Nieuws

Home > Actueel > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Hoogheemraadschap zoekt jeugdbestuurder

  (22-11-2017)

  Ben jij tussen de 13 en 16 jaar en wil je meedenken over het waterbeheer in Noord-Holland? Dan is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op zoek naar jou!

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is het waterschap van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal inclusief Texel. We zorgen voor veilige dijken, droge voeten en schoon oppervlaktewater. Dat is een mooie uitdaging.

 • Hoogheemraadschap doet meer voor minder geld

  (16-11-2017)

  Gisteren heeft ons bestuur de begroting voor 2018 vastgesteld. Voor de meeste huishoudens valt de belastingaanslag voor 2018 gelijk of lager uit. Dit komt door een verlaging van de zuiveringsheffing. Echter, door veranderingen in ons klimaat stijgen de kosten voor ons watersysteembeheer. Aangezien landbouwgrond hieraan relatief veel bijdraagt, stijgt de belastingaanslag voor agrarische bedrijven wel. Gemiddeld genomen stijgen de belastingopbrengsten in 2018 met 1%.

 • Watererfgoed vertelt ons waterverhaal

  (10-11-2017)

  In september stelde ons algemeen bestuur de visie op ons watererfgoed vast. Drie leidende principes helpen ons om op een goede wijze met ons watererfgoed om te gaan.

 • HHNK besteedt uitvoering gladheidsbestrijding uit aan Rijkswaterstaat

  (03-11-2017)

  Vanaf het strooiseizoen 2017-2018 besteedt het hoogheemraadschap de uitvoering van de gladheidsbestrijding uit aan Rijkswaterstaat.

 • Duikersluis Burghorn wint HSSN-prijs

  (31-10-2017)

  Op 26 oktober (Nationale Sluizendag 2017) is de restauratie van de duikersluis in de Oudedijk bij Burghorn (gemeente Schagen) beloond met een HSSN-prijs.

 • Landelijke actiedag handhaving glastuinbouw

  (25-10-2017)

  Op woensdag 11 oktober controleerden 14 van de 23 de waterschappen samen met omgevingsdiensten in heel Nederland de zogenoemde nullozers in de glastuinbouw. Nullozers zijn glastuinbouwbedrijven die  aangeven geen enkele lozing meer te hebben van afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen.

 • Bestrijding Japanse Duizendknoop op dijken

  (06-10-2017)

  Op meerdere plekken in ons gebied wordt sinds kort de Japanse Duizendknoop waargenomen. Deze zogenaamde invasieve exoot vormt een bedreiging voor onze dijken.

 • Klei maakt wegen gevaarlijk glad

  (02-10-2017)

  Na werkzaamheden op akkers en velden nemen landbouwvoertuigen met hun profielbanden klei mee de weg op. Zeker in de oogsttijd is het landbouwverkeer intensiever en de kans op klei op de weg groter. Dit kan gevaarlijke situaties voor het verkeer opleveren, juist in combinatie met mist en regen.

 • Is uw sloot al schoon?

  (29-09-2017)

  Vanaf maandag 16 oktober controleren de schouwmeesters de sloten in ons gebied. Zij kijken of de sloten voldoende schoon zijn.

 • Aan de slag met het eerste Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

  (20-09-2017)

  Het klimaat verandert. De urgentie voor een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland is hoog. Nederland wordt steeds vaker getroffen door clusterbuien die leiden tot grootschalige wateroverlast situaties. De intensiteit van deze buien is veel sneller toegenomen dan eerder werd gedacht. Ook Noord-Holland blijft daarbij niet gespaard

 • Najaarscontrole bloembollentelers in september van start

  (12-09-2017)

  Voor schoon en gezond oppervlaktewater controleren onze handhavers vanaf half september tot december het erf van circa 150 bloembollentelers op de juiste omgang met gewasbeschermingsmiddelen.

Archief