Dijken

Home > Dijken

Dijken

Noord-Holland ligt grotendeels onder de zeespiegel en is bovendien aan drie kanten omgeven door water. De bodem daalt, soms enkele centimeters per jaar. Daarnaast stijgt de zeespiegel. Wij hebben als belangrijke taak om het kwetsbare, dichtbevolkte Noord-Holland te beschermen tegen overstromingen en wateroverlast. Dit doen we door dijken, duinen, dammen en kades te onderhouden en te versterken als dat nodig is.

Hollands Noorderkwartier heeft 343 kilometer aan primaire waterkeringen. Dat zijn dijken en duinen langs de Noordzee, langs de Waddenzee, het IJsselmeer en het Markermeer. In ons werkgebied ligt ook nog 1.500 kilometer aan regionale dijken.

Huidige dijkversterkingsprojecten

Meer weten?