Nieuws

Home > Actueel > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Lichte stijging waterschapsbelasting in 2019

  (15-11-2018)

  Het bestuur van het hoogheemraadschap heeft 14 november de begroting voor 2019 vastgesteld. In 2019 betalen de meeste huishoudens en agrariërs iets meer waterschapsbelasting dan in 2018.

 • Dijkversterking Den Helder – Den Oever

  (14-11-2018)

  De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport te onderbouwen wat de veiligheidsproblemen zijn op de verschillende onderdelen van het dijktraject, en wat daarvan de oorzaken zijn. Dan wordt duidelijk of ingrijpende aanpassingen nodig zijn.

 • Tentoonstelling Waterpret! - De spetterende blik van amateurfotografen

  (03-10-2018)

  Water speelt een hoofdrol in de expositie 'Waterpret!'. Deze tentoonstelling bestaat uit foto's van de fotowerkgroep Foto Noord-Holland Noord en is tot 30 november te zien in de hal van ons kantoor in Heerhugowaard.

 • EXPO Dijk in Uitvoering geopend

  (03-10-2018)

  Wat komt er kijken bij een dijkversterking? Waarom is het nodig? Welke belangen spelen een rol? Hoe bouw je een dijk op slappe grond? Wat betekent het werk voor de natuur? En wie werken er aan de dijk? Op deze en nog veel meer vragen geeft de EXPO Dijk in Uitvoering antwoord.

 • Klei maakt polderwegen gevaarlijk glad

  (28-09-2018)

  Na werkzaamheden op akkers en velden nemen landbouwvoertuigen met hun profielbanden klei mee de weg op. Zeker in de oogsttijd is het landbouwverkeer intensiever en de kans op klei op de weg groter. Dit kan gevaarlijke situaties voor het verkeer opleveren, juist bij vochtig weer.

 • Expositie Waterschat

  (26-09-2018)

  Het hoogheemraadschap bezit vanuit zijn eeuwenoude verleden veel watererfgoed. De poldermolens, oude gemalen en dijken springen natuurlijk direct in het oog. Maar we bezitten ook een grote collectie objecten uit het waterschapsverleden: van prachtige landkaarten en fraai gegraveerde glazen tot molenmakersgereedschap. Deze schatten uit het waterverleden van Noord-Holland laten we zien in de permanente expositie Waterschat.

 • Is uw sloot al schoon?

  (24-09-2018)

  Vanaf maandag 15 oktober controleren zo'n honderd schouwmeesters of de sloten in ons gebied voldoende schoon zijn. Een schone sloot is nodig om het water tijdens het storm- en regenseizoen snel af te kunnen voeren naar gemalen. De sloten moeten vrij zijn van (water)planten en afval die de doorstroming van het water kunnen belemmeren. De najaarsschouw is elk jaar vanaf de derde maandag in oktober.

 • Plannen Markermeerdijken naar algemeen bestuur

  (16-08-2018)

  Op dinsdag 14 augustus besprak het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap het Projectplan Waterwet en de Nota van beantwoording zienswijzen voor de Versterking Markermeerdijken. Het bestuur concludeerde dat de plannen voor de versterking van ruim 33 kilometer Markermeerdijken ter besluitvorming aan het algemeen bestuur kunnen worden aangeboden. Het algemeen bestuur besluit naar verwachting woensdag 19 september over de plannen.

 • HHNK realiseert 5 zonneweides

  (23-07-2018)

  Om in 2025 energieneutraal te zijn, zet HHNK in op duurzame energie zoals zonne-energie. Op korte termijn realiseert HHNK vijf zonneweides op de terreinen van de rioolwaterzuiveringen van Beverwijk, Wieringen, Wieringermeer, Stolpen en Everstekoog. Dit is goed voor ongeveer 6% van de behoefte aan duurzame energie.

 • Bestrijding Japanse duizendknoop op dijken

  (17-07-2018)

  Op meerdere plekken in ons gebied wordt sinds kort de Japanse duizendknoop waargenomen. Deze zogenaamde invasieve exoot vormt een bedreiging voor onze dijken.

Archief