Nieuws

Home > Actueel > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Tien gemeenten ondertekenen intentieovereenkomst wegenoverdracht

  (13-07-2017)

  Tien gemeenten ondertekenden op 10 juli de intentieovereenkomst voor de overdracht van wegen van HHNK naar de gemeenten.

 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ondertekent intentieverklaring klimaatadaptatie

  (10-07-2017)
 • Celluloseterugwinning op zuivering Geestermerambacht

  (22-06-2017)

  Op 29 juni wordt op de rioolwaterzuivering Geestmerambacht de eerste productiefaciliteit van cellulose uit rioolwater op demonstratieschaal geopend.

 • Gemaal C. Mantel officieel geopend

  (12-06-2017)

  Onder grote belangstelling is het gemaal C. Mantel officieel geopend. Het draagt de naam van de afgezwaaide hoogheemraad Cees Mantel. Dat is niet zonder reden. Mantel heeft zich altijd hard gemaakt voor een beter waterbeheer in het Noorderkwartier. Vandaag is dat gelukt.

 • Eerste maaironde groene dijken van start

  (31-05-2017)

  Vanaf 1 juni zijn de maaiers weer aan het werk om de begroeiing op de dijken in conditie te houden. Tot half juli maaien we zo'n 1.350 kilometer.

 • Start eerste maaironde wegbermen

  (12-05-2017)

  Vanaf circa 15 mei tot 1 oktober maaien we in drie maairondes de bermen langs ca.1.400 km wegen, fietspaden en wegsloten. Het maaien gebeurt voor de verkeersveiligheid; voor vrij zicht voor de verkeersdeelnemers. Waar het verantwoord is voor de verkeersveiligheid, houden we de bermen bloemrijk.

 • Post HHNK sociaal verantwoord bezorgd

  (01-05-2017)

  Vanaf 1 mei wordt alle post van het hoogheemraadschap bezorgd door Noorderkwartier N.V. Onlangs tekenden Ton Hugens, directielid HHNK, en Jan van Hooff, directeur Noorderkwartier, de overeenkomst.

 • Tegenslag bij het opknappen Blôte Bienepad en Pannepad

  (21-04-2017)

  We werken aan het onderhoud van de recreatieve fietspaden het Blôte Bienepad en het Pannepad in de gemeenten Opmeer en Medemblik. Vanwege het landelijke aanzien gebruiken we een kleischelpenmengsel. De kwaliteit van het mengsel blijkt in de toepassing tegen te vallen.

 • Projectplan dijkverbetering Schermer naar bestuur

  (20-04-2017)

  De Schermerdijk moet versterkt worden. Uit onderzoek blijkt dat de dijk instabiel is. Bij hoogwater en zeer natte omstandigheden kan de dijk onderuit schuiven naar de polder. De remedie is technisch uitermate simpel: voeg een laag grond aan de binnenzijde van de dijk toe als tegengewicht. Dit is een remedie die in de Schermer al eeuwen wordt toegepast. Dat moet tegenwoordig natuurlijk wel zorgvuldig gebeuren, want we hebben het over een deels monumentale dijk in een prachtig 17e-eeuws landschap.

Archief