Knelpuntenschouw

Home > Knelpuntenschouw

Knelpuntenschouw

Elk jaar tijdens de zomermaanden controleert HHNK sloten die belangrijk zijn voor de wateraanvoer en waterafvoer en sneller dichtgroeien met planten dan andere sloten. Deze sloten noemen wij knelpunten. De controle op deze knelpunten noemen we de knelpuntenschouw. Het is een aanvulling op de jaarlijkse najaarsschouw die plaatsvindt in oktober. Tijdens deze schouw controleren we of de knelpunten en de belangrijke kunstwerken voldoende zijn onderhouden. Onderhoudsplichtigen krijgen een aankondiging van de knelpuntenschouw thuis gestuurd.

Wanneer is de knelpuntenschouw?

Vanaf de 1e vrijdag van juni en de 1e vrijdag van augustus vindt een controle plaats in het Heemskerker duingebied. Het Heemskerker duingebied is ten aanzien van de waterafvoer een kwetsbaar gebied. Veel kwelwater stroomt uit de duinen. Aangezien het gebied een groot hoogteverschil heeft en relatief smalle sloten, is een snelle waterafvoer noodzakelijk.

Vanaf de 1e vrijdag van juli vindt de controle plaats van alle overige sloten die het hoogheemraadschap aanmerkt als knelpunt.

Brief ontvangen voor de knelpuntenschouw?

Onderhoudsplichtigen ontvangen een brief voordat een knelpuntenschouw start. Of als de sloot niet voldoende ruim en schoon is. Is dit het geval? Dan dient u het knelpunt voor de genoemde datum in de brief schoon te maken. Met behulp van de perceelcode(s) in de brief kunt u op de onderstaande kaart zien welke sloot een knelpunt is langs uw perceel en gecontroleerd dient te worden. 

Interactieve kaart knelpuntenschouw

Wet Natuurbescherming?

In verband met de Wet Natuurbescherming mag u geen onderhoud uitvoeren van 15 maart tot 1 juni. Is slootonderhoud noodzakelijk voor een goed functionerende waterhuishouding? Dan mag alleen in overleg met en in opdracht van het hoogheemraadschap onderhoud worden uitgevoerd.