Crisisbeheersing

Home > Wat doet HHNK? > Crisisbeheersing

Crisisbeheersing

Waterveiligheid in Noord-Holland. Daar werken we dagelijks aan. Maar ondanks alle voorzorgsmaatregelen en de hoge veiligheidseisen die we daarbij hanteren, zijn calamiteiten helaas nooit helemaal uit te sluiten.

Crisisbeheersingsorganistie

Om adequaat op te treden in noodsituaties, zoals extreme wateroverlast door hevige en aanhoudende regenval, zware verontreiniging van het oppervlaktewater door een ongeluk of een dijkdoorbraak bij storm, hebben we een crisisbeheersingsorganisatie. Extra mankracht, machines en materieel staan paraat als de situatie daarom vraagt.

Voorbereid op calamiteiten

Onze medewerkers zijn voorbereid op natuurrampen, ongelukken en andere calamiteiten en staan voor u klaar als dat nodig is. Met instructiebijeenkomsten, opleidingen, trainingen en oefeningen houden we de kennis en ervaring van onze mensen op peil. Hierbij werken we nauw samen met andere instanties en overheden.

Hoe meld ik calamiteiten?

Calamiteiten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week bij ons melden via telefoonnummer 0800-1430. Als dat nodig is schakelen wij de crisisbeheersingsorganisatie in.

Meer weten?

Lees hieronder meer over de soorten calamiteiten die kunnen ontstaan of lees het Crisisbeheersingsplan.

  • Soorten calamiteiten

    Wij beheren waterkeringen en zorgen voor waterkwantiteit, waterkwaliteit en (vaar)wegen. Bij de uitoefening van die taken kunnen calamiteiten ontstaan.