Educatie

Home > Onze organisatie > Educatie

Educatie

Wat een waterschap eigenlijk doet? Wij laten het graag zien! Maak op een leuke en creatieve manier samen met uw kinderen of uw klas kennis met de activiteiten van het waterschap. In de educatieve programma’s doet u bijvoorbeeld proefjes of een GPS-fietstocht. En u kunt met animaties werken of meehelpen aan het bouwen van dijken. Vorig jaar deden bijna 22.000 enthousiaste jongeren tussen 6-16 jaar mee!

Het belang van educatie

Jongeren krijgen in de toekomst steeds vaker te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan de stijging van de zeespiegel, slagregens, bodemdaling en droogte. Dat heeft natuurlijk impact op ons leven onder de zeespiegel. Daarom vinden we het belangrijk om juist de generatie van de toekomst te informeren. Want het lijkt zo vanzelfsprekend dat we hier in Noord-Holland veilig wonen en werken. Maar wij doen van alles om het water achter stevige dijken te houden. Het overtollige water voeren we op de juiste manier af of bewaren we voor droge periodes. Ook investeren we in moderne technieken om ervoor te zorgen dat het oppervlaktewater schoon blijft.

Nieuw: educatieprogramma's herdenking watersnood 1916

In 2016 is het honderd jaar geleden dat de watersnood van 1916 plaatsvond. In het Zuiderzeemuseum is een straat nagebouwd zoals die er direct na de overstromingsramp van 1916 uitzag.

 • Rapportage rampgebied. Leerlingen (bovenbouw basisonderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs) maken onder professionele begeleiding een reportage die ze presenteren in de klas.

In het kader van de herdenking van de watersnood van 1916 hebben we samen met de Stichting Een Dijk van een Kust en Cinema Oostereiland de volgende drie watergerelateerde programma’s voor het basisonderwijs ontwikkeld:

 • Waterland onder Water. Informatie over de Watersnoodramp 1916 via het digibord. Verleden en heden komen in de klas via foto's en informatie over water in Waterland op de interactieve schoolplaat.
 • Water, vroeger nu en later (wateranimaties maken). Een speciale op Waterland gerichte versie biedt een interactief en informatief programma over waterveiligheid.
 • Hoogwater op het schoolplein. Lessenserie om middelbare scholieren aan het denken te zetten over de kwetsbaarheid van Nederland ten aanzien van overstromingen. Er is een speciale versie voor Zaanstreek en Waterland. Het lespakket heeft in 2015 de Waterinnovatieprijs gewonnen.

In elk programma wordt theorie met praktijkonderdelen gecombineerd. De programma’s variëren van één lesuur tot drie dagdelen.

Meer weten?

Hieronder vindt u een overzicht van onze overige educatieve activiteiten en (gast)lessen.

 • Droge voeten in Noord-Holland

  Steeds minder mensen realiseren zich hoe belangrijk het werk van de waterschappen is. Noord-Holland is aan drie kanten omgeven door water terwijl de bodem daalt en de zeespiegel stijgt. De educatieve programma's van Droge voeten in Noord-Holland laten leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs ontdekken hoe het komt dat ze droge voeten hebben en houden. Deze educatieprogramma’s heeft het Zuiderzeemuseum samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ontwikkeld.

 • Droppie Water

  Droppiewater.nl is al jaren dé kinderwebsite van de Nederlandse waterschappen. Het bekende stripfiguurtje Droppie Water nodigt de kinderen uit om kennis te maken met alles rondom water.

 • Energie uit afvalwater

  Rioolwater zuiveren; wat komt daar allemaal bij kijken? Een deel van het afvalwater zuiveren we tot schoon oppervlaktewater. Maar wist u dat we met het restant van het afvalwater elektriciteit opwekken en biogas maken? In het PWN-bezoekerscentrum de Hoep in Castricum staat ons tentoonstellingseiland 'Energie uit afvalwater'. Daar ontdekt u hoe we auto's laten rijden en huizen verwarmen met energie uit afvalwater! Voor meer informatie kijkt u op de website van het PWN- bezoekerscentrum.

 • Gastlessen

  Gastlessen: experts in de klas

  Wie kan er beter over water vertellen dan iemand die er dagelijks mee werkt? Waterexperts van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) vergroten het waterbewustzijn van de leerlingen in Noord-Holland met de thema’s ‘schoon water’, ‘waterveiligheid’,'gezond water' of ‘wateroverlast’. Er zijn lessen voor groep 6, 7 en 8 van de basisschool en voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Een les duurt één uur en sluit aan bij de kerndoelen in het onderwijs. Maak uw leerlingen enthousiast voor waterzaken en reserveer meteen een gratis gastles!

 • GPS-speurtocht Helderse Vallei

 • Hoogwater op het schoolplein?

  Nederlanders zijn zich niet of nauwelijks bewust van het gevaar van een ernstige overstroming in hun omgeving. Aardrijkskundeleraar Adwin Bosschaart heeft lesmateriaal ontwikkeld om middelbare scholieren aan het denken te zetten over de kwetsbaarheid van Nederland ten aanzien van overstromingen.

 • Lezingen

  Wij verzorgen op verzoek lezingen voor volwassenen. Wilt u een lezing boeken? Bel 072 - 5828282 en vraag naar mevrouw Anke Rodenhuis. Vergeet niet de volgende gegevens bij de hand te hebben:

 • Nascholing aardrijkskunde - Polderen is actueler dan ooit

 • Rapportage rampgebied

 • Rondleidingen

 • Water van de Zaan

 • Wateranimatie maken

 • WaterWise