Nieuws

Home > Actueel > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Expositie campagneposters voor de Waterschapsverkiezingen

  (20-02-2019)

  De zestien 6-VWO-leerlingen van het Han Fortmann (Trinitas College) uit Heerhugowaard ontwierpen campagneposters voor de Waterschapsverkiezingen als examenopdracht voor het vak Tekenen. Tot 15 mei zijn de posters te zien in een expositie in ons kantoor aan het Stationsplein 136 in Heerhugowaard.

 • Stem, en spreek je uit voor water

  (18-02-2019)

  Op woensdag 20 maart mag iedereen van 18 jaar en ouder stemmen voor een nieuw waterschapsbestuur. De 21 waterschappen zorgen voor droge voeten, schoon en voldoende water. En hoe ze dat doen, daar heb jij invloed op. Breng daarom op 20 maart jouw stem uit voor een nieuw waterschapsbestuur.

 • Bestuursvergaderingen voortaan via internet live te volgen

  (07-02-2019)

  Vanaf 13 februari kan iedereen de commissie- en bestuursvergaderingen van het hoogheemraadschap live online volgen. Op die datum vergaderen de commissies Bestuur, Middelen & Waterketen en Water & Wegen voor het eerst onder het toeziend oog van webcamera's. De live-videoregistratie blijft bewaard en kan ook op een later moment worden teruggekeken.

 • Voorjaarsinspectie dijken en duinen van start

  (30-01-2019)

  In januari zijn onze gebiedsbeheerders gestart met de jaarlijkse voorjaarsinspectie. Van alle primaire en regionale waterkeringen, inclusief de inliggende waterkerende kunstwerken, brengen we vóór 1 mei de onderhoudstoestand in kaart.

 • Zuivering Zaandam-Oost wordt energiefabriek

  (18-01-2019)

  De rioolwaterzuivering (rwzi) Zaandam-Oost wordt een energiefabriek. De slibvergistingscapaciteit breiden we uit, waardoor de rwzi meer biogas produceert. Ook plaatsen we zonnepanelen. Hiermee levert de zuivering bijna net zoveel energie als deze verbruikt en is zo op weg naar een energiefabriek.

 • Hoogheemraadschap draagt zijn wegen over aan Alkmaar

  (10-01-2019)

  Donderdag 10 januari vierden Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Alkmaar de overdracht van 128 kilometer (polder)wegen van HHNK aan de gemeente.

 • BING-onderzoek pleit HHNK vrij

  (13-12-2018)

  Begin dit jaar is er bij HHNK een melding van een vermoeden van een misstand binnengekomen. De melding bevatte onder meer het vermoeden dat door leidinggevenden oneigenlijke druk zou zijn uitgeoefend op een medewerker. Ook vermoedde de melder een verstrekkende relatie tussen medewerkers van HHNK en het Onderzoeksbureau CML. Uit onderzoek van het onafhankelijke bureau BING blijkt helder en duidelijk dat alle gemelde vermoedens ongegrond zijn.

 • Nieuw bestuursakkoord Hollands Noorderkwartier

  (10-12-2018)

  De gemeenten, het hoogheemraadschap en het drinkwaterbedrijf in Hollands Noorderkwartier hebben de afgelopen jaren intensief samengewerkt bij het invullen van de waterketentaken: het verwerken van overtollig regenwater, het aanpakken van grondwaterproblemen, het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater en het leveren van drinkwater. Mede daardoor is een verwachte kostenstijging fors teruggedrongen, de kwaliteit van het beheer verhoogd en de personele kwetsbaarheid verlaagd. Het samenwerkingsverband wil die verbeteringen vasthouden en versterken en kwam daarvoor op 7 december bij elkaar om ambitieuze afspraken vast te leggen in een nieuw bestuursakkoord.

 • Waterinnovatieprijs 2018 voor New Hart

  (30-11-2018)

  Donderdag 29 november zijn tijdens de Waterinnovatiedag de winnaars van de Waterinnovatieprijzen 2018 bekendgemaakt. Het project 'New Hart voor de rwzi' van HHNK en PWN heeft de Waterinnovatieprijs 2018 gewonnen in de categorie Schoon water, een geweldige bekroning voor een goed idee.

 • Lichte stijging waterschapsbelasting in 2019

  (15-11-2018)

  Het bestuur van het hoogheemraadschap heeft 14 november de begroting voor 2019 vastgesteld. In 2019 betalen de meeste huishoudens en agrariërs iets meer waterschapsbelasting dan in 2018.

Archief