Werkzaamheden bij een dijk

Home > Informatie vergunningen en ontheffingen > Werkzaamheden bij een dijk

Werkzaamheden bij een dijk

RSS

Bent u van plan werkzaamheden uit te voeren in, op of in de buurt van een waterkering, zoals een dijk of duin? Mogelijk is een vergunning of melding nodig.

Wat is het?

In het gebied van het Hollands Noorderkwartier zijn verschillende soorten waterkeringen. Naast primaire waterkeringen, zoals de duinen en dijken langs de Noordzee, Waddenzee en het IJsselmeer, hebben we regionale waterkeringen, zoals de kaden langs het boezemwater. Al die waterkeringen zorgen voor droge voeten in ons laaggelegen gebied. En dat willen we graag zo houden.

Hoe werkt het?

Als u activiteiten wilt verrichten in, op of in de buurt van een waterkering, raden wij u aan eerst contact met ons op te nemen.

Wat moet ik doen?

U moet dan wel een watervergunning aanvragen.

Wetgeving

In Nederland hebben we één vergunning voor alle handelingen in het watersysteem. Dat is vastgelegd in de Waterwet.

Lokale regelgeving

Het is mogelijk dat uw plannen niet in overeenstemming zijn met de regels van de Keur. Bij de Keur hoort een Legger, waarin precies staat waar de regels gelden. De Legger is een kaartenboek waarin zones zijn aangegeven waar beperkingen gelden voor activiteiten die de stabiliteit en/of waterdichtheid van de dijk kunnen verstoren. Soms krijgt u van ons toestemming om iets te doen dat volgens de Keur niet zomaar mag.