Najaarsschouw

Home > Najaarsschouw

Najaarsschouw

We leven onder zeeniveau. Aanvoer en afvoer van water is essentieel in dit kwetsbare gebied, zeker met de klimaatverandering. Clusterbuien komen steeds vaker voor waarbij een grote hoeveelheid water valt in korte tijd. Om deze hoeveelheid water af te voeren moeten de sloten voldoende schoon zijn.

Wanneer moet het slootonderhoud klaar zijn?

Uiterlijk vóór de 3e maandag in oktober. In feite moet u de sloot gedurende het hele jaar onderhouden. Tijdens de najaarsschouw controleren we hierop.

Via de interactieve kaart van de legger wateren vindt u meer informatie over het water bij u in de buurt. Hier staat weergegeven wie de onderhoudsplichtige is en wat de vastgestelde afmetingen zijn voor het betreffende water.

Waar wordt op gecontroleerd?

In en langs bijna alle sloten groeien planten, zoals riet en gras. Planten kunnen de aanvoer en afvoer van het water belemmeren. Om wateroverlast te voorkomen, moeten sloten voldoende schoon en ruim gehouden worden. De najaarsschouw is de grootste schouw van het jaar. We controleren van het Noordzeekanaal tot en met Texel of de sloten voldoende zijn onderhouden. Ook controleren we of de begroeiing op de slootkanten de wateraanvoer en waterafvoer niet belemmeren, kunstwerken (zoals bruggen, duikers, keerschotten en dammen) voldoende schoon zijn gemaakt en in goede staat verkeren en of er geen bomen, planten of takken over of in de sloot hangen.

Ruimte voor groei

Voorheen waren de spelregels voor de schouw voor elke sloot hetzelfde: de sloot moest volledig vrij zijn van vuil, waterplanten en riet. Door een andere kijk op het beheer van sloten in het algemeen én het beheren van natuurvriendelijke oevers zijn deze spelregels niet meer zo zwart/wit. Naast het belang van een goede aanvoer en afvoer van water zijn waterkwaliteit en ecologie ook van belang.

Waarom is het slootonderhoud van belang?

In dit filmpje leggen schouwmeesters Dirk Schotanus en Frans Lubrecht uit waarom het van belang is dat de sloten schoon zijn.

Veelgestelde vragen

We hebben de veelgestelde vragen over de schouw en de antwoorden daarop voor u op een rijtje gezet.

Meer weten?

Het schouwteam is elke werkdag bereikbaar via 072-582 8282, of via het contactformulier.