De Wieringermeerdijk en Omgelegde Stonteldijk

Home > De Wieringermeerdijk en Omgelegde Stonteldijk

De Wieringermeerdijk en Omgelegde Stonteldijk

Aanleiding

De Wieringermeerdijk, van Medemblik tot aan Den Oever, voldeed niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen en is daarom in de periode 2013-2014 versterkt. Over een lengte van ongeveer 16 kilometer is een nieuwe bekleding aangebracht. Ook is een gedeelte van de Omgelegde Stonteldijk (1,4 kilometer) versterkt en is het strand teruggebracht.

Oorspronkelijke dijk

Bij de oorspronkelijke aanleg van de Wieringermeerdijk is veel kleileem uit de Zuiderzee gebruikt. De dijk, zoals toen opgebouwd, is nu nog steeds sterk genoeg. De dijken waren afgekeurd op bekleding. Uit duurzaamheidsoogpunt is de bekleding niet vervangen, maar versterkt door over de oorspronkelijke bekleding heen te werken.

Innovatie: monitoren zonder boren

Om de dikte van de dijkbekleding te controleren boren we vaak in de dijk, waardoor we de dijk feitelijk een klein beetje verzwakken. Het is een dure en tijdrovende methode. Daarom is tijdens deze dijkversterking samen met Rijkswaterstaat, KOAC en Miramap  onderzocht of we dat efficiënter kunnen doen met lasers. Door met een speciale meter over de dijk te lopen ontstaat er een vlekkenkaart die exact aangeeft waar de zwakke plekken in de bekleding zitten zonder dat je in de dijk hoeft te boren.

Broedplaats voor oeverzwaluwen

Als dank voor de hulp van Natuurvereniging Wieringerhaven heeft het hoogheemraadschap achter de Omgelegde Stonteldijk een broedwand voor oeverzwaluwen laten plaatsen. Oeverzwaluwen broeden normaal in steile oevers van natuurlijke beken en rivieren, in zandhopen en afgravingen die door mensen gecreëerd zijn. In de kop van Noord-Holland zijn vrijwel nergens dit soort geschikte broedplaatsen voor de vogels en daarom was het plaatsen van deze wand een kans voor het gebied.