Documenten en formulieren

Home > Documenten en formulieren

Documenten en formulieren

Op deze pagina vind je een aantal documenten en formulieren. Te weten:.

  1. Presentatie van de kandidatenavonden: hier kun je de presentatie terugvinden zoals die gegeven is op de informatieavonden die in juni / juli 2018 zijn gehouden
  2. Uitslag van de verkiezingen van 2015: in dit proces-verbaal kun je de stemmenverdeling zien van de laatst gehouden verkiezing voor het algemeen bestuur
  3. Register van aanduidingen: in dit register zijn alle bij het hoogheemraadschap geregistreerde aanduidingen opgenomen

Gebruik van formulieren voor de kandidatenlijst

Bij de waterschapsverkiezingen zal gebruik gemaakt worden van de ondersteunende software verkiezingen (OSV). Politieke partijen kunnen hiermee hun kandidatenlijsten aanleveren. Het OSV-programma is hier te downloaden.

Toelichting: gebruik van OSV en formulieren

De politieke partij gebruikt programma 1 uit OSV om de kandidatenlijst aan te maken. Hiernaast worden andere wettelijk verplichte stukken aangemaakt, zoals de ondersteuningsverklaringen en de instemmingsverklaringen. De partij kan deze documenten, afdrukken en vervolgens laten ondertekenen. Uiteindelijk moet de partij alle stukken op papier inleveren bij het centraal stembureau van het hoogheemraadschap. Daarnaast levert de partij het digitale bestand (.eml) in dat in dit programma is aangemaakt.

Politieke partijen waarvan de contactpersonen bij ons bekend zijn ontvangen een USB-stick met daarop de benodigde bestanden.

Om een indicatie te geven van de formulieren die wettelijk zijn vastgesteld kun je deze hieronder downloaden. Deze formulieren zijn bij Kiesregeling vastgesteld. Het betreft de volgende formulieren die ook door OSV worden gegenereerd:

  • Model H 1 - Kandidatenlijst; 
  • Model H 3-1 - Machtiging aanduiding plaatsen;
  • Model H 3-2 - Machtiging samengevoegde aanduiding plaatsen;
  • Model H 4 - Ondersteuningsverklaring;
  • Model H 9 - Instemmingsverklaring;
  • Model H 12 - Betalingsbewijs waarborgsom (wordt door het waterschap verstrekt).

Downloads