Legger Primaire Waterkeringen

Home > Legger Primaire Waterkeringen

Legger Primaire Waterkeringen

Legger Primaire Keringen: digitale overzichtskaarten van de belangrijkste dijken, duinen en waterkeringen

Rondom dijken en duinen zijn verschillende zones gedefinieerd en voor elke zone gelden weer andere regels, die zijn vastgelegd in de belangrijkste verordening van het hoogheemraadschap: de Keur. De regels zijn opgesteld om schade aan de waterkering te voorkomen, zodat deze blijft doen waarvoor ze bedoeld is: het land beschermen tegen overstroming.

Als u iets wilt (laten) bouwen op of aan een waterkering en wilt weten wat er precies mogelijk is, kunt u onze leggers raadplegen: digitale kaarten waarop de verschillende zones staan aangegeven. Hoe verder van de daadwerkelijke waterkering de werkzaamheden plaatsvinden, hoe meer er mogelijk is. Raadpleeg de legger dus voordat u met uw werkzaamheden begint.

We onderscheiden primaire en regionale waterkeringen. De primaire keringen beschermen ons tegen het (buiten)water van de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en het Markermeer. Regionale keringen (boezemkades) beschermen onze polders tegen het (binnen)water uit ringvaarten en kanalen.

Juridische status

De Legger Primaire Keringen bestaat uit meerdere kaarten, zogenaamde deellegers, die ieder zijn voorzien van een uitgebreide toelichting. Al deze deelleggers zijn vastgesteld door het bestuur van het hoogheemraadschap.

Leggers veranderen nauwelijks. Ze worden alleen aangepast wanneer de ligging, vorm of afmeting van de dijk is gewijzigd, bijvoorbeeld na een dijkversterking.

In de loop der tijd zijn ook de definities van de (waterkerings)zones veranderd door wetswijzigingen. Het kan dus zijn dat een bepaalde zone in de legger van de ene primaire kering die bijvoorbeeld in 2008 is vastgesteld, anders wordt aangeduid dan in de legger van een andere primaire kering die in 1998 is vastgesteld.

Interactieve kaart Legger Primaire Keringen

Downloads