Kwijtschelding aanvragen

Home > Kwijtschelding aanvragen

Kwijtschelding aanvragen

RSS

Aanvragen met DigiD

Via het online loket Mijn HHNK kunt u kwijtschelding aanvragen. U beantwoordt een paar vragen en krijgt dan direct te zien of het in uw geval zin heeft om kwijtschelding aan te vragen.

Online kwijtschelding aanvragen

U kunt tot 3 maanden nadat u (een deel van) de aanslag heeft betaald kwijtschelding aanvragen.

Als u kwijtschelding aanvraagt, geeft u ons toestemming om uw gegevens te toetsen bij de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de Basisregistratie Personen (BRP) en het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekering (UWV).

Aanvragen zonder DigiD

Heeft u geen DigiD of wilt u kwijtschelding aanvragen voor een aanslag waterschapsbelasting die niet in dit jaar is opgelegd? Dan kunt u contact opnemen met het hoogheemraadschap om kwijtschelding aan te vragen:

  • Telefoon: 0900 – 9112112 (voor dit nummer betaalt u uw gebruikelijke telefoonkosten)
  • meldingsformulier