Bootliften

Bootliften

RSS

Bootliften zijn relatief eenvoudige constructies langs de walkant van sloten. De aanwezigheid van bootliften leidt niet tot problemen. We gaan daar dan ook praktisch mee om.

Bootliften zijn relatief eenvoudige constructies langs de walkant van sloten. De aanwezigheid van bootliften leidt niet tot problemen. We gaan daar dan ook praktisch mee om.

Bootliften

Om in sloten met een waterbreedte van meer dan 6,00 meter zonder verdere toestemming van het hoogheemraadschap een bootlift te kunnen plaatsen moet u rekening houden met een aantal spelregels.

De belangrijkste punten:

  1. Bootliften worden alleen toegestaan langs particuliere percelen (dus niet langs openbaar terrein, niet langs eigendom van HHNK).
  2. In waterlopen met een waterbreedte breder dan 10 meter: Een bootlift – al dan niet met een vaste of in/opklapbare constructie – is toegestaan zonder dat daarvoor een schriftelijke toestemming van het hoogheemraadschap nodig is, mits de beschikbare ruimte (waarbij wordt uitgegaan van een bootlift aan beide zijden van de waterloop en een minimale vrije doorvaartbreedte van 6,00 meter in het midden van de waterloop) gelijkelijk verdeeld wordt, gemeten vanuit de oever van de aangrenzende percelen.
  3. In waterlopen met een waterbreedte tussen de 6,00 en 10,00 meter: Een bootlift - met een vaste of in/opklapbare constructie - is toegestaan, zonder dat daarvoor een schriftelijke toestemming van het hoogheemraadschap nodig is, mits er binnen een afstand van 3,00 meter gemeten vanuit het midden van de waterloop geen vast deel van de constructie van een bootlift aanwezig is. Bovendien moet er een minimale afstand van 6,00 m zijn tussen het vaste deel van een bootlift en het vaste deel van een tegenoverliggende bootlift of werk (steiger, boothuis etc.).
  4. Voor bootliften bij een waterkering is altijd een watervergunning nodig.

Mogelijk is wel een vergunning/toestemming van de betreffende gemeente of eigenaar van de waterloop vereist.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Cluster Vergunningen Keur via het algemene telefoonnummer 072-582 8282 of via ons contactformulier.

Download