Nieuws

Home > Actueel > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Lezing over ontstaansgeschiedenis droogmakerij de Beemster

  (16-01-2020)

  Op dinsdag 28 januari verzorgt onze oud-medewerker Gervien Pielage een interessante lezing over de Beemster in ons centrale kantoor. Hij gaat in op de bijzondere ontstaansgeschiedenis van deze eerste grote droogmakerij in ons gebied.

 • Hollands Kroon beheert nu alle wegen in eigen gemeente

  (07-01-2020)

  Sinds 1 januari beheert de gemeente Hollands Kroon alle wegen in de hele gemeente. Oók de polderwegen buiten de bebouwde kom van Nieuwe Niedorp, die van oudsher door ons beheerd werden. In totaal gaat het om 115 kilometer aan wegen inclusief de bijbehorende wegsloten, bermen, bruggen, bomen, lichtmasten en verkeersboden.

 • Maak kennis met het project dijkversterking Wieringermeerkering

  (21-11-2019)

  Sommige delen van de Wieringermeerkering voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Het gaat om het westelijk deel van de dijk: een deel van de dijk rondom het Amstelmeer, drie sluizen (Haukeskeersluis, Haukesschutsluis en de Ulkesluis) en 300 meter dijk langs het Waardkanaal, ter hoogte van Kolhorn.

 • Controle akkerbouwers op juist gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  (30-10-2019)

  Van aardappelen tot suikerbieten: de meeste gewassen worden bespoten met gewasbeschermingsmiddelen. Het risico bestaat echter dat deze stoffen in het oppervlaktewater komen. De afgelopen maanden hebben we de percelen van bijna 200 akkerbouwers bezocht. En wat blijkt: 86% van die akkerbouwers doet het goed. 

 • Heel veel regen - reparatie Westerdijk Hoorn

  (10-10-2019)

  De afgelopen 24 uur heeft het heel veel geregend. Langs de lijn Alkmaar-Heerhugowaard-Hoorn viel tot 60mm in een etmaal. Dat is meer dan de helft van het maandgemiddelde in oktober. Aan de Westerdijk in Hoorn is de neerslag van de afgelopen weken niet schadeloos voorbij gegaan.

 • Legionella rioolwaterzuiveringen

  (15-01-2020)

  Uit een onderzoek van het RIVM blijkt dat sinds 2013 het aantal Legionellabesmettingen in Nederland is verdubbeld naar 600 gevallen. Als bron worden waterzuiveringsinstallaties genoemd. HHNK heeft de besmettingsrisico’s in het eigen verzorgingsgebied onderzocht. Die blijken verwaasloosbaar.

 • HHNK aandeelhouder van AquaMinerals

  (05-12-2019)

  HHNK is aandeelhouder geworden van AquaMinerals, voorheen de Reststoffenunie. Hiermee verzekeren we ons van de diensten van AquaMinerals om grondstoffen uit afvalwater te verwaarden.  

 • Duurzame investeringen in de toekomst

  (14-11-2019)

  Komende jaren investeert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier flink in rioolwaterzuiveringsinstallaties, zonnepanelen en gemalen. Ook start HHNK met een programma waarin HHNK het watersysteem robuuster, flexibeler, toekomstbestendig en energiezuiniger maakt. Al deze investeringen staan in het teken van de kerntaken: veilig, schoon en voldoende water. Taken die vanwege klimaatverandering urgenter, kostbaarder en ingewikkelder worden.

 • Wateroverlast en Westerdijk

  (11-10-2019)

  22 oktober update, 13.00 uur – Westerdijk krijgt peilbuizen

  De Westerdijk is op dit moment stabiel. Dat hebben metingen van de zichtlijnen en metingen van de scheur uitgewezen. De dijk beweegt niet meer en de scheur groeit ook niet meer.

 • Is uw sloot al schoon?

  (19-09-2019)

  Vanaf maandag 21 oktober controleren zo'n honderd schouwmeesters de sloten in ons gebied. Zij kijken of de sloten voldoende schoon zijn.

Archief