Meldingen

Home > Meldingen

Meldingen

Knop 1

Openbare Ruimte

Iets melden dat vies, kapot of
onveilig is? Maak gebruik
van dit meldingsformulier

Knop 2

Schademelding

Schade door werkzaamheden
van HHNK? U kunt dit bij ons
melden met dit formulier

Knop 3

Melding wegen

Wilt u melding maken van
schade aan de weg of
een obstakel?
 

Knop 4

Waterschapsbelasting

Wilt u iets melden wat
met waterschapsbelasting
te maken heeft?