HHNK in cijfers

Home > HHNK in cijfers

HHNK in cijfers

Peildatum: 1 april 2019

Algemeen

Oppervlakte beheergebied (bestuurlijk) 196.700 hectare 
  - landelijk gebied  162.140 hectare 
  - stedelijk gebied  34.560 hectare
Aantal gemeenten (geheel of gedeeltelijk) 30
​Aantal inwoners ​1.143.000 (1,14 miljoen)

Watersysteembeheer (kwantiteit)

Oppervlakte bemalen gebied 175.750 hectare
  - aantal poldergebieden 224
  - aantal peilgebieden 2.088
Oppervlakte vrij afstromend gebied  20.950 hectare
Oppervlakte open water (totaal) 14.000 hectare (7%)
  - boezemwater 3.000 hectare
  - polderwater, overig water 11.000 hectare
Lengte primaire wateren 3.640 kilometer
  - boezemwateren 543 kilometer
Lengte overige wateren in beheer 16.580 kilometer
Aantal gemalen (totaal) 2.160
  - boezemgemalen 4
  - poldergemalen 338
  - overig 1.818
Aantal sluizen (totaal) 88
  - schutsluizen 49
  - overig 39
Aantal stuwen 5.046
​Aantal duikers, syphons en hevels ​52.960
​Aantal vispassages  ​33

Waterkeringenbeheer

Lengte primaire waterkeringen 262 kilometer
  - harde keringen 178 kilometer
  - zandige kust (duinen) 84 kilometer
​Lengte regionale waterkeringen ​1.064 kilometer 
​Lengte overige waterkeringen ​205 kilometer
​Aantal coupures 158

Wegenbeheer

Oppervlakte taakgebied wegenzorg 86.062 hectare
Lengte wegen in beheer (incl. fiets- en voetpaden) 1.269 kilometer 
​- Wegen op waterkeringen ​502 kilometer
​Aantal lichtmasten ​8.971

Afvalwaterzuivering  

Aantal rioolgemalen  291
Lengte persleidingen 611 kilometer
Aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's)  15
Aantal slibdrooginstallaties (sdi's) 1
Aantal IBA-systemen 719