Legger Zandige Kust

Home > Legger Zandige Kust

Legger Zandige Kust

Wij zorgen ervoor dat de waterkeringen die onder ons beheer vallen in goede staat zijn, zodat we in het lage Holland veilig kunnen leven. Om die veiligheid in stand te kunnen houden, stellen we eisen aan het gebruik van de waterkering en aan de ruimte er omheen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Keur.

Legger

Om de invloedszone van de Keur inzichtelijk te maken is de Legger Zandige Kust opgesteld. Deze legger maakt inzichtelijk tot waar de in de Keur beschreven zones zich uitstrekken en wie de onderhoudsplichtigen in deze zones zijn.

Deze Legger Zandige Kust is opgesteld voor de zandige kust van Texel en op het vaste land van Den Helder tot en met Velsen-Noord (te bekijken met onderstaande groene knoppen)

Interactieve kaart Legger Zandige Kust Noord Interactieve kaart Legger Zandige Kust Zuid
Interactieve kaart Legger Zandige Kust Texel Interactieve kaart Legger Zandige Kust Den Helder tot Camperduin

Voor het gebruik van de kaart is een handleiding beschikbaar:

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Weijling via ons contactformulier of telefonisch via 072 - 582 8282.