Jeugdbestuurder HHNK

Home > Jeugdbestuurder HHNK

Jeugdbestuurder HHNK

Wij vinden het belangrijk dat jongeren meedenken over zaken als waterveiligheid, wateroverlast en watertekort. Schoon water, droge voeten en sterke waterkeringen is niet vanzelfsprekend in ons land dat grotendeels onder de zeespiegel ligt. Ook de toekomstige generatie bedenkt hier weer slimme oplossingen voor.

Rodny Stolk            

Sinds 1 januari 2018 is Rodny Stolk uit Oudeschild onze jeugdbestuurder. Als jeugdbestuurder vertel je jongeren waar het hoogheemraadschap allemaal mee bezig is, bijvoorbeeld door het geven van presentaties en het communiceren via sociale media. "Ik vind het geweldig om te zien hoe het waterschap werkt. Dijkversterkingen en andere beschermingen tegen de zee, maar ook de zuivering van ons rioolwater. Zonder waterschap zouden we een probleem hebben om hier veilig te wonen onder zeeniveau en ook zou het water in de sloten er een stuk slechter aan toe zijn. Dat is een van de redenen dat ik jeugdbestuurder ben geworden. Om de jeugd te leren over het belang van het waterschap in de maatschappij. Jongeren leren over water en het werk van het waterschap is dan ook mijn grote doel de komende twee jaar."

Rodny is als jeugdbestuurder te volgen via Instagram: jeugdbestuurderhhnk

E-mail: jeugdbestuurder@hhnk.nl