Informatie over de kandidaatstelling

Home > Informatie over de kandidaatstelling

Informatie over de kandidaatstelling

Op de dag van kandidaatstelling, 4 februari 2019, leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken voor deelname aan de waterschapsverkiezingen in bij het centraal stembureau van het waterschap. Het inleveren van de kandidatenlijsten moet tussen 09.00 en 17.00 uur gebeuren. Op deze lijsten staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de waterschapsverkiezingen.

Voorinlevering

Bij het hoogheemraadschap kunnen de kandidatenlijst en de bijbehorende stukken al vóór de dag van de kandidaatstelling worden gecontroleerd door ambtenaren van het centraal stembureau. Dit wordt voorinlevering genoemd en vindt plaats van 28 januari tot en met 1 februari 2019. Ook als bij voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten de stukken alsnog op de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd. Voor informatie over voorinlevering kunnen partijen contact opnemen met het centraal stembureau.

Het waterschap zal met alle partijen waarvan bekend is dat zij willen meedoen aan de verkiezingen contact opnemen om een afspraak te maken voor de voorinlevering.

Meer informatie kunt u vinden in de Toelichting op de kandidaatstelling