HHNK vraagt er om!

Home > HHNK vraagt er om!

HHNK vraagt er om!

Innovatie

Wij zoeken continu naar slimme, doelmatige en duurzame manieren om ons beheergebied leefbaar te houden voor alle gebruikers. Dat doen we door voortdurend te innoveren. We werken hiervoor samen met kennisinstituten, het bedrijfsleven, overheden en belanghebbenden.

Samen innoveren

Innoveren doen we graag samen met u, want we geloven er stellig in dat we daar verder mee komen. Wij staan open voor ongevraagde innovatieve voorstellen en hebben daar intussen goede ervaringen mee.

Persoonlijke benadering

Wij geloven er ook in dat een langdurige en vruchtbare samenwerking is gebaat bij persoonlijk contact en goed overleg. Bent u ook met innovatie bezig en wilt u met ons in gesprek over een eventuele samenwerking? Neem dan contact met ons op via innovatieloket@hhnk.nl of 072 - 582 8282.

Zie ook Zakendoen met HHNK

Met vriendelijke groet,

Reindert Jan Sellies
Manager Innovatie HHNK

  

Slimme meters en energiemonitoringssysteem

In september 2015 zijn we gestart met de uitrol van slimme meters en de implementatie van een energiemonitoringssysteem.

Samen geven deze twee nieuwe instrumenten ons dagelijks automatisch inzicht in het gas- en elektriciteitsverbruik van onder meer zuiveringen, gemalen, gebouwen en openbare verlichting. Door een beter inzicht in het gas- en elektriciteitsverbruik kunnen we zelf de energiegegevens monitoren en waar nodig bijsturen. Dit levert niet alleen flinke besparingen op, maar is ook duurzamer door reducering van de CO2-uitstoot. In dit project werken we samen met Westland Infra en SunSolutions.

  

Op drie plekken ledverlichting langs de wegen

Vanwege energiebesparing, duurzaamheid en verlaging van de onderhoudskosten, hebben we bij het onderhoud aan de openbare verlichting op drie plekken ledverlichting aangebracht.

De ledverlichting werd op 1 december opgeleverd. Het komende half jaar monitoren we of het inderdaad de verwachte energiebesparing en kostenreductie oplevert. HHNK is als beheerder van circa 1.400 km wegen verantwoordelijk voor ca. 10.000 lichtmasten.

  

Gemaal draait als energieprijs laag is

Op 3 februari hadden het Beatrix-gemaal in Schermerhorn en het gemaal de Waakzaamheid in Kolhorn de primeur. Ze zijn - rekening houdend met het waterpeil en de regenverwachting - 'aan' gezet zodra de energieprijs aantrekkelijk laag was.

Deze flexibele aansturing van gemalen zorgt voor lagere energiekosten van naar verwachting 20%. Ook speelt deze nieuwe aanpak in op de snelle groei van wind- en zonne-energie.

Onbalans

Voor HHNK als een grootverbruiker van energie met veel elektrische gemalen, is het duurzaam en voordelig om te pompen als het waait. Maar de wind waait niet altijd en ook de opbrengst van zonnepanelen varieert van uur tot uur. Deze onvoorspelbaarheid in combinatie met het nauwelijks kunnen opslaan van energie, zorgt voor een mismatch tussen vraag en aanbod en creëert daarmee onbalans in het energienetwerk.

Goedkope energieprijs

HHNK, Nelen & Schuurmans en Eneco maken nu gebruik van deze onbalans door in te spelen op de fluctuaties in vraag en aanbod. Het is een win-win situatie: Eneco realiseert hiermee meer balans in het energienetwerk door de opgewekte duurzame energie te kunnen afzetten. Daarnaast biedt flexsturing kostenvoordelen voor HHNK: gemalen worden in- of uitgeschakeld afhankelijk van de energieprijs. Met het oog op de veiligheid is er een logisch voorbehoud: als het waterpeil het kritische maximum bereikt gaan de pompen aan, goedkope stroom of niet.