Nieuws

Home > Actueel > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Plannen voor versterken van zeven sluizen positief ontvangen door HHNK-bestuur

  (06-08-2019)

  Op 9 juli heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden positief besloten op de plannen voor de versterking van zeven sluizen. De sluizen zijn afgekeurd in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

 • Groot zonnepark Everstekoog open

  (31-07-2019)

  Op 31 juli is de grote zonne-installatie op het terrein van de rioolwaterzuivering Everstekoog in gebruik genomen. Het gaat hierbij om 5.160 panelen, wat goed is voor circa 1.358.000 Kwh. Dit is te vergelijken met het jaarlijkse verbruik van bijna 400 eengezinswoningen.

 • Doe mee aan de zomerse fotowedstrijd

  (30-07-2019)

  Van 1 augustus tot en met 15 september organiseren we de fotowedstrijd 'Water. Geniet ervan!'. We vragen inwoners om mooie foto's te maken van genieten in/op/aan het Noord-Hollandse water.

 • Droog, maar beheersbaar

  (22-07-2019)

  In ons gebied is het droog, maar de situatie is onder controle. Waterschappen elders in Nederland kampen wel met droogteproblemen. In ons werkgebied heeft het de afgelopen weken nog regelmatig geregend en was het minder heet dan elders in het land. We kunnen voldoende water inlaten uit IJssel- en Markermeer.

 • Geslaagde open dag rwzi Geestmerambacht

  (04-07-2019)

  Zaterdag 22 juni openden wij de poorten van onze rwzi in Warmenhuizen. Deze dag stonden zo'n 50 medewerkers van het hoogheemraadschap klaar om er voor jong en oud een leuk en boeiend bezoek van te maken.

 • Expositie toont verleden, heden en toekomst van onze dijken

  (03-06-2019)

  Dinsdag 21 mei onthulde Michiel Bartels (archeoloog gemeente Hoorn) een spectaculaire archeologische vondst in de expositie 'Dijken in Zicht', te zien in ons hoofdkantoor. De vondst kwam aan het licht tijdens de versterking van de Havendijk in Den Oever. Ook twee andere dijkversterkingsprojecten van HHNK staan in de expositie centraal: de Waddenzeedijk en de Prins Hendrikzanddijk op Texel. Oude dijken, met een rijke geschiedenis en nog steeds in functie. Op innovatieve wijze maken we ze weer toekomstbestendig.

 • Landbouwportaal NH weer opengesteld

  (29-05-2019)

  Per 1 juni heropenen we de subsidiemogelijkheid voor agrariërs in Noord-Holland die op hun bedrijf de bodem- en waterkwaliteit willen verbeteren. Agrariërs kunnen hun subsidieaanvraag doen via het Landbouwportaal Noord-Holland.

 • Consortium onderzoekt effect ‘bellenscherm’ op microplastics in gezuiverd afvalwater

  (06-05-2019)

  Een onderzoeksconsortium bestaande uit drinkwaterbedrijf PWN, HHNK, The Great Bubble Barrier en wateronderzoeksinstituut KWR start op 1 juni met een onderzoek dat het doorstromen van microplastics van gezuiverd afvalwater naar het oppervlaktewater moet tegengaan.

 • Maaien met nog meer aandacht voor biodiversiteit

  (16-05-2019)

  Vanaf 2019 voeren we een nieuw beleid voor het maaien van wegbermen, dijken en gazons. Waar mogelijk houden we nog meer rekening met het behoud van biodiversiteit. De veranderingen van het beleid komen voort uit de nieuwe 'Gedragscode wet natuurbescherming voor waterschappen'.

 • Terugblik op 2018: extra inzet door droge zomer

  (13-05-2019)

  Afgelopen jaar was extreem droog. Het neerslagtekort in de zomer liep op naar recordhoogte. Dit vroeg om extra inzet van het hoogheemraadschap voor het inlaten van voldoende zoet water vanuit het IJssel- en Markermeer. Ruim 200 medewerkers zijn betrokken geweest bij het beperken van de gevolgen van het neerslagtekort en echt kritische situaties hebben zich niet voorgedaan.

Archief