De Koegraszeedijk in Den Helder

Home > De Koegraszeedijk in Den Helder

De Koegraszeedijk in Den Helder

Aanleiding

De Koegraszeedijk in Den Helder voldeed over een lengte van 850 meter niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen en is daarom in 2015 binnen drie maanden versterkt. De Koegraszeedijk grenst aan het Noord-Hollands kanaal en aan een buitendijks munitiedepot van de marine. Bij hoge waterstanden stroomde er water onder de dijk door, waardoor de dijk instabiel kon worden. Het hoogheemraadschap heeft ongeveer 700 meter damwand van 14 meter lang in de dijk geplaatst en ongeveer 150 meter versterkt door grond aan de binnenzijde aan te brengen.

Samenwerken

Samen met de omgeving heeft het hoogheemraadschap met de versterking van de Koegraszeedijk gezorgd dat Den Helder en het achterliggende gebied in de toekomst weer goed zijn beschermd tegen hoogwater vanuit de Waddenzee. Het hoogheemraadschap had de dijk niet zonder zijn partners en de omgeving kunnen versterken.

Innovatie: monitoren met een testplank

Omdat de damwanden volledig in de grond zitten, is het lastig om op de lange termijn de kwaliteit ervan te monitoren. Daarom heeft de aannemer naast de damwanden die nodig waren voor de versterking ook een testplank geplaatst. Deze damwand is, net als de overige damwanden, 14 meter de grond in getrild. Omdat de testplank los staat en geen waterkerende functie heeft, kan deze na enkele tientallen jaren gemakkelijk uit de grond worden verwijderd en worden geanalyseerd. Zo kunnen goede uitspraken worden gedaan over de staat van de overige damwanden en kan, als dat nodig is, beheer en onderhoud worden uitgevoerd.