Educatie

Educatie

Wat een waterschap eigenlijk doet? Wij laten het graag zien! Maak op een leuke en creatieve manier samen met uw kinderen of uw klas kennis met de activiteiten van het waterschap. In de educatieve programma’s doet u bijvoorbeeld proefjes of een GPS-fietstocht. Ook kunt u met animaties werken en meehelpen aan het bouwen van dijken. Vorig jaar deden ruim 25.000 enthousiaste jongeren tussen 6-16 jaar mee!

Het belang van educatie

Jongeren krijgen in de toekomst steeds vaker te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan de stijging van de zeespiegel, slagregens, bodemdaling en droogte. Dat heeft natuurlijk impact op ons leven onder de zeespiegel. Daarom vinden we het belangrijk om juist de generatie van de toekomst te informeren. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we hier in Noord-Holland veilig wonen en werken, maar wij doen van alles om het water achter stevige dijken te houden. Het overtollige water voeren we af of bewaren we voor droge periodes. Ook investeren we in moderne technieken om ervoor te zorgen dat het oppervlaktewater schoon blijft.

Meer weten?

Hieronder vindt u een overzicht van onze educatieve activiteiten en (gast)lessen.

 • Lespakket water basisscholen

  Samen met de Hogeschool iPabo Alkmaar hebben we een lesmodule ontwikkeld voor pabostudenten en basisschoolleerkrachten. In de module zit een kant-en-klare les voor groep 5 t/m 8, waarin het werk van het waterschap wordt uitgelegd. De les voldoet aan de kerndoelen en is bruikbaar als aanvulling of vervanging van een methodeles.

 • Gastlessen

  Wie kan er beter over water vertellen dan iemand die er dagelijks mee werkt? Waterexperts van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) vergroten het waterbewustzijn van de leerlingen in Noord-Holland met de thema’s ‘schoon water’, ‘waterveiligheid’, 'gezond water' en ‘wateroverlast'. Er zijn lessen voor groep 6, 7 en 8 van de basisschool en voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Een les duurt één uur en sluit aan bij de kerndoelen in het onderwijs. Maak uw leerlingen enthousiast voor waterzaken en reserveer meteen een gratis gastles!

 • Hoogwater op het schoolplein?

  Nederlanders zijn zich niet of nauwelijks bewust van het gevaar van een ernstige overstroming in hun omgeving. Aardrijkskundeleraar Adwin Bosschaart heeft lesmateriaal ontwikkeld om middelbare scholieren aan het denken te zetten over de kwetsbaarheid van Nederland ten aanzien van overstromingen. Er is een speciale versie voor de Zaanstreek en Waterland. Het lespakket heeft in 2015 de Waterinnovatieprijs gewonnen.

 • Droge voeten in Noord-Holland

  Steeds minder mensen realiseren zich hoe belangrijk het werk van de waterschappen is. Noord-Holland is aan drie kanten omgeven door water terwijl de bodem daalt en de zeespiegel stijgt. De educatieve programma's van Droge voeten in Noord-Holland laten leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs ontdekken hoe het komt dat ze droge voeten hebben en houden. Deze educatieprogramma’s heeft het Zuiderzeemuseum samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ontwikkeld.

 • Energie uit afvalwater

  Rioolwater zuiveren; wat komt daar allemaal bij kijken? Een deel van het afvalwater zuiveren we tot schoon oppervlaktewater. Maar wist u dat we met het restant van het afvalwater elektriciteit opwekken en biogas maken? In het PWN-bezoekerscentrum de Hoep in Castricum staat ons tentoonstellingseiland 'Energie uit afvalwater'. Daar ontdekt u hoe we auto's laten rijden en huizen verwarmen met energie uit afvalwater! Voor meer informatie kijkt u op de website van het PWN- bezoekerscentrum.

 • De Poepfabriek

  Drinkwaterbedrijf PWN en HHNK werken ook samen aan interactieve lesprogramma's voor scholen. Met het interactieve lesavontuur De Poepfabriek ontdekken leerlingen wat er gebeurt met je plas en poep als je het door het toilet spoelt. Ze worden experts in het zuiveren van rioolwater en in het gebruiken van afvalwater voor elektriciteit, biogas en bioplastics. Zorgt het ontwerp van de ultieme poepfabriek van uw klas voor een gezonde en duurzame toekomst?

 • GPS tocht: Droge Voeten Route in natuurpark Blokweer in Hoorn

  Hoe kunnen wij leven in een gebied dat onder de zeespiegel ligt? Hoe houden wij droge voeten terwijl het klimaat verandert? Dit zijn actuele vragen die vragen om een goed antwoord. Je vindt ze via de uitdagende Droge Voeten Route. Met behulp van een tablet speur je met GPS door het Natuurpark Blokweer.

 • GPS-speurtocht Helderse Vallei

  Wilt u alles te weten komen over het klimaat en water in Nederland? Pak snel uw fiets en smartphone voor onze GPS-speurtocht! Samen met uw vrienden, kinderen of gezin leert u alles over de gevolgen van klimaatverandering en de kans op overstromingen. En u ziet welke oplossingen we daarvoor hebben bedacht. Bovendien fietst u meteen langs de mooiste plekjes van Den Helder!

 • Droppie Water

  Droppiewater.nl is al jaren dé kinderwebsite van de Nederlandse waterschappen. Het bekende stripfiguurtje Droppie Water nodigt de kinderen uit om kennis te maken met alles rondom water.

 • WaterWise

  WaterWise.nl is dé website over water voor leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Leerlingen ontdekken er alles over voldoende, veilig en schoon water. Van de gevolgen van de zeespiegelstijging tot de zorg voor voldoende schoon drinkwater. Op WaterWise.nl staan filmpjes, games, werkbladen en educatieve lesmodules. Ook vindt u docenthandleidingen bij de modules.

 • Rondleidingen

  Altijd al willen weten hoe een gemaal of rioolwaterzuiveringsinstallatie werkt? Of wat een waterschap zoal doet? Dan kunt u zich met een groep aanmelden voor één van de rondleidingen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

 • Lezingen

  Wij verzorgen op verzoek lezingen voor volwassenen. Wilt u een lezing boeken? Bel 072 - 5828282 en vraag naar Bianca de Zwart.