Nieuws

Home > Actueel > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Pas op blauwalg

  (19-07-2018)

  Het aanhoudende warme en droge weer is heerlijk voor veel mensen, maar leidt ook tot problemen met de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het water warmt op en vanwege de droogte kan het water niet makkelijk worden ververst. In een aantal gevallen kan dat gevaarlijk worden vanwege blauwalgen en botulisme.

 • Bestrijding Japanse duizendknoop op dijken

  (17-07-2018)

  Op meerdere plekken in ons gebied wordt sinds kort de Japanse duizendknoop waargenomen. Deze zogenaamde invasieve exoot vormt een bedreiging voor onze dijken.

 • Droogte houdt aan

  (17-07-2018)

  De droogte in Nederland houdt aan. Ook in het Noorderkwartier loopt het neerslagtekort op. Inmiddels is er een tekort van meer dan 225 mm. In ons draaiboek Droogte Waterkeringen is dit een normoverschrijding. Dat betekent dat HHNK de komende dagen maatregelen gaat nemen.

 • Verbetering verkeersveiligheid in Het Grootslag

  (17-07-2018)

  In polder Het Grootslag (West-Friesland) zijn de afgelopen jaren ernstige verkeersongelukken gebeurd. Als wegbeheerder in deze polder willen we graag het aantal ongelukken terugdringen.

 • Droog, heel erg droog

  (05-07-2018)

  Het is al een tijd lang droog in ons gebied. Doordat het neerslagtekort is opgelopen tot boven de 175 mm in Waterland, zitten we inmiddels in de alertfase.

 • Creatieve jutters gezocht in Petten!

  (04-07-2018)

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt voor schoon water in onze sloten en vaarten. Daarbij komen we steeds meer afval tegen en dat is jammer. Daarom organiseren we op woensdag 25 juli een workshop over jutten op het strand voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Want ook op het strand ligt heel veel zwerfafval maar wist je dat je hiervan hele mooie kunstwerken kunt maken?

 • Bloembollentelers Noord-Holland verminderen erfafspoeling met bijna 70%

  (26-06-2018)

  Dertig bollenteeltbedrijven uit Noord-Holland zijn de afgelopen twee jaar in het project ‘Schoon erf, schone sloot’ aan de slag gegaan om afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf te verminderen. De ondernemers zijn zich nog bewuster geworden van erfafspoeling en hebben structurele maatregelen genomen om dit te verminderen. Met als resultaat dat de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf naar de sloot met bijna 70% is afgenomen. Hiermee dragen de bollenteeltbedrijven bij aan verbetering van de waterkwaliteit. Adviesbureau CLM heeft samen met brancheorganisatie KAVB en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het project uitgevoerd.

 • Maaien van waterplanten van start

  (11-06-2018)

  Donderdag 15 juni starten we met het maaien van de waterplanten uit 5.700 km sloten. Dat doen we om wateroverlast te voorkomen. Door te maaien kan het water beter doorstromen en via gemalen uiteindelijk in zee terechtkomen. Zo houden we Noord-Holland droog. Daarbij houden we ook rekening met de natuur.

 • Landbouwportaal Noord-Holland geopend

  (29-05-2018)

  Gisteren openden Pieter Kruiswijk (Waterschap Amstel Gooi en Vecht), Sjaak Hoogendoorn (Water, Land & Dijken), Kees Stoop (LTO Noord), Siem Jan Schenk (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en Ad Stavenuiter (Provincie Noord-Holland) met één druk op de knop het Landbouwportaal Noord-Holland. Het portaal www.landbouwportaalnoordholland.nl biedt agrariërs toegang tot informatie en subsidies om hun bedrijven, en daarmee de bodem en het watersysteem in Noord-Holland, gezonder en veerkrachtiger te maken.

 • Uniek waterheldenavontuur in de klas

  (25-05-2018)

  We hebben een primeur op educatiegebied: het Waterheldenavontuur voor het vergroten van waterbewustzijn. Een interactieve les voor groep 6, 7 en 8, waarbij leerlingen strijden om de beste waterheld te worden. Ze werken in teams met een spannende spelkoffer voorzien van een vr-bril, knoppen en lichtjes.

 • Eerste maaironde groene dijken van start

  (24-05-2018)

  Vanaf 1 juni zijn de maaiers weer aan het werk om de begroeiing op de dijken in conditie te houden. Tot half juli maaien we zo'n 1.350 kilometer. Een gezonde en gevarieerde groene dijkbekleding beschermt de dijk en houdt de grond met de wortels stevig bij elkaar. Ook valt na het maaien beter te zien waar kale plekken of andere beschadigingen aan de dijk hersteld moeten worden.

 • Jaarstukken vastgesteld

  (22-05-2018)

  Ons algemeen bestuur heeft zich over de jaarstukken (de jaarcijfers en de verrichtingen) gebogen. We sluiten de boeken conform de begroting.

 • Maaien wegbermen met oog voor veiligheid én natuur

  (16-05-2018)

  Vanaf circa 15 mei tot 1 oktober maaien we in drie maairondes de bermen langs ca. 1.400 km wegen, fietspaden en wegsloten. Het maaien gebeurt voor de verkeersveiligheid; voor vrij zicht voor de verkeersdeelnemers. Waar het verantwoord is voor de verkeersveiligheid, houden we de bermen bloemrijk.

Archief