Nieuws

Home > Actueel > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Duurzame investeringen in de toekomst

  (14-11-2019)

  Bestuur HHNK stemt unaniem in met begroting 2020

  Komende jaren investeert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier flink in rioolwaterzuiveringsinstallaties, zonnepanelen en gemalen. Ook start HHNK met een programma waarin HHNK het watersysteem robuuster, flexibeler, toekomstbestendig en energiezuiniger maakt. Al deze investeringen staan in het teken van de kerntaken: veilig, schoon en voldoende water. Taken die vanwege klimaatverandering urgenter, kostbaarder en ingewikkelder worden.

 • Hoogheemraadschap zoekt jeugdbestuurder

  (01-11-2019)

  Ben jij tussen de 13 en 15 jaar en wil je meedenken over het waterbeheer in Noord-Holland? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als jeugdbestuurder heb je een leerzame en leuke functie. Dijkversterkingen, rioolwater zuiveren, waterleven en waterbeheer; allemaal boeiende zaken waar jij je mee bezig kunt houden.

 • Wateroverlast en Westerdijk

  (11-10-2019)

  22 oktober update, 13.00 uur – Westerdijk krijgt peilbuizen

  De Westerdijk is op dit moment stabiel. Dat hebben metingen van de zichtlijnen en metingen van de scheur uitgewezen. De dijk beweegt niet meer en de scheur groeit ook niet meer.

 • Watersymposium 2019

  (07-10-2019)

  Omgevingswet is ruimte geven!

 • Is uw sloot al schoon?

  (19-09-2019)

  Vanaf maandag 21 oktober controleren zo'n honderd schouwmeesters de sloten in ons gebied. Zij kijken of de sloten voldoende schoon zijn.

 • Plannen voor versterken van zeven sluizen positief ontvangen door HHNK-bestuur

  (06-08-2019)

  Op 9 juli heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden positief besloten op de plannen voor de versterking van zeven sluizen. De sluizen zijn afgekeurd in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

 • Lezing over de restauratie van schilderijen van het hoogheemraadschap

  (13-11-2019)

  Op dinsdag 3 december verzorgen restauratoren Femke van der Knaap en Rob Boekel een interessante lezing in het centrale kantoor van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Heerhugowaard.

 • Controle akkerbouwers op juist gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  (30-10-2019)

  Van aardappelen tot suikerbieten: de meeste gewassen worden bespoten met gewasbeschermingsmiddelen. Het risico bestaat echter dat deze stoffen in het oppervlaktewater komen. De afgelopen maanden hebben we de percelen van bijna 200 akkerbouwers bezocht. En wat blijkt: 86% van die akkerbouwers doet het goed. 

 • Heel veel regen - reparatie Westerdijk Hoorn

  (10-10-2019)

  De afgelopen 24 uur heeft het heel veel geregend. Langs de lijn Alkmaar-Heerhugowaard-Hoorn viel tot 60mm in een etmaal. Dat is meer dan de helft van het maandgemiddelde in oktober. Aan de Westerdijk in Hoorn is de neerslag van de afgelopen weken niet schadeloos voorbij gegaan.

 • Expositie 'Opgefrist'

  (26-09-2019)

  De tentoonstelling 'Opgefrist' zet acht onlangs gerestaureerde schilderijen uit onze collectie in de spotlights. De expositie is tot en met 29 november tijdens kantooruren te zien in ons kantoor aan het Stationsplein 136 in Heerhugowaard.

 • Meer bezoekers EXPO Dijk in Uitvoering

  (22-08-2019)

  De EXPO Dijk in Uitvoering trekt steeds meer bezoekers. Na de eerste helft van 2019 staat de teller op 1050 bezoekers, aanzienlijk meer dan de 606 in de tweede helft van 2018. Van de 1050 bezoekers kwamen er 876 in groepsverband, 134 individueel en 40 na een presentatie in het projectkantoor.

 • Groot zonnepark Everstekoog open

  (31-07-2019)

  Op 31 juli is de grote zonne-installatie op het terrein van de rioolwaterzuivering Everstekoog in gebruik genomen. Het gaat hierbij om 5.160 panelen, wat goed is voor circa 1.358.000 Kwh. Dit is te vergelijken met het jaarlijkse verbruik van bijna 400 eengezinswoningen.

Archief