HHNK in cijfers

Home > HHNK in cijfers

HHNK in cijfers

Peildatum: 1 april 2017

Algemeen

Oppervlakte beheergebied (bestuurlijk) 197.000 hectare 
  - landelijk gebied  161.300 hectare 
  - stedelijk gebied  35.700 hectare
Aantal gemeenten (geheel of gedeeltelijk) 30
​Aantal inwoners ​1,13 miljoen

Watersysteembeheer (kwantiteit)

Oppervlakte bemalen gebied 174.400 hectare
  - aantal poldergebieden 225
  - aantal peilgebieden 2.058
Oppervlakte vrij afstromend gebied  22.600 hectare
Oppervlakte open water (totaal) 14.000 hectare (7%)
  - boezemwater 3.000 hectare
  - polderwater, overig water 11.000 hectare
Lengte primaire wateren 3.630 kilometer
  - boezemwateren 540 kilometer
Lengte overige wateren in beheer 16.550 kilometer
Aantal gemalen (totaal) 2.121
  - boezemgemalen 4
  - poldergemalen 340
  - overig 1.777
Aantal sluizen (totaal) 90
  - schutsluizen 50
  - overig 40
Aantal stuwen 4.937
​Aantal duikers, syphons en hevels ​48.990
​Aantal vispassages  ​16

Waterkeringenbeheer

Lengte primaire waterkeringen (gecategoriseerd, legger) 347 kilometer
  - harde keringen 257 kilometer
  - zandige kust (duinen) 90 kilometer
Lengte primaire waterkeringen (genormeerd) 268 kilometer
 - harde keringen 178 kilometer
  - zandige kust (duinen) 90 kilometer
​Lengte regionale waterkeringen (genormeerd) ​1.016 kilometer
​Lengte overige waterkeringen ​519 kilometer
​Aantal coupures 154​

Wegenbeheer

Oppervlakte beheergebied wegenzorg 94.600 hectare
Lengte wegen in beheer 1.407 kilometer 
​Wegen op waterkeringen ​560 kilometer
​Aantal lichtmasten ​9.610

Afvalwaterzuivering  

Aantal rioolgemalen  287
Lengte persleidingen 590 kilometer
Aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's)  15
Aantal IBA-systemen 752