Nieuws

Home > Actueel > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Celluloseterugwinning op zuivering Geestermerambacht

  (22-06-2017)

  Op 29 juni wordt op de rioolwaterzuivering Geestmerambacht de eerste productiefaciliteit van cellulose uit rioolwater op demonstratieschaal geopend.

 • Reputatieonderzoek stakeholders en inwoners

  (19-06-2017)

  In de periode 19 juni tot en met 7 juli doet bureau SAMR in opdracht van ons onderzoek onder inwoners en stakeholders naar hun tevredenheid over onze dienstverlening en de samenwerking met het hoogheemraadschap.

 • Emissiescan helpt fruittelers hun erf schoner te houden

  (15-06-2017)

  In juni en juli controleren we of fruittelers de juiste maatregelen treffen om te voorkomen dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen het oppervlaktewater vervuilen. Steekproefsgewijs krijgen de 140 fruittelers in Hollands Noorderkwartier bezoek van het hoogheemraadschap.

 • Gemaal C. Mantel officieel geopend

  (12-06-2017)

  Onder grote belangstelling is het gemaal C. Mantel officieel geopend. Het draagt de naam van de afgezwaaide hoogheemraad Cees Mantel. Dat is niet zonder reden. Mantel heeft zich altijd hard gemaakt voor een beter waterbeheer in het Noorderkwartier. Vandaag is dat gelukt.

 • Eerste maaironde groene dijken van start

  (31-05-2017)

  Vanaf 1 juni zijn de maaiers weer aan het werk om de begroeiing op de dijken in conditie te houden. Tot half juli maaien we zo'n 1.350 kilometer.

 • Start eerste maaironde wegbermen

  (12-05-2017)

  Vanaf circa 15 mei tot 1 oktober maaien we in drie maairondes de bermen langs ca.1.400 km wegen, fietspaden en wegsloten. Het maaien gebeurt voor de verkeersveiligheid; voor vrij zicht voor de verkeersdeelnemers. Waar het verantwoord is voor de verkeersveiligheid, houden we de bermen bloemrijk.

 • Post HHNK sociaal verantwoord bezorgd

  (01-05-2017)

  Vanaf 1 mei wordt alle post van het hoogheemraadschap bezorgd door Noorderkwartier N.V. Onlangs tekenden Ton Hugens, directielid HHNK, en Jan van Hooff, directeur Noorderkwartier, de overeenkomst.

 • Tegenslag bij het opknappen Blôte Bienepad en Pannepad

  (21-04-2017)

  We werken aan het onderhoud van de recreatieve fietspaden het Blôte Bienepad en het Pannepad in de gemeenten Opmeer en Medemblik. Vanwege het landelijke aanzien gebruiken we een kleischelpenmengsel. De kwaliteit van het mengsel blijkt in de toepassing tegen te vallen.

 • Projectplan dijkverbetering Schermer naar bestuur

  (20-04-2017)

  De Schermerdijk moet versterkt worden. Uit onderzoek blijkt dat de dijk instabiel is. Bij hoogwater en zeer natte omstandigheden kan de dijk onderuit schuiven naar de polder. De remedie is technisch uitermate simpel: voeg een laag grond aan de binnenzijde van de dijk toe als tegengewicht. Dit is een remedie die in de Schermer al eeuwen wordt toegepast. Dat moet tegenwoordig natuurlijk wel zorgvuldig gebeuren, want we hebben het over een deels monumentale dijk in een prachtig 17e-eeuws landschap.

 • Tien nieuwe vispassages geven vis ruim baan

  (12-04-2017)

  In de komende jaren realiseren we, met bijdrage van Rijkswaterstaat, tien nieuwe vispassages langs het Noordzeekanaal, het Marker- en IJsselmeer en op Texel. De passages zijn nodig om knelpunten op te lossen in de routes van vissoorten die tussen zoet en zout migreren, zoals de paling en de driedoornige stekelbaars.

Archief