Lezingen

Lezingen

Wij verzorgen op verzoek lezingen voor volwassenen. Wilt u een lezing boeken? Bel 072 - 5828282 en vraag naar Bianca de Zwart.

In verband met de planning willen we graag het volgende van u weten

  • uw contactgegevens (inclusief telefoonnummer);
  • de gewenste datum en tijdstip (ongeveer een maand van tevoren reserveren);
  • de gewenste locatie;
  • aanwezigheid van audio, beamer en beeldscherm;
  • evt. aanwezigheid van een laptop;
  • de aard en omvang van het gezelschap.

Mogelijke lezingen

Alledaags waterbeheer

Met dijken en dammen, poldermolens en gemalen, sloten en vaarten zorgen we er al eeuwen voor dat we in Noord-Holland kunnen wonen en werken. Na een blik in het verleden kijken we in deze lezing naar het heden en de toekomst. Met als grote vraag: hoe houden we met een dalende bodem, een stijgende zeespiegel en een veranderend klimaat ook op lange termijn droge voeten en schoon water? Samen met u staat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dan ook voor grote uitdagingen.

Water en klimaat in de buurt, wat kunnen we er samen aan doen?

Het klimaat verandert, het regent meer en intensiever en de zomers worden steeds heter. Maar ook de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verhoogt daarom de dijken en verbetert het watersysteem, maar ook u kunt rondom uw huis en in de buurt veel zelf doen. In deze lezing kijken we naar de moeilijkheden en de mogelijkheden om de problemen aan te pakken. En u kunt daarbij een belangrijke rol spelen, met een klimaatvriendelijke tuin en met een buurt zonder hittestress. Samen met uw buren, de gemeente en het hoogheemraadschap. Voor een mooi Noord-Holland en een plezierige leefomgeving.

Waterbeheer in historisch perspectief

Onze voorouders hebben Noord-Holland bijna letterlijk op de zee veroverd. Met dijken en droogmakerijen, met molens en gemalen en vooral met heel veel moed en doorzettingsvermogen. Want soms zat het mee en konden steden zoals Amsterdam, Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen zich dankzij de aanwezigheid van goede waterwegen ontwikkelen tot welvarende handelssteden. En met het geld dat met de scheepvaart verdiend werd, konden de vele meren drooggelegd worden tot vruchtbare landbouwgrond. Maar soms zat het ook tegen en braken de dijken door of slibden de havens dicht. Zo is de waterstaatsgeschiedenis een verhaal over menselijk succes en menselijk falen, over economische ontwikkelingen en over innovatieve technieken om de voeten droog en het hoofd boven water te houden.