Hondsbossche duinen

Home > Hondsbossche duinen

Hondsbossche duinen

Inspraak

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering voldeden niet meer aan de veiligheidseisen en zijn afgelopen jaar versterkt door Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier in samenwerking met Rijkswaterstaat.  Inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden dachten mee over de manier van uitvoering en de inrichting van het gebied. Het merendeel koos voor een versterking met duinen en de aanleg van een strand. Naast een veilige dijk was dit ook een kans om het gebied aantrekkelijker te maken. De kustversterking met zand heeft op die manier de mogelijkheden voor recreatie, toerisme, natuur en economie in het gebied vergroot.  

Gedragen ontwerp

Om een ontwerp te krijgen dat aan de wensen en eisen voldeed, kreeg de aannemer de vrijheid om met creatieve ideeën te komen en innovatieve technieken toe te passen. Een vooruitstrevende manier van marktbenadering voor kustversterkingen in Nederland. Op deze manier hebben we het beste resultaat gerealiseerd binnen planning en budget. En uiteindelijk heeft dit geleid tot een prachtig en door de omgeving gedragen ontwerp, waarvan vorig jaar de laatste werkzaamheden zijn afgerond.

Recreatiemogelijkheden

Parallel aan de versterking investeerden andere partijen uit de regio in het creëren van recreatiemogelijkheden en kansen voor ondernemers. De gemeenten Bergen en Schagen, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en de provincie Noord-Holland hebben daarvoor een programma opgesteld. Zo is er ruimte voor natuur gemaakt, zijn er nieuwe fiets- en wandelroutes aangelegd en is een nieuwe tentoonstelling gekomen in het bezoekerscentrum Zand tegen Zee waar we gedurende de projectuitvoering én nu nog steeds veel bezoekers mogen ontvangen.

De versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering maakte deel uit van de Versterking van Zwakke Schakels langs de Nederlandse Noordzeekust. In deze film ziet en hoort u meer over de versterking van de Zwakke Schakels.