Kandidaten

Home > Kandidaten

Kandidaten

Op 8 februari heeft het centraal stembureau in een openbare zitting beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten, het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van de politieke partij en over de lijstnummering.