedsbeheerders inspecteren op dit moment de waterkeringen in ons gebied. We doen dit nu we bijna aan het eind van het stormseizoen zijn, maar voordat het gras op de dijk te lang is om de dijk goed visueel te kunnen inspecteren. Deze voorjaarsinspectie duurt tot 1 mei 2017.

 • Het Waterprogramma: eenvoudig beter!

  (02-03-2017)

  Het Waterprogramma is genomineerd voor de Eenvoudig Beter Trofee. De minister van Infrastructuur en Milieu reikt de prijs op 12 april 2017 uit aan een project dat veel waardering verdient voor de manier waarop men nu al in de geest van de Omgevingswet werkt. Het stemmen is begonnen, help jij het Waterprogramma/HHNK om de trofee binnen te halen? Breng dan nu jouw stem uit! 

Archief