Lezingen

Lezingen

Wij verzorgen op verzoek lezingen voor volwassenen. Wilt u een lezing boeken? Bel 072 - 5828282 en vraag naar Bianca de Zwart.

Vergeet niet de volgende gegevens bij de hand te hebben:

  • uw contactgegevens (inclusief telefoonnummer);
  • welke lezing u wilt boeken;
  • de gewenste datum (ongeveer een maand van tevoren reserveren);
  • de gewenste locatie;
  • aanwezigheid van audio, beamer en beeldscherm;
  • de aard en omvang van het gezelschap.

Lezing ‘Alledaags waterbeheer’

Met dijken en dammen, poldermolens en gemalen, sloten en vaarten zorgen we er al eeuwen voor dat we in Noord-Holland kunnen wonen en werken. Na een blik in het verleden kijken we in deze lezing naar het heden en de toekomst. Met als grote vraag: hoe houden we met een dalende bodem, een stijgende zeespiegel en een veranderend klimaat ook op lange termijn droge voeten en schoon water?

In deze lezing kijken we naar het alledaags waterbeheer in het verleden, heden en toekomst. Naar de dijken en gemalen, sloten en vaarten. Naar de veranderende omstandigheden. En naar de werkzaamheden die nodig zijn om ook in de komende eeuwen Hollands Noorderkwartier bewoonbaar en leefbaar te houden.

Lezing ‘Schoon water, van levensbelang’

Noord-Hollanders hebben altijd op, in, naast en met het water geleefd. Zwemmend, roeiend of met een hengel aan de waterkant. Daarvoor is schoon en gezond oppervlaktewater noodzakelijk. Maar ook de landbouw en de natuur hebben schoon water nodig. Dat vraagt veel werk en een actief beleid van het hoogheemraadschap.

Schoon water is van levensbelang: voor mens en dier, voor landbouw en natuur. In deze lezing kijken we hoe we het water schoonmaken én schoonhouden. Wat moet daarvoor allemaal gebeuren? En hoe kunt u zelf bijdragen aan een schoon milieu.